iswinoujscie.pl • Czwartek [24.11.2022, 09:33:34] • Świnoujście

Dziś 70 w tej kadencji posiedzenie radnych. Tym razem rajcy obradują poza urzędem

Dziś 70 w tej kadencji posiedzenie radnych. Tym razem rajcy obradują poza urzędem

fot. Sławomir Ryfczyński

Od godziny 9:14 Rada Miasta rozpoczęła dziś pracę na swoim plenarnym posiedzeniu. W związku z remontem Sali konferencyjnej Urzędu Miasta dzisiejsze obrady odbędą się w Sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej. 70 sesja w tej kadencji poprzedza grudniowe posiedzenie, na którym zapadną decyzje dotyczące przyszłorocznego budżetu miasta, Ale, także dziś, radni mają decydować o ważnych, rzutujących na miejskie finanse. Sprawy. Zanim ustalą bowiem przyszłoroczny, muszą zdecydować min. o korekcie bieżącego budżetu oraz o tym czy zgodzić się na, zaproponowane przez prezydenta podwyżki opłat za pobyt dzieci w miejskim żłobku. Do tego projektu, przekonuje radnych zastępca prezydenta Paweł Sujka. Nie ma jednak łatwego zadania.

O tym, że nie będzie łatwo namówić do podniesienia opłat za żłobek wnioskodawca przekonał się już podczas obrad Komisji Gospodarki i Budżetu, która analizowała już dwa dni przed sesją przedstawione projekty uchwał. Jak poinformował reportera Telewizji „Słowianin” przewodniczący komisji Sławomir Nowicki, projekt nie uzyskał akceptacji tego gremium. Tym samym radni otrzymali rekomendację do odrzucenia podwyżek.
Na forum dzisiejszego posiedzenia staną też wnioski o ustalenie wysokości opłaty targowej. Na wynik kolejnego głosowania czekają aktywiści świnoujskich NGO’sów. Rada rozpatrywać będzie bowiem projekty „Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Dla kierowców, najważniejszym tematem obrad będzie z pewnością dyskusja nad projektem określającym wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2023. Kolejna uchwała dotycząca właścicieli pojazdów mechanicznych w Świnoujściu ma określić ustalić wysokości opłat za usunięcie, pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.
W sumie, na dzisiejszą sesję radni otrzymali 12 projektów uchwał. Jakie będą decyzje. Warto przekonać się o tym, śledząc transmisję telewizji „Słowianin” dostępną w sieci kablowej oraz w Internecie.

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/77272/