iswinoujscie.pl • Niedziela [03.01.2021, 21:02:15] • Świnoujście

Gmina dostaje spadki po mieszkańcach. I ma kłopot

Gmina dostaje spadki po mieszkańcach. I ma kłopot

fot. Sławomir Ryfczyński

Są sytuacje kiedy umiera się bezpotomnie, kiedy nie ma rodziny lub rodzina nie chce przyjąć spadku po zmarłym. Wtedy ustawowym spadkobiercą staje się gmina ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego, a w przypadku, kiedy zmarły mieszkał za granicą lub nie da się ustalić miejsca ostatniego zamieszkania, wtedy cały majątek przypada skarbowi państwa. Kiedy zmarły zostawia po sobie choć mały majątek i nie ma długów, problemu nie ma. Gorzej jeśli zmarły posiadał jakiekolwiek zobowiązania. Wówczas musi przejąć je np. gmina.

Tematem, czy w Świnoujściu występują takie przypadki zainteresowała się radna Joanna Agatowska, która 11 listopada zadała prezydentowi miasta pytanie w sprawie spadków otrzymanych przez miasto w ostatnich 10 latach.

Odpowiedzi udzieliła zastępca prezydenta Barbara Michalska.

Gmina dostaje spadki po mieszkańcach. I ma kłopot

fot. iswinoujscie.pl

Gmina dostaje spadki po mieszkańcach. I ma kłopot

fot. iswinoujscie.pl

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/68920/