POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Piątek [14.01.2022, 13:12:42] • Polska

Poczta Polska: zniżki i zwolnienia z opłat abonamentu, o których warto wiedzieć

Poczta Polska: zniżki i zwolnienia z opłat abonamentu, o których warto wiedzieć

fot. Organizator

Każdy, kto używa odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego jest zobowiązany do jego rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych. Zasada dotyczy wszystkich, za wyjątkiem osób ustawowo zwolnionych od opłat, pod warunkiem dopełnienia stosownych warunków.

Osoby zobowiązane do uiszczania opłat abonamentowych, które do 25 stycznia 2022 roku opłacą abonament RTV za cały rok z góry, otrzymają zniżkę w wysokości 10%. Można również skorzystać z pozostałych upustów z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Najkorzystniejszym finansowo rozwiązaniem jest opłacenie abonamentu z góry za cały rok 2022. Informacje o wysokości opłat abonamentowych ustalanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, kalkulator, jak i pozostałe informacje na temat abonamentu oraz zniżek dostępne są pod adresem: rtv.poczta-polska.pl.

Zgodnie z obowiązującym uregulowaniami prawnymi Poczta Polska jest zobowiązana do rejestrowania odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, przyjmowania i ewidencjonowania opłat abonamentowych oraz wykonania kontroli ich uiszczania. Formalności związane z rejestracją odbiorników można dokonać za pośrednictwem strony internetowej lub w placówkach pocztowych na terenie całego kraju.

Kto nie musi opłacać abonamentu

Obowiązujące w Polsce przepisy prawne ściśle określają, jakim osobom przysługuje zwolnienie od uiszczania opłat abonamentowych. Lista obejmuje m.in. osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową całkowitą niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną, osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów, osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej, osoby bezrobotne, osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, otrzymujące zasiłek dla opiekuna. Na podstawie odrębnych ustaw zwolnieni są również: inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie rodzin po wskazanych kombatantach, osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.

Szczegółowa lista osób, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat abonamentowych znajduje się na stronie internetowej Poczty rtv.poczta-polska.pl/?action=Zwolnienia#.

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i dokonali rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, są zwolnieni z uiszczania opłat abonamentowych. Osoby te nie są zobowiązane do zgłaszania w placówkach pocztowych uprawnień do zwolnienia od opłat, gdyż z mocy prawa są zwolnione od ich uiszczania. Warunkiem jest dokonanie formalnej rejestracji odbiornika oraz posiadanie przez Pocztę Polską danych Pesel, stanowiących podstawę do udzielenia zwolnienia od opłat.

Pozostałe osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat, powinny zgłosić uprawnienia w wybranej placówce pocztowej. Dotyczy to wyłącznie tych obywateli, którzy do tej pory nie skorzystali z takiej możliwości.

Jakie dokumenty należy okazać w placówce pocztowej, by uzyskać zwolnienie z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych?

Zgodnie z obowiązującym uregulowaniami prawnymi osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat abonamentowych, powinny zgłosić się do wybranej placówki pocztowej i przedstawić stosowne dokumenty, potwierdzające uprawnienia do zwolnienia.

W przypadku osób z niepełnosprawnością konieczne jest orzeczenie właściwego organu. Jeśli dotyczy to osób niedowidzących niezbędne będzie okazanie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, lub orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekraczająca 15%) lub zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające powyższe parametry.

Z opłat abonamentu zwolnieni są również inwalidzi wojenni i wojskowi. Do uzyskania zwolnienia od opłat wystarczy książka inwalidy wojennego lub wojskowego wystawiona przez organ emerytalno-rentowy. W przypadku kombatantów, będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi jest to legitymacja osoby represjonowanej.

Emeryci powinni natomiast okazać dowód osobisty, potwierdzający ukończenie 60 lat oraz decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku. Może to być odcinek emerytury lub decyzja o prz​yznaniu albo waloryzacji emerytury. Natomiast osoby w wieku przedemerytalnym powinny posiadać decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego albo zaświadczenie o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego.

