iswinoujscie.pl • Czwartek [19.11.2020, 19:36:33] • Świnoujście

Zbiorowa urna dla martwo urodzonych dzieci

Zbiorowa urna dla martwo urodzonych dzieci

fot. Andrzej Ryfczyński

Na świnoujskim cmentarzu komunalnym przy ulicy Karsiborskiej 11 wyznaczono miejsce do pochówków dzieci martwo urodzonych. Zarządzenie w tej sprawie wydał prezydent Janusz Żmurkiewicz.

Mowa o kwaterze nr F4 cmentarzu komunalnym. To miejsce, w którym można pochować dzieci martwo urodzone, jeżeli nie ustalono osób uprawnionych do ich pochowania lub osoby uprawnione nie skorzystały z prawa pochowania zwłok dziecka.

Zarządzenie w tej sprawie wydał prezydent Janusz Żmurkiewicz.

Pochowanie dzieci martwo urodzonych następuje na zgłoszenie szpitala, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta Świnoujście z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebów – czytamy w zarządzeniu.

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych organizuje się dwa razy w roku (około 25 marca i 15 października) w specjalnej do tego celu wyznaczonej mogile, po uprzednim dokonaniu kremacji zbiorowej i umieszczeniu popiołów w zbiorowej urnie.

Nie są pobiera się opłat administracyjnych, związanych z pochówkiem na cmentarzu komunalnym dzieci martwo urodzonych. Koszty takiego pochówku pokrywa gmina ze środków przeznaczonych na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/68269/