iswinoujscie.pl • Niedziela [06.06.2021, 23:06:23] • Świnoujście

Świnoujście bez wody?

Świnoujście bez wody?

fot. iswinoujscie.pl

Czy Świnoujście płaci kary za przekroczenia dopuszczonych dla miasta limitów wodnych? Czy mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą się obawiać, że w mieście zabraknie wody?

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu zapytaliśmy o koszty dwóch inwestycji: budowę ujęcia słonawej wody i stacji uzdatniania wody w Świnoujściu.

Interesowało nas m. in. z czego wynika 50-procentowa różnica w oszacowaniu wartości zamówienia w stosunku do stawek uzyskanych w wyniku rozeznania rynku.

Jak informuje Małgorzata Bogdał, dyrektor naczelny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, inwestycje „Budowa stacji uzdatniania wraz z odsalaniem i infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujście. Zakład Wydrzany II” oraz „Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujście” realizowane są w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie wybrany wykonawca będzie realizował jednocześnie dokumentację projektową oraz roboty budowlane.

- Przy zastosowaniu takiego trybu tj. bez posiadania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, zakres i sposób wykonania zamówienia opisywane jest tzw. Programem Funkcjonalno-Użytkowym - kontynuuje Małgorzata Bogdał. - Takie dokumenty zostały opracowane dla obu inwestycji w lutym 2020 r. Na podstawie tych dokumentów zostały także opracowane szacunkowe koszy realizacji, które zostały uaktualnione w styczniu 2021 r.

Jak informuje ZWiK, po unieważnieniu przetargów na obie inwestycje zaktualizowano ich harmonogramy realizacji. Przewidywane terminy zakończenia obu przedsięwzięć to: dla budowy stacji uzdatniania – grudzień 2024 r. , a dla budowy ujęcia wody - grudzień 2023 r.

Interesowało nas również, czy Świnoujście płaci kary za przekroczenia dopuszczonych dla miasta limitów wodnych oraz o ile te limity zostały przekroczone.

- Podmiotem, na który będą nakładane ewentualne opłaty podwyższone za przekroczenia poboru wody jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji - odpowiada dyrektor naczelny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. - Spółka nie otrzymała do tej pory decyzji ustalającej taką opłatę podwyższoną.

Oczywiście musimy zadać i to pytanie. Czy grozi nam brak wody?

- Do czasu zakończenia realizacji nowego ujęcia wody powierzchniowej wraz ze stacją uzdatniania zapotrzebowanie na wodę będzie pokrywane z dotychczas eksploatowanych ujęć wody głębinowej - informuje Małgorzata Bogdał. - Jeżeli będzie to powodować przekroczenia ustalonych pozwoleniami wodnoprawnymi dopuszczalnych limitów poboru wody, to spółce będą naliczane zwiększone opłaty z tego tytułu. Obowiązujące przepisy przewidują możliwość odroczenia opłaty podwyższonej na okres realizacji inwestycji mającej na celu wyeliminowanie przyczyny przekroczeń o co ZWiK będzie występować.

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/70828/