Z uprawnień do zwolnienia od opłat abonamentowych mogą skorzystać również osoby posiadające status bezrobotnych. W tym przypadku wystarczy przedstawić w placówce pocztowej zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego.

Pełna lista dokumentów uprawniających do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych znajduje się na tutaj rtv.poczta-polska.pl/?action=Zwolnienia.

Zwolnienie od opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedstawiono w placówce pocztowej dokument potwierdzający uprawnienia do zwolnienia.

Warto również zadbać o dopełnienie formalności związanych z aktualizacją danych osobowych i adresowych, zmianą liczby użytkowanych odbiorników RTV czy ich wyrejestrowaniem, a także zmianą miejsca użytkowania odbiornika. Można tego dokonać również pod powyższym adresem internetowym lub w dowolnej placówce pocztowej.

Pomoc infolinii

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w sprawie abonamentu RTV można zadzwonić na infolinię Poczty Polskiej (43) 842 06 06 (opłata wg cennika operatora). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–20:00.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w przypadku zaprzestania działania placówek operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych wraz z cyfrowym odwzorowaniem dokumentów, potwierdzających uprawnienie do tych zwolnień może zostać przekazane na adres rtv.eod@poczta-polska.pl.

Justyna Siwek
rzecznik prasowy


komentarzy: 19, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-19 z 19

Gość • Niedziela [16.01.2022, 12:29:53] • [IP: 46.205.147.**]

Kurski wydaje nasze pieniądze na propaganda i na utrzymanie i obsługę i ochronę swojej rodzinki

Dobrze pamiętamy • Sobota [15.01.2022, 12:46:25] • [IP: 46.205.145.**]

11:52...124.** w wielu krajach na Zachodzie jest tak, że TV publiczna jest rządowa, gdy tylko zmienia sie rząd, zaczyna być rzecznikiem rządu, to nic nadzwyczajnego. A jak było u nas do 2015 roku? To samo. Kraśko, gdy zapraszał POlityka i posła PiS, to wpijał się jak pijawka w tego drugiego, bombardował pytaniami mimo że rządził wtedy ów POlszewik. By przypomnieć ówczesną prorządowość mediów publicznych przypomnę jeszcze nazwisko słynnej piranii dziennikarstwa polskiego, redaktor a raczej funkcjonariuszki Lewickiej. W Polskim zaś Radiu w Jedynce w soboty ok.g.10 była dyskusja z udziałem tylko kobiet o pogladach lewicowych i proaborcyjnych, a prowadzącym był na ogół zwiazany z lewicą redaktor. Jako kwiatek do kożucha dopraszano do rozmowy jedną przedstawicielkę prawicy, ktora wtedy już odgrywała rolę, zmuszona była do tego, chłopca do bicia.

Gość • Sobota [15.01.2022, 11:52:13] • [IP: 176.221.124.**]

Gość • Piątek [14.01.2022, 23:55:43] • [IP: 84.155.41.***]Jaka stacja jest PUBLICZNA??Chyba że masz na myśli RZĄDOWA.

Gość • Sobota [15.01.2022, 04:51:21] • [IP: 46.205.145.**]

Kilka lat zapowiadał rząd najpierw premier Szydło, potem Morawieckiego, że obniży opłatę abonamentową, nawet do ok zaledwie 8 zł, rozszerzając kontrolę płacenia abonamentu. Do tego mimo licznych oświadczeń i wywiadów nie doszło.To jak to więc ma być, że częśc ma płacić abonament, a reszta nie? Jestem zwolennikiem tego rządu, bo POlszewicki by nas sprzedał Berlinowi i Brukseli, ale jednak tamte zapowiedzi wymagają spełnienia.

Gość • Piątek [14.01.2022, 23:55:43] • [IP: 84.155.41.***]

Widac tu prymityw ludzi wychowujacych sie w slusznym przekonaniu, ze najwazniejesze jest TVN i nalezy niszczyc i pluc w publicznego nadawce.Poziom integogenci KOministow i POpaprancow !! Co za spoleczenstwo!

