iswinoujscie.pl • Środa [14.04.2021, 16:17:39] • Międzyzdroje

Ruszyły prace poszerzania plaży w Międzyzdrojach. Zobacz film!

Ruszyły prace poszerzania plaży w Międzyzdrojach. Zobacz film!

fot. Andrzej Ryfczyński

Urobek z basenu gazportu w Świnoujściu zasila plażę w Międzyzdrojach. Na plaży w Międzyzdrojach dużymi spychaczami na gąsienicach zbiera się grubą warstwę piasku i w to miejsce dostarcza się urobek ze Świnoujścia. Później po uzyskaniu odpowiedniej grubości spychacze nałożą z powrotem zebrany wcześniej piasek.Informacje ze strony przedsiębiorstwa z Gdańska:
Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. występuje obecnie jako podwykonawca robót czerpalnych dla konsorcjum firm PORR S.A. (lider) oraz TGE GAS Engineering GmbH (partner) w ramach inwestycji „Rozbudowa części morskiej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu".

Ruszyły prace poszerzania plaży w Międzyzdrojach. Zobacz film!

fot. Andrzej Ryfczyński

PRCiP Sp. z o.o. w zakresie swoich zadań wykonuje prace czerpalne o łącznej kubaturze ok. 850 000 m3. Planowany czas wykonania zadania to okres do 6 miesięcy od stycznia 2021 r. do końca czerwca 2021 r. Prace będą prowadzone do momentu wyprofilowania skarpy 1:5 oraz osiągnięcia rzędnej dna -14,5m w obrębie obrotnicy i pod stanowiskiem postoju gazowców LNG.

Ruszyły prace poszerzania plaży w Międzyzdrojach. Zobacz film!

fot. Andrzej Ryfczyński

Ze względu na specyfikę akwenu, zakres prac przedsiębiorstwo PRCiP Sp. z o.o. wykonuje razem ze swoim podwykonawcą firmą HEGEMANN GmbH Dredging przy pomocy pogłębiarek ssących nasiębiernych: "Inż. Stanisław Łęgowski" PRCiP Sp. z o.o. i "Hegemann IV" oraz pogłębiarek podsiębiernych w postaci koparek na pontonie "KRAKEN" PRCiP Sp. z o.o. i "Roland X".

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/70391/