iswinoujscie.pl • Sobota [03.09.2022, 13:53:20] • Polska

Polskie i ukraińskie dzieci rozpoczynają razem nowy rok szkolny

Polskie i ukraińskie dzieci rozpoczynają razem nowy rok szkolny

fot. © UNICEF/UN0649215/Korta( fot. Organizator )

Dziś, gdy setki tysięcy ukraińskich uczniów rozpoczynają nowy rok szkolny w Polsce, UNICEF podkreśla, jak ważna jest edukacja i co należy zrobić, aby ukraińskie dzieci mogły kontynuować naukę w Polsce.

UNICEF wspiera Polskę w skutecznym włączaniu ukraińskich uczniów w system edukacji. Działamy na szeroką skalę: od zatrudniania nauczycieli po kursy nauki języka polskiego, od wsparcia zdrowia psychicznego po przystosowywanie klas. Pomagamy w pozyskiwaniu podręczników i materiałów edukacyjnych.

„Szansa na naukę w bezpiecznej przestrzeni wraz z przyjaciółmi i nauczycielami daje dzieciom doświadczonym przez wojnę tak ważne poczucie stabilności, normalności i nadziei" - mówił Rashed Mustafa koordynator UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce w czasie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego we wspieranej przez UNICEF sp. nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu. Jedną czwartą uczniów tej szkoły stanowią dzieci z Ukrainy. „Dając dzieciom, które uciekły przed wojną, możliwość kontynuowania nauki, możemy zastąpić ich rozpacz nadzieją." – dodał.

„Doceniamy partnerstwo z UNICEF i wspólne zaangażowanie w inwestowanie w edukację" – powiedział Jakub Mazur, Zastępca Prezydenta Wrocławia. „Od pierwszych dni konfliktu Wrocław był otwarty na uciekających z Ukrainy. Dzięki UNICEF i wspólnym inwestycjom w edukację jesteśmy w stanie wspierać ukraińskie dzieci uchodźców - pomagać im się rozwijać, by mogły cieszyć się dzieciństwem".

Polska przyjęła większość uchodźców, którzy przez wojnę w Ukrainie zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Tak dużej liczby uchodźców poszukujących schronienia nie było w Europie od II wojny światowej. Około 460 tys. dzieci w wieku szkolnym otrzymało ochronę czasową w Polsce, chociaż przypuszczalnie przebywa ich tu więcej. 182 tysiące ukraińskich dzieci zostało włączonych do polskiego systemu edukacji już w czasie poprzedniego roku szkolnego. W rozpoznającym się roku szkolnym ta liczba będzie znacznie wyższa. Oficjalne dane poznamy w najbliższych tygodniach.

W Polsce UNICEF aktywnie działa na rzecz edukacji blisko pół miliona ukraińskich dzieci. Współpracujemy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz dwunastoma samorządami, które goszczą największą liczbę ukraińskich uchodźców.

Wspieramy organizację szkoleń polskich nauczycieli w nauczaniu języka polskiego jako obcego, ich kształcenie do prowadzenia zajęć wyrównawczych i przygotowujemy ich do udzielania wsparcia psychologicznego. Pomagamy w rekrutacji ukraińskich nauczycieli, asystentów kulturowych i tłumaczy.

Doposażamy szkoły. Dystrybuujemy sprzęt komputerowy, który przyspieszy naukę języków i pomoże w uzupełnianiu luk w edukacji. Dostarczamy wprawki szkolne, meble do sal lekcyjnych i sprzęt sportowy.

Uruchomiliśmy infolinię edukacyjną, aby ukraińscy rodzice i młodzi ludzie mogli łatwo otrzymać informację dotyczące edukacji w Polsce – od przedszkola aż po studia wyższe. Infolinia powstała we współpracy z we współpracy z MEN i PCPM.

Ponadto w czasie wakacji UNICEF dofinansowywał organizacje pozarządowe, w organizacji tzw. summer camps. Ich zadaniem było wspieranie ukraińskich dzieci w nauce języka polskiego i budowanie u nich pewności siebie. Z letnich zajęć skorzystało około 100 tys. dzieci. Zajęcia będą kontynuowane. Szacujemy, że do końca października weźmie w nich udział nawet 150 tys. dzieci.

Udany start ukraińskich dzieci w polskim systemie edukacji to nie tylko ogromne przedsięwzięcie - jego sukces jest kluczowy również dla polskich dzieci. Dlatego UNICEF dokłada starań, aby obecność ukraińskich uczniów nie odbiła się negatywnie na ogólnej jakości systemu edukacji w Polsce i nie wpływała na relacje polsko-ukraińskie.

„Polki i Polacy okazali ogromną solidarność i wsparcie mieszkańcom Ukrainy, którzy uciekli przed koszmarem wojny" – podkreślał we Wrocławiu Rashed Mustafa koordynator UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce. „Potrzebne będzie dalsze stałe znaczące wsparcie, by prawa dzieci były przestrzegane. UNICEF jest gotowy kontynuować strategiczne partnerstwa z rządem, samorządami oraz polskim społeczeństwem - tak jak robimy to tu, we Wrocławiu."

UNICEF wspiera również ukraińskie dzieci, które zdecydowały się zdalnie kontynuować edukację w ukraińskich szkołach. Nawiązaliśmy współpracę z samorządami i organizacjami pozarządowymi w celu utworzenia w całej Polsce Centrów Edukacji i Rozwoju. Uczniowie będą mogli w nich uczęszczać na zajęcia online, otrzymywać pomoc w odrabianiu lekcji, poznawać rówieśników, brać udział w zajęciach z języka polskiego oraz otrzymywać wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego.

„Ogromne wsparcie, które UNICEF przekazuje na rzecz uchodźców z Ukrainy jest dużej mierze możliwe przede wszystkim dzięki środkom przekazywanym przez darczyńców indywidualnych i biznesowych. Otwarte serca i zrozumienie trudnej sytuacji innych ludzi to klucz do wszystkich działań pomocowych." – podkreśla Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska.

UNICEF daje również młodym ludziom z Ukrainy wskazówki i narzędzia, aby mogli podzielić się swoimi opiniami. Umożliwia to platforma U-report Europa. W zeszłym tygodniu przeprowadzono ankietę Back to School U-Report Europe. Miała ona pomóc w zrozumieniu kluczowych potrzeb i barier, na które napotykają ukraińscy uczniowie w rozpoczynającym się w Polsce roku szkolnym.

Sondaż wykazał, że 45 proc. planowało uczyć się w Polsce. Największą przeszkodą w zapisaniu się do lokalnych szkół, wskazaną przez 25 proc. ankietowanych, była nieznajomość języka polskiego.

Hugh Reilly
UNICEF Emergency Response Office in Poland

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/76380/