iswinoujscie.pl • Czwartek [22.04.2021, 10:08:54] • Świnoujście

46 sesja Rady Miasta. Radni mają m.in. korygować budżet miasta na bieżący rok

Osiem projektów uchwał znalazło się w projekcie porządku obrad czwartkowej sesji Rady Miasta. 22 kwietnia o godzinie 9.00. Radni zdecydować mają m.in. o zatwierdzeniu, bądź nie, propozycji zmian w budżecie miasta. Plan wydatków, który ma zostać zrównoważony przez dodatkowe dochody. W uchwale z grudnia 2020, ustalającej budżet miasta na 2021 plany dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 607 tys. 909 złotych.

Większość środków jakie pochłoną zwiększone wydatki pochłonie kontynuacja rewaloryzacji Parku Zdrojowego. Tu, dodatkowo miasto zamierza wydać ponad 570 tys. złotych. Zakup akcesoriów komputerowych (kamery z mikrofonem) oraz oprogramowania (moduł „alkohole") w celu realizacji zadań związanych z wydawaniem i cofaniem decyzji w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych pochłonie ponad dodatkowo ponad 17 tysięcy zł. Korekta budżetu obejmuje także wydatki jakie miasto musi ponieść w związku z organizacją masowych szczepień. Akcja informacyjna, zakup niezbędnego sprzętu oraz transport pochłonie ponad 20 tysięcy zł. W załącznikach do uchwały korygującej budżet odnajdujemy również informacje o pieniądzach, które „zaoszczędziliśmy w związku z zawieszeniem zajęć sportowych, edukacyjnych oraz pracy placówek takich jak żłobki i przedszkola. Na żłobki i kluby dziecięce, z planowanej wcześniej kwoty miasto nie wydało 37 tys. 700 zł. Znacznie większa kwota planowanych wydatków nie została zrealizowana w związku z zawieszeniem pozalekcyjnych zajęć dla dzieci młodzieży. Tu „oszczędność" zawiera się kwotą 570 tysięcy, 209 złotych.

W przypadku dwóch umów prezydent miasta zwrócił się do radnych o zgodę na odstąpienie od obowiązku bezprzetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy zawieranej na okres dłuższy niż 3 lata.

Radni zdecydują także na jakie zadania przeznaczą środki przekazane przez państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wybrać przedstawiciela miasta do Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Początek Obrad o godzinie 9.00. Sesja odbywać się będzie w trybie zdalnym. W sieci kablowej oraz poprzez stronę internetową obrady transmitować będzie Telewizja „Słowianin".

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/70495/