Gość • Piątek [14.01.2022, 20:45:06] • [IP: 176.221.125.**]

Skrzynka jest własnością wspolnoty lub dewelopera, zapłaciłeś za nią, spółdzielnia posiada nasze pieniądze

Niepelnosprawna emerytka • Piątek [14.01.2022, 17:02:58] • [IP: 31.0.95.***]

Ile razy starzy i chorzy ludzie mają się ubiegać o zwolnienie z opłacania abonamentu RTV? W 2009 roku otrzymałam decyzję że z uwagi na inwalidztwo I-szej grupy oraz przejscia na emeryturę nie muszę już opłacać abonamentu. Teraz trzeba załatwiać wszysto od nowa a ja już nie mogę tego zrobić gdyż od ponad dziesięciu lat nie mogę chodzić. Poczta powinna przechowywać wydane już decyzje o zwolnieniu z opłacania abonamentu RTV a nie żądać ponownej rejestracji, straszyć i grozić karami. Rejestracja co kilka lat od nowa odbiorników po to tylko by uzyskać kolejne zwolnienie z opłat to zwyczajne nękanie obywateli.

Gość • Piątek [14.01.2022, 15:39:32] • [IP: 176.221.124.**]

Jak...znowu kurski ze swoją szczekaczką dostali 2mld.i jeszcze mało??

Gość • Piątek [14.01.2022, 15:38:32] • [IP: 5.173.139.**]

Kurski wydaje miliony na szłam badziewiacki to niech patologia płaci.

Gość • Piątek [14.01.2022, 15:35:54] • [IP: 5.173.139.**]

Na ochronę Kaczora dają i na Rydzyka to niech ciemnogród płaci !

Gość • Piątek [14.01.2022, 15:34:42] • [IP: 31.0.176.***]

TYLKO FRAJERZY PŁACĄ NA TVP ZWANĄ PUBLICZNĄ-SZCZUJNIA PIS.

Gość • Piątek [14.01.2022, 15:33:21] • [IP: 5.173.139.**]

Kto ogląda taki taki szłam tylko pisowcy to niech płacą !

Gość • Piątek [14.01.2022, 15:26:32] • [IP: 176.221.125.**]

Debilne wymysły o abonamentach... Płacą tylko starsi ludzie którzy musieli zgłosić posiadanie" luksusu" (telewizor czy radio). Nikt poniżej 45 roku życia już nie płaci i nikt ich nie zmusi do płacenia. Nie spotkałem się z przypadkiem" zmuszenia" do opłaty abonamentu rtv, natomiast znam kilku ludzi, którzy stwierdzili, że nie muszą płacić... dostali wezwanie do zapłacenia abonamentu wraz z odsetkami (za pięć lat niepłacenia - 7.354, 28 zł)

Gość • Piątek [14.01.2022, 14:31:18] • [IP: 185.210.39.**]

Ale poczta się postarała. Stockowe zdjęcie jakby nie było poczty stać na własne zdjęcie. Albo polscy emeryci nie mają powodów do szczerzenia zębów.

Gość • Piątek [14.01.2022, 14:10:45] • [IP: 192.95.12.***]

Ja z Pocztą Polską nie mam żadnej umowy, więc nawet nie mam prawa wyjąć listu z ich skrzynki na listy, która mieści się na terenie spółdzielni mieszkaniowej.

Gość • Piątek [14.01.2022, 14:04:14] • [IP: 185.210.38.**]

Tego gowna nigdy nie ogladam

Handlarz • Piątek [14.01.2022, 13:53:44] • [IP: 83.20.125.**]

Mogliście napisać ARTYKUŁ SPONSOROWANY. Szkoda, że obiektywnie nie podjęliście tematu, jakie tvp" informacje" podaje plus rozgłośnie regionalne PR1, PR3, PR 24. Ale rozumiemy strach, po lex pajac wezmą się za was, portaliki które pozwalają na niepochlebne opinie.

