iswinoujscie.pl • Czwartek [29.04.2021, 13:45:28] • zachodniopomorskie

Rybołowy w Nadleśnictwie Chojna

Rybołowy w Nadleśnictwie Chojna

Rybołów archiwum fot. Cezary Korkosz( fot. Organizator )

Zaledwie półtora miesiąca od montażu nowych sztucznych gniazd na słupach linii elektroenergetycznej na terenie Nadleśnictwa Chojna (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie) potwierdzono zasiedlenie jednego z nich przez rybołowy.

- 27 kwietnia 2021 r. w ramach prowadzonego monitoringu ornitologicznego, pan Marcin Kaczmarek, leśnik i opiekun gniazd rybołowów, potwierdził zasiedlenie przez parę rybołowów jednej z kilku platform, zamontowanych na terenie Nadleśnictwa Chojna - mówi Katarzyna Chwalińska.

Rybołów jest jednym z najrzadszych polskich ptaków szponiastych. Ochrona bierna okazała się niewystarczająca, a liczebność gatunku od wielu lat spada. W celu odwrócenia tego niekorzystnego trendu leśnicy i ornitolodzy z Komitetu Ochrony Orłów realizują projekt pn.: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce".

W ramach tego projektu na terenie Nadleśnictwa Chojna zrealizowano działania na rzecz ochrony rybołowów. Zamontowano już łącznie 7 sztucznych gniazd na słupach linii elektroenergetycznej. Ptaki będą mogły je zajmować wiosną po przylocie z zimowisk.

Rybołowy w Nadleśnictwie Chojna

Rybołowy_fot.Bartosz Siwula( fot. Organizator )

- Mamy nadzieję, że nowe miejsce lęgowe na stałe wpisze się w krajobraz Nadleśnictwa Chojna, a ptaki rokrocznie będą powracały do nas z Afryki. Rybołów jest niezwykle rzadkim i pięknym ptakiem, a jeszcze kilka lat temu w całym naszym kraju było zaledwie 30 stanowisk lęgowych - dodaje Katarzyna Chwalińska.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.rybolowy.pl/Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/70600/