iswinoujscie.pl • Sobota [05.09.2020, 02:19:00] • Świnoujście

Zamiast informacji anonimizacja

Mamy odpowiedź w sprawie tajemniczej uchwały dotyczącej bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych. Przypomnijmy: projekt uchwały przedstawionej na sesji i przekazanej mediom… nie zawierał uzasadnienia.

Zapowiadając ostatnią sesję rady miejskiej, informowaliśmy, że radni rozpatrzą petycję z 12 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia najemcom mieszkań komunalnych, będących w zasobie gminy, bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu. Więcej o petycji nie było wiadomo, bo wersja projektu uchwały przekazanego mediom nie zawiera ani słowa uzasadnienia.

O brak informacji zapytaliśmy Elżbietę Jabłońską, przewodniczącą rady miejskiej.

- Uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nie zostało przesłane do mediów przed podjęciem uchwały, z uwagi na potrzebę ochrony zawartych w nim danych osobowych - twierdzi przewodnicząca rady miasta Elżbieta Jabłońska. - Po przeprowadzeniu niezbędnej anonimizacji, uchwała podjęta przez Radę Miasta Świnoujście wraz z uzasadnieniem zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta.

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/67157/