Gość • Piątek [14.01.2022, 13:50:07] • [IP: 138.199.17.***]

Nie zaszkodziłoby jeszcze z 50 stron takich objaśnień. Nie ma ani słowa o szczepieniach obowiązkowych i co ma przynieść tym palantom ociemniały głuchoniemy.

Gośćjola • Piątek [14.01.2022, 13:28:41] • [IP: 31.0.69.**]

Za tą szmirę tyle kasy..masakra

Oglądasz 1-19 z 19
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344
■ Na północnym - zachodzie będą występować temperatury maksymalne wzrastające do 30°C/31°C powodując upały ■ Pożar na działkach Przy ulicy Krzywej na terenie ogródków działkowych doszło do pożaru. Palił się duży kontener na śmieci po brzegi wypełniony odpadami. Na działki przyjechali strażacy. Na miejsce zadysponowano jeden wóz strażacki. Strażacy w niecałą godzinę poradzili sobie z zagrożeniem. - Podano jeden prąd wody w natarciu na palące się śmieci - poinformowała straż pożarna w Świnoujściu. Pożar wybuchł w niedzielę rano, przed godziną 6:00 ■ No i stało się to co zwykle, czy inwazja komarów na Świnoujście wystartowała. Komary równo żrą starszych i młodszych, biednych i bogatych, Polaków i Niemców. Niestety władze miasta zdają się problemu nie dostrzegać. Już w zeszłym tygodniu pojawiły się małe krwiopijcze bestie, które nie pozwalały spokojnie chodzić ulicami czy posiedzieć na plaży. Spóźnione jak co roku opryski robione „po taniości” jak widać znowu powodują, że wolny czas to teraz lepiej spędzić w domu, niż na działce czy z przyjaciółmi albo rodziną na promenadzie. W zeszłym tygodniu redakcja zadała pytanie gdzie i kiedy były ostatnie opryski i jak miasto zamierza teraz walczyć z komarami. Niestety kilka dni to za mało dla świnoujskiego magistratu, żeby dać prostą informację. Póki co mieszkańcom i turystom pozostaje wykupywanie znowu wszystkich możliwych środków na komary i pośpiewywanie znanej piosenki Crazy Boys „lato z komarami lato swędzące bez przerwy lato, komary i nerwy latoooooo”. ■ Dlaczego często do działań wyjeżdża kilka wozów strażackich? Zgodnie z ogólnokrajowymi zasadami dysponowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do zgłoszenia o charakterze medycznym, dysponowanych jest minimum 6 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Ze względu na zapewnienie ciągłej gotowości do realizacji pozostałych ustawowych zadań i możliwości wystąpienia zdarzeń o innym charakterze, do większości zdarzeń dysponowane są minimum dwa bojowe pojazdy pożarnicze - wyjaśnił kpt. Paweł Piorun ■ Świnoujście najbardziej zadłużonym miastem w Polsce! 6.935 zł. tyle wynosi dług w przeliczeniu na jednego mieszkańca Świnoujścia! Taką informację podał dzisiaj Portal Samorządowy, który opisał roczne sprawozdanie Krajowej Rady Regionalnej izby Obrachunkowej. Świnoujście wyprzedziło Szczecin i Wałbrzych. Powiaty grodzkie są najbardziej zadłużoną grupą samorządów – czytamy na stronie portalu. Do tej pory słyszymy co chwilę informację prezydenta o sukcesach jego i współpracowników. Jakoś zapomniał jednak głośno powiedzieć, że te „sukcesy” opiera na zadłużania Miasta i Mieszkańców ■ W wyniku przeprowadzonych działań naprawczych, jakość wody w sieci wodociągowej w kwartale ulic Żeromskiego 31 do Żeromskiego 21, cała ul. M. Konopnickiej oraz dla budynków przy ul. B. Prusa 7 i 9 w Świnoujściu przy ul. Olsztyńskiej nie wykazuje przekroczenia norm mikrobiologicznych. Woda nadaje się do spożycia bez ograniczeń. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu w dniu dzisiejszym tj. 18.07.2022 r. wydał stwierdzenie przydatności wody do spożycia ■