iswinoujscie.pl • Czwartek [04.07.2024, 12:28:38] • Międzyzdroje

Dorota Konkolewska nową prezes spółki Zielone Międzyzdroje

Dorota Konkolewska nową prezes spółki Zielone Międzyzdroje

fot. iswinoujscie.pl

Świnoujście/Międzyzdroje - Dorota Konkolewska, postać znana w lokalnej polityce, objęła nowe stanowisko prezesa spółki Zielone Międzyzdroje Sp. z o.o. Zmiany weszły w życie 1 lipca 2024 roku, kiedy to odwołano dotychczasowych członków zarządu, Władysława Sawkę i Magdalenę Żołędziewską. Konkolewska, wcześniej pełniła funkcję prezesa szpitala w Świnoujściu, oraz przez krótki czas była sekretarzem miasta Świnoujście za kadencji prezydenta Janusza Żmurkiewicza. Mimo że nie udało jej się zdobyć stanowiska prezydenta Świnoujścia z listy Koalicji Obywatelskiej, a jedynie mandat radnej, to w dalszym ciągu jest aktywna politycznie. Można więc zaryzykować pytanie, czy za pięć lat ponownie wystartuje w wyborach prezydenckich?

Dziennikarze portalu iswinoujscie.pl dowiedzieli się, że Konkolewska rozpoczęła swoją nową pracę 2 lipca, choć formalnie stanowisko objęła dzień wcześniej. Zapytaliśmy Urząd Miejski w Międzyzdrojach o szczegóły tych zmian i otrzymaliśmy odpowiedź, która rzuca światło na nowe obowiązki pani prezes.

Zadania Zielone Międzyzdroje Sp. z o.o.

Spółka Zielone Międzyzdroje Sp. z o.o. zajmuje się szeroko pojętą gospodarką komunalną. W ramach swoich zadań, spółka zarządza projektami związanymi z ochroną środowiska, w tym realizacją farmy fotowoltaicznej. Organizacja bazy warsztatowo-transportowej oraz przeniesienie administracji spółki do nowo przygotowanych powierzchni w Ratuszu Miejskim to kolejne wyzwania stojące przed nowym zarządem​.

Historia Doroty Konkolewskiej w Świnoujściu

Dorota Konkolewska była prezesem Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu. Jej kadencja nie była wolna od kontrowersji. W 2019 roku szpital znalazł się w centrum skandalu związanego z pozwami sądowymi przeciwko pacjentom, rodzinom, którzy skarżyli się na warunki i obsługę w placówce. Sytuacja ta wzbudziła liczne protesty i negatywne komentarze w mediach​​.

Dodatkowo, Konkolewska w okresie swojej prezesury w szpitalu spotkała się z krytyką dotyczącą zarządzania, co doprowadziło do napięć.

Nowe wyzwania w Międzyzdrojach

Przed nową prezes stoją ambitne zadania, które wymagają nie tylko kompetencji, ale także doświadczenia w poszukiwaniu niestandardowych, zewnętrznych sposobów finansowania. Farma fotowoltaiczna ma być ważnym elementem ekologicznego rozwoju Międzyzdrojów, co wpisuje się w szerszą strategię zrównoważonego rozwoju regionu.

- W dniu 1 lipca 2024 odwołano Pana Władysława Sawkę i Panią Magdalenę Żołędziewska ze składu Zarządu Zielone Międzyzdroje Sp. z o.o. oraz powołano na Prezesa Zarządu tej spółki Panią Dorotę Konkolewską, która jednoosobowo będzie reprezentować Spółkę. Zmiany spowodowane zostały zakończeniem kolejnego etapu reorganizacji sposobu zarządzania gospodarką komunalną w naszym mieście, w tym procesu likwidacji Zakładu Ochrony Środowiska (ZOŚ Międzyzdroje). Przed nowym Zarządem stoją nowe wyzwania, związane z kontynuacją projektu związanego z farmą fotowoltaiczną, organizacją bazy warsztatowo - transportowej i przeniesienia administracji Spółki do przygotowanych wstępnie powierzchni w Ratuszu Miejskim. Wymienione zadania będą wymagały od nowego Zarządu stosownych kompetencji i doświadczenia w poszukiwaniu niestandardowych, zewnętrznych sposobów finansowania tych ambitnych projektów - informuje Aleksandra O'Donnel z Biura Burmistrza Międzyzdrojów.

Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Podstawowym zakresem działania Zakładu jest:
Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Międzyzdroje,
Utrzymanie, rozwój terenów zieleni miejskiej i zadrzewienia,
Utrzymanie i zarządzenie cmentarzem komunalnym,
Usługi pogrzebowe,
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
Odbiór odpadów komunalnych,
Zimowe oczyszczanie dróg, ulic, mostów i placów,
Utrzymanie czystości na plaży,
Zarządzanie stadionem miejskim,
Zarządzanie targowiskami i halami targowymi,
Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
Naprawa i oznakowanie dróg i ulic,
Utrzymanie, remonty i modernizacje dróg gminnych, ulic, chodników, przepustów i rowów odwadniających,
Utrzymanie i konserwacja urządzeń komunalnych i architektury miejskiej,
Wykonywanie usług budowlano-remontowych i transportowo-sprzętowych,
Konserwacja, naprawa i modernizacja oświetlenia ulicznego,
Wykonywanie naprawa i remontów budynków mieszkalnych i użytkowych,
Organizacja i prowadzenie strefy płatnego parkowania,
Organizacja i prowadzenia parkingów publicznych,
Budowa, utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych,
Ochrona przed bezdomnością zwierząt,
Utrzymanie różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenie hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania.

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/82657/