iswinoujscie.pl • Poniedziałek [15.05.2023, 14:48:55] • zachodniopomorskie

Obwodnica Złocieńca w ciągu DK20 ma decyzję środowiskową

Obwodnica Złocieńca w ciągu DK20 ma decyzję środowiskową

fot. GDDKiA O/Szczecin

Spośród sześciu propozycji przebiegu trasy wybrany został wariant 1 o długości 7,89 km, który ominie Złocieniec od południa. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umożliwi nam rozpoczęcie kolejnego etapu prac przygotowawczych, czyli opracowanie elementów Koncepcji Programowej i wykonanie badań podłoża.

Trasa obwodnicy

Obwodnica Złocieńca, którą zrealizujemy w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W wybranym wariancie obwodnica ominie Złocieniec od południa. Droga rozpocznie się przed początkiem Rzęśnicy, następnie przejdzie wiaduktem nad linią kolejową. Droga dalej będzie przez około 2,8 km biegła terenami polnymi, a następnie przez obszar leśny. Na przecięciu z ul. Żeromskiego zaplanowane jest skrzyżowanie, kolejne będzie na przecięciu z ul. Mirosławiecką. Dalej obwodnica zmieni swój przebieg na północno-wschodni wychodząc z obszaru leśnego. Wiaduktem przejdzie na ul. Piaskową, liniami kolejowymi n 410 oraz 210 i rzeką Wąsawą. Obwodnica dalej będzie przebiegała na zachód od byłego wysypiska śmieci, aby włączyć się w przebieg DK20 w pobliżu istniejącej stacji paliw i skrzyżowania z drogą do Budowa.

Obwodnica Złocieńca w ciągu DK20 ma decyzję środowiskową

fot. GDDKiA O/Szczecin

Obwodnica wyprowadzi tranzyt ze Złocieńca

Obecnie DK20 przebiega przez centrum miasta, a na trasie znajduje się wiele skrzyżowań i przejść dla pieszych. Ściany budynków na ul. Dworcowej są niemal na krawędzi jezdni. Bezpośrednio przy przejeździe kolejowym w Złocieńcu są dwa skrzyżowania drogi krajowej pod bardzo ostrym kątem, co powoduje problemy zarówno w komunikacji pieszej w mieście, ale również jest niekorzystne dla ruchu drogowego. Dlatego niezbędne jest powstanie obwodnicy miasta.

Nowa trasa wyprowadzi ze Złocieńca ruch tranzytowy z DK20. Zmniejszy się hałas i zostaną ograniczone inne negatywne oddziaływania ruchu drogowego w mieście. Zaplanowane rozwiązania komunikacyjne umożliwią powiązanie obwodnicy z ul. Piaskową, przy której są obiekty magazynowo-przemysłowe, dzięki temu ruch do tego obszaru nie będzie musiał wjeżdżać do miasta. Znaczące korzyści odczują kierowcy, którzy nie będą już musieli przejeżdżać przez miasto jadąc DK20. Obwodnicy w wybranym wariancie omija również wieś Rzęśnica położoną bezpośrednio przed Złocieńcem. Mieszkańcy Rzęśnicy wcześniej wielokrotnie zwracali uwagę na kwestię problemów generowanych przez znaczący ruch na DK20, obwodnica rozwiąże również ten problem.

Mateusz Grzeszczuk
Główny Specjalista
Pion Dyrektora Oddziału
Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/78914/