iswinoujscie.pl • Poniedziałek [03.05.2021, 21:05:30] • Świnoujście

Kostka brukowa pilnie poszukiwana

Kostka brukowa pilnie poszukiwana

fot. iswinoujscie.pl

Miasto zamierza zakupić kostkę brukową do wykonania remontu nawierzchni pieszo - jezdnych zrealizowanych w ramach zadania Kurort Nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej.

Szacunkowa kwota zakupu to 405.900 zł. brutto. Gdzie kostka brukowa będzie wymieniona, kto będzie to robił i kto za to ostatecznie zapłaci - nie wiadomo.

----------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 183/2021
PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 25 marca 2021 r.


w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji warunków zamówienia i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr BZP.271.14.2021 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Dostawa kostki brukowej do wykonania programu naprawczego zadania „Kurort Nadmorski Świnoujscie – nowa wizja przestrzeni publicznej”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/70501/