iswinoujscie.pl • Niedziela [18.06.2023, 11:18:07] • Świnoujście

Osiedle mieszkalne w bramie na fortach? - kto zatwierdza znaki?

Osiedle mieszkalne w bramie na fortach? -  kto zatwierdza znaki?

fot. Mieszkaniec

Nie wiadomo kto dokładnie był odpowiedzialny za projektowanie i zatwierdzanie oznakowania drogowego. Jednakże, zgodnie z informacją, znaki te zostały ustawione bez składu i ładu, bez logiki i wbrew niejednokrotnie przepisom prawa.

Kto stawia oznakowanie drogowe w mieście i kto za nie płaci?

Zgodnie z ogólnymi zasadami, oznakowanie drogowe jest zadaniem organów państwowych odpowiedzialnych za drogi i transport. W związku z tym, oznakowanie to powinno być projektowane i zatwierdzane przez odpowiednie służby i instytucje.

Osiedle mieszkalne w bramie na fortach? -  kto zatwierdza znaki?

fot. Organizator

Co więcej, zgodnie z informacją, osoby indywidualne, takie jak pan i pani, również płacą za oznakowanie drogowe. Jednakże, nie jest jasne, jakie oznakowanie konkretnie zostało ustawione na drodze gruntowej do lasu i kto dokładnie za nie zapłacił.

Czy oznakowanie drogowe jest ustawiane bez składu i ładu?
Zgodnie z informacją, oznakowanie drogowe jest czasami ustawiane bez składu i ładu, bez logiki i wbrew przepisom prawa. Takie zachowanie może być spowodowane brakiem kompetencji i znajomości podstawowego znaczenia znaków przez osoby odpowiedzialne za ich ustawienie.

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/78646/