iswinoujscie.pl • Sobota [26.11.2022, 22:29:25] • Świnoujście

Jak uzyskać dotację do zakupu węgla przy dwóch niezależnych gospodarstwach domowych pod jednym adresem? MOPR odpowiada na pytanie

 Jak uzyskać dotację do zakupu węgla przy dwóch niezależnych gospodarstwach domowych pod jednym adresem? MOPR odpowiada na pytanie

autor: Klaudia Baran( fot. stock.adobe.com/pl )

O przypadku dwóch odrębnych rodzin mieszkających pod jednym adresem w budynku przy ulicy Zalewowej, które chciałyby otrzymać dotację do zakupu węgla, nasza redakcja dowiedziała się od samych zainteresowanych. Czas ucieka, rodziny nie mają węgla, a chciałyby go kupić. Redakcja portalu iswinoujscie.pl zwróciła się więc do odpowiednich urzędników z pytaniem, czy ktoś wyda decyzję o przyznaniu dotacji dwóm różnym gospodarstwom domowym. Odpowiedzi udzielił Rzecznik Prezydenta Jarosław Jaz.

- W odpowiedzi na zapytanie, dotyczące uzyskania dotacji do zakupu węgla przy dwóch niezależnych gospodarstwach domowych rodzin mieszkających pod jednym adresem, informuje, iż zgodnie z nowymi przepisami tj. art. 3c i 3d Ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r.o dodatku węglowym (DZ.U. 2022.1692 ze zm.), pozwalają one na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie (dla tych gospodarstw) odrębnego adresu zamieszkania, ale tylko w sytuacji, jeżeli podjęte zostały przez wnioskodawców kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego miejsca zamieszkania tj. wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego.

Taki dodatek może zostać przyznany w formie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Wywiad taki przeprowadza się w celu potwierdzenia, że pod jednym adresem zamieszkania znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny i w lokalach tych prowadzone są odzielne gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania uprawnia do przyznania dodatku węglowego (tj. wpisane zostało do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB).

W związku z powyższym jeżeli taka sytuacja zostanie stwierdzona w stosunku do wskazanych w zapytaniu rodzin, będzie im można przyznać odrębne dodatki węglowe.

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/77264/