iswinoujscie.pl • Niedziela [02.05.2021, 10:29:52] • Świnoujście

Fort Zachodni i Gerharda z przedłużonymi umowami dzierżaw

Na czwartkową sesję Rady Miasta prezydent przedłożył radnym projekty uchwał dotyczących przedłużenia umowy dla dzierżawców fortów (Zachodniego i Wschodniego - Gerharda). Dzierżawcy Dzierżawcy Piotr Laskowski oraz Piotr Piwowarczyk wnioskowali odpowiednio o umowę na kolejne 10 i 15 lat. Obydwaj uzyskali zgodę radnych na kontynuację swojej działalności. Mimo, ze dzierżawcy przedstawili plany na kolejne lata to prezydent nie zdecydował się na ich prezentację.

Spowodowało to dyskusję, bo prezentacja została zapowiedziana przez prezydenta na Komisji Gospodarki we wtorek, jednak prezydent zmienił zdanie. Radna Agatowska wyraziła opinię, że prezydent powinien był zaprosić panów Laskowskiego i Piwowarczyka na sesję, żeby opowiedzieli o swoich dokonaniach i planach działań na kolejne lata. Prezydent uznał jednak, że prześle prezentację radnym na emaile i to powinno wystarczyć, bo na sesji są kolejne punkty, które wymagają czasu.

Radni podzielili się. Część rajców chciała zobaczyć prezentację i porozmawiać z dzierżawcami, ale część uważała, że dotychczasowe osiągnięcia dzierżawców oraz sposób zagospodarowania fortów stanowią wystarczający argument by bez dyskusji zgodzić się z wnioskiem prezydenta. Ale radni mieli też wątpliwości. Jacek Jurkiewicz dopytywał czy do miasta wpłynęły oferty innych osób zainteresowanych gospodarowaniem na fortach. Prezydent zapewnił, że nie było takich propozycji, a jego zastępca podkreślił korzyści jakie uzyskuje miasto w efekcie kreatywnej gospodarki na terenie cennych zabytków miasta jakimi są zespoły fortyfikacji.

Dyskusja na ten temat przedłużała się niespodziewanie. Chcąc skrócić, niepotrzebną jego zdaniem debatę, Janusz Żmurkiewicz przyznał, że jest w posiadaniu planów dzierżawców i jeśli radni tak bardzo chcą je poznać przed głosowaniem, to naczelnik Małgorzata Borowiec może je przedstawić. Na propozycję tą nie zgodziła się przewodnicząca Rady Elżbieta Jabłońska. Aneta Zdybel też zaproponowała by głosować projekt uchwały, a prezentację zostawić na później. Więc niektórzy radni zgodzili się z nią i uznali, że wystarczy im prezentacja, która odbędzie się ..... ale na następnej Komisji Gospodarki, która odbędzie się w maju.

- Jestem zaskoczona przebiegiem procedowania tego ważnego punktu. Prezydent najpierw na Komisji obiecuje prezentację, a teraz żałuje na nią czasu i wiedzy nie tylko radnym, ale przede wszystkim mieszkańcom? - mówiła z naciskiem Joanna Agatowska. Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu, Sławomir Nowicki zadeklarował więc, że jeżeli radni tak zdecydują, to on zorganizuje specjalne posiedzenie komisji poświęcone temu tematowi i będzie to spotkanie otwarte dla mediów. 20 radnych (bez głosów przeciwnych i wstrzymujących) poparło projekty.

Umowy na zarządzanie fortami zostały przedłużone dla dzierżawcy Fortu Zachodniego Piotra Laskowskiego do dnia 14 października 2031 r. a dla dzierżawcy Fortu Gerharda Piotra Piwowarczyka do dnia 3 czerwca 2036 roku. Przepisy w tej sprawie stanowią, że po 30 latach nieprzerwanej dzierżawy, dzierżawcy uzyskają bezterminową umowę z miastem.

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/70523/