iswinoujscie.pl • Czwartek [11.11.2021, 20:50:56] • Świnoujście

Petycja mieszkańców Posejdonu z żądaniami do władz miasta

Petycja mieszkańców Posejdonu z żądaniami do władz miasta

fot. iswinoujscie.pl

110 mieszkańców Osiedla Posejdon podpisało petycję do Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Wojska Polskiego i Osiedla Posejdon. Żądają wprowadzenia w nim zmian zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców. Debata na temat tego planu ciągnie się już od kilku miesięcy. Jak już wcześniej pisałem wzburzenie wśród mieszkańców osiedla wywołał głównie zapis o planowanej budowie dominanty w otoczeniu innych obiektów znacznie odbiegających wysokością od już istniejących przy ul. Bałtyckiej. Pomimo wcześniejszych już publicznych sprzeciwów mieszkańców w tej sprawie władze miasta próbują dalej przeforsować budowę tam nieco mniejszych obiektów.

Mieszkańcy Osiedla Posejdon wnoszą w petycji sprzeciw przeciwko rozwiązaniom urbanistycznym i architektonicznymi dotyczącymi osiedla, które doprowadzą do utracenia jego dotychczasowego charakteru, kameralnych domów jednorodzinnych. Podnoszą brak obiektywizmu i profesjonalizmu w ocenie środowiskowej proponowanych rozwiązań.

W szczególności nie zgadzają się m.in. na intensyfikowanie gęstości i wysokości zabudowy Osiedla Posejdon, planowaną możliwość budowy na dwóch działkach w zachodniej jego części zespołu nawet dziesięciu wysokościowych budynków hotelowych i apartamentowych, lokalizację 40-metrowej i jakiejkolwiek innej dominanty wysokościowej u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Bałtyckiej. Mieszkańcy nie godzą się z pomijaniem problemu miejsc parkingowych i intensyfikacją ruchu samochodowego oraz przenoszeniem i modyfikowaniem lokalizacji punktów handlowych.

Jak piszą w petycji nie godzą się aby w imię interesów ekonomicznych osób trzecich niszczono ich najbliższe otoczenie. Nie zgadzają się na zmianę charakteru i funkcji Osiedla Posejdon i terenów przyległych do ul. Wojska Polskiego objętych planem.

„Żądamy dobrze zorganizowanej przestrzeni publicznej uwzględniającej w pierwszej kolejności naszą mieszkańców jakość życia” - czytam dalej w petycji. Mieszkańcy Żądają też aby maksymalna wysokość dla projektowanych budynków nie była wyższa niż wysokość już istniejących na dzień sporządzenia petycji i aby chronić zieleń. Projektowany handel ma w ich opinii uwzględniać m.in. utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy , poprawę estetyki i funkcjonalności. Deklarują przy tym gotowość do rozmów jak podkreślają „na publicznych spotkaniach”.

Petycja mieszkańców z Urzędu Miasta Świnoujście została przekazana radnym Rady Miasta Świnoujście w przeddzień październikowej sesji (27.10). Podczas obrad sesji wspomniała o petycji radna Elżbieta Jabłońska, przewodnicząca Rady nie podając jednak szczegółów jej treści.

Krzysztof Marek Nowak - Wyspiarz Niebieski (02.11.2021 r.)

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/73008/