iswinoujscie.pl • Poniedziałek [03.05.2021, 02:15:09] • Szczecin

Kto zostanie dyrektorem Zamku Książąt Pomorskich?

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Umowa z Barbarą Igielską, która kieruje instytucją od 2013 roku, wygasa 31 lipca 2021 br. Kandydaci mogą składać oferty do 7 czerwca br.

W ramach postępowania konkursowego od kandydatów na szefa Zamku Książąt Pomorskich Zarząd Województwa oczekuje wykształcenia wyższego, preferowany kierunek artystyczny lub humanistyczny, co najmniej 6-letniego stażu pracy, w tym min. 3 lata na stanowisku kierowniczym, znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządu województwa, finansów publicznych, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, prawa zamówień publicznych, prawa pracy oraz przepisów w zakresie działania jednostki kultury.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin lub za pośrednictwem poczty do 7 czerwca br., do godz. 15:00, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – nie otwierać”.

Po tym terminie rozpatrzy je komisja konkursowa. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zaproszeni zostaną do rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki prac komisji przedstawione zostaną Zarządowi Województwa. Jeżeli przyjmie on rekomendację komisji to nazwisko osoby, która pokieruje instytucją powinniśmy poznać pod koniec lipca br. Wybrany kandydat zostanie powołany na stanowisko dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na okres 5 lat.

Link do ogłoszenia konkursowego: kultura.wzp.pl/index.php/aktualnosci-3/896-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-zamku-ksiazat-pomorskich-w-szczecinie.

Biuro Prasowe
Gabinet Marszałka
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/70621/