iswinoujscie.pl • Poniedziałek [03.08.2020, 09:47:35] • Świnoujście

Dziś obradują radni

Na dzisiejszy poniedziałek przewodnicząca Rady Miasta zwołała 33 Nadzwyczajną Sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godzinie 12.00 i będzie można śledzić je na żywo Internauci mogą je oglądać na stronie www.tvslowianin.pl w zakładce „na żywo”. Tematyka sesji powinny szczególnie zainteresować mieszkańców korzystających z zasobów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Jeśli radni zaakceptują przedstawiony im projekt to ZGM, już jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyska z budżetu miasta rekompensatę z tytułu realizacji zadań własnych Gminy Miasto zleca spółce zadania w trzech zakresach Po pierwsze chodzi o gospodarkę nieruchomościami, po drugie budownictwo mieszkaniowe, a wreszcie- utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Utworzona niedawno spółka „Lokum” ma zostać połączona ze strukturą ZGM.

Inną, ważną uchwałą, której projekt otrzymają dziś radni będzie określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Świnoujście, w roku szkolnym 2020/2021: 1) w przypadku oleju napędowego – ON wynosić ma na 4,13 zł za litr, 2) w przypadku benzyny – Pb95 – na 4,18 zł za litr, 3) w przypadku benzyny – Pb98 – na 4,31 zł za litr natomiast cena gazu LPG ma wynosić średnio – 1,90 zł za dm3.

Radni zajmą się też sprawą organizacji zbliżającego się roku szkolnego. Podczas dzisiejszych obrad władze przedłożą do zatwierdzenia przez Radę projekt ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto. Analogiczny projekt dotyczy także sieci szkół ponadpodstawowych. Pod dyskusję rajców przedstawiony zostanie dziś ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Radni muszą trzymać się ustalonego porządku obrad. Nie mogą liczyć, że władze rozwieją ich ewