iswinoujscie.pl • Niedziela [19.11.2023, 00:44:21] • zachodniopomorskie

Kampania Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci #TPDprzeciwkoPRZEMOCY

Kampania Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci #TPDprzeciwkoPRZEMOCY

fot. Organizator

W listopadzie zainicjowaliśmy kampanię „ #TPDprzeciwkoPRZEMOCY ” mającą na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na palący problem przemocy wobec dzieci. Naszym celem jest nie tylko uświadamianie, lecz również mobilizacja do działań mających na celu ochronę najmłodszych przed wszelkimi formami krzywdy. Przemoc wobec dzieci to nie akceptowalne wykroczenie, które wymaga pilnej i skoordynowanej reakcji społecznej. Wierzymy, że razem możemy skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku i stworzyć bezpieczne środowisko dla każdego dziecka.

Tymi słowami Prezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zygmunt Pyszkowski zainicjował szereg planowanych działań mających na celu zwiększyć wiedze i świadomość społeczeństwa w temacie przemocy coraz częściej stosowanej wobec najmłodszych.

Od początku listopada specjaliści, pedagodzy i wychowawcy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jednoczą się i angażują w różne inicjatywy poświęcone sytuacji dziecka w rodzinie, szkole i innych instytucjach.

„Listopad nie jest przypadkowym miesiącem. Dla nas jest to miesiąc szczególnej uwagi poświęconej prawom dziecka. Co roku w okolicach 20 listopada, czyli w dzień rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka staramy się kierować uwagę wszystkich na dzieci i ich prawa. Nasza codzienna praca dedykowana jest poprawie sytuacji dziecka, zapobieganiu rozpadowi rodziny, przeciwdziałaniu przemocy, odrzuceniu, stygmatyzacji, wyrównywaniu szans dzieci na terenach wiejskich. Zazwyczaj robimy i robimy, w listopadzie jest ten czas, aby nie tylko robić – ale o tym również mówić, mówić i jeszcze raz mówić.”

Debaty społeczne i edukacja dla rodziców oraz nauczycieli
Kampanie #TPDprzeciwkoPRZEMOCY rozpoczęła społeczna debata współorganizowana z Komendą Miejską Policji w Szczecinie w temacie wspierania dziecka w sytuacji kryzysowej przez policję i inne instytucje. Duża część spotkania poświęcona była uzależnieniom od narkotyków, wspierania dziecka w sytuacji kryzysu rodzinnego i cyberprzemocy.

W kolejnych tygodniach w mediach prowadzonych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pojawią się tematyczne artykuły i webinary w temacie depresji, sytuacji dziecka podczas rozwodu rodziców, niebezpiecznej fascynacji patoinfluencerami, cyberprzemocy, etykietowaniu i przemocy rówieśniczej.

Młodzież zaangażowała się w stworzenie plakatu kampanii

W kampanię zaangażowała się również młodzież. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z Zespołem Downa przygotowała tematyczny plakat nawiązujący do angielskiego ludowej baśni Trzech Małych Świnek i złym wilku. Wymowne hasło plakatu „kiedyś przez komin, teraz przez komórkę” sugeruje, że niebezpieczeństwo, które może napotkać nasze dzieci, czai się również w świecie online.

W Szczecinie kampania Biała Wstążka, na terenie województwa projekt Cyfrolatki
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zaangażuje się w organizowaną w grudniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kampanię Biała Wstążka, która w tym roku szczególnie poświęcona jest tematyce cyberprzemocy. W ramach planowanych przez TPD aktywności znajdą się propozycje otwartych spotkań ze specjalistami tj. terapeutami, psychologami, pedagogami i prawnikami.

4 i 5 grudnia odbędą się dni otwarte placówek prowadzonych przez TPD. Mieszkańcy Szczecina i okolic będą mogli odwiedzić placówki wsparcia dziennego i dowiedzieć się więcej o ich działalności, a także dołączyć bezpłatnie do organizowanych spotkań w temacie przemocy rówieśniczej, uzależnień czy cyberprzemocy. Spotkania zaplanowane są m.in.:

• Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny TPD;
04.12. godz. 13:00-16:00,
ul. Alei Jana Pawła II 42/U9, 71-415 Szczecin
Spotkanie ze społeczną Rzecznik Praw Dziecka TPD, psychologiem, pedagogiem i prawnikiem w temacie przemocy – jak reagować, gdzie szukać pomocy, prawo a przemoc.

• Drzwi otwarte Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego TPD dla dzieci i młodzieży z ADHD i Zespołem Aspergera;
04.12. godz. 17:00-20:00,
ul. Pocztowa 31-33

Spotkanie pn. „Bądź gotowy na przyjęcie Pomocy przeciwko Przemocy”

• Drzwi otwarte Placówek Wsparcia Dziennego (PWD) prowadzonych przez TPD na terenie Gminy Szczecin:
a. ul. Potulicka 29,70-234 Szczecin - specjalistyczna PWD
b. ul. 9 Maja 17,70 – 136 Szczecin - specjalistyczna PWD
c. ul. Światowida 93/U1, 71-726 Szczecin
d. ul. Parkowa 64/U2, 71-621 Szczecin – specjalistyczna PWD
e. ul. Ziemowita 6, Szczecin - specjalistyczna PWD
f. ul. Rymarska 46, 77 – 702 Szczecin - specjalistyczna PWD
g. Os. Kasztanowe 85, 71-015 Szczecin
h. ul. Iwaszkiewicza 107/U, Szczecin

Harmonogram planowanych spotkań będzie dostępny na stronie internetowej i w mediach społecznościowych prowadzonych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
www.tpd.szczecin.pl/
www.facebook.com/tpdszczecin/

W województwie zachodniopomorskim w listopadzie wystartowała również druga edycja projektu Cyfrolatki, realizowanego od 2019 roku w całej Polsce przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy współpracy z PEPCO. Projekt powstał w odpowiedzi na narastający problem cyber zagrożeń oraz hejtu w Internecie, a także jego konsekwencji. W tej edycji do udziału w warsztatach zaproszeni są podopieczni oraz wychowawcy z palcówek wsparcia dziennego prowadzonych przez TPD.

W ramach projektu młodzież będzie miała okazję poznać zagrożeniach jakie czekają na nich w Internecie, hejcie i mowie nienawiści oraz jak na nie powinniśmy reagować, ale również wspólnie z koordynatorem projektu wypracuje własną kampanię przeciwko cyberprzemocy. Będzie to doskonała okazja do zdobycia nowych umiejętności cyfrowych przez młodzież takich jak: znajomość i obsługa mediów społecznościowych, projektowanie grafik i plakatów, tworzenie krótkich filmów i zarządzanie zaplanowanymi projektami.

Celem projektu jest nie tylko budować świadomość dzieci nt. zagrożeń, ale również pokazanie wartościowych i praktycznych stron wykorzystania Internetu i mediów społecznościowych do autoprezentacji oraz promocji podejmowanych przez siebie działań czy inicjatyw.

Nikola Ławicka
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Specjalista ds. Promocji

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/80726/