iswinoujscie.pl • Poniedziałek [01.04.2024, 20:22:12] • Świnoujście

Problemy z przeprawą promową w Świnoujściu - głos mieszkańców

Problemy z przeprawą promową w Świnoujściu - głos mieszkańców

fot. Mieszkanka

W dobie nowoczesnych technologii i szybkiego dostępu do informacji, mieszkańcy Świnoujścia napotykają na poważne problemy związane z komunikacją miejską, a w szczególności z przeprawą promową łączącą wyspy Uznam i Wolin. Pomimo realizacji ambitnych projektów infrastrukturalnych, takich jak budowa tunelu, codzienne wyzwania komunikacyjne pozostają niezmienne i dla wielu frustrujące.

Jednym z najbardziej palących problemów jest ograniczona liczba kursów promów, co znacznie utrudnia życie mieszkańców próbujących dostać się na dworzec PKP oraz do Prawobrzeża Świnoujścia. W godzinach szczytu, pod promem o 17:00, tworzą się tłumy oczekujących, co jest wyraźnym sygnałem, że obecne rozwiązania nie są wystarczające. Co więcej, informowanie o zmianach w kursowaniu promów wydaje się nie nadążać za oczekiwaniami współczesnych użytkowników. Mała, nieduża karteczka z rozkładem jazdy czy konieczność wyszukiwania informacji na stronie internetowej Żeglugi Świnoujskiej to metody, które w obecnych czasach mogą wydawać się przestarzałe i niewystarczające.

Problemy z przeprawą promową w Świnoujściu - głos mieszkańców

fot. Mieszkanka

Mieszkańcy, tacy jak Ewa, która mieszka w Świnoujściu, wyrażają frustrację związaną z codziennymi niedogodnościami. "Porażającą jest komunikacja Centrum miasta z Prawobrzeżem. Kiepska komunikacja miejska, ograniczone promy. Nie ma jak dojechać, nie ma jak wrócić" - mówi Ewa, podkreślając trudności, z jakimi musi się mierzyć na co dzień.

Problemy z przeprawą promową w Świnoujściu - głos mieszkańców

fot. Mieszkanka

Sytuacja ta pokazuje wyraźną potrzebę zwrócenia uwagi na problemy związane z infrastrukturą komunikacyjną i dostępnością środków transportu w Świnoujściu. Mieszkańcy oczekują nie tylko poprawy samej infrastruktury, ale także modernizacji sposobów informowania o dostępnych usługach.

Pytanie do Miasta Świnoujścia i Żeglugi Świnoujskiej:

W związku z przedstawionymi problemami i niezadowoleniem mieszkańców, jakie kroki planuje podjąć Miasto Świnoujście oraz Żegluga Świnoujska, aby poprawić sytuację związaną z ograniczonymi kursami promów oraz komunikacją miejską w Świnoujściu? Czy istnieją plany modernizacji sposobów informowania pasażerów o kursach promów, aby były one bardziej dostępne i zrozumiałe dla mieszkańców oraz turystów?

Publikacja niniejszego listu i związane z nim pytania mają na celu zwrócenie uwagi na istotne dla mieszkańców kwestie i zachęcenie odpowiednich instytucji do podjęcia konkretnych działań, które mogą przynieść poprawę w codziennym funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Świnoujściu.

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/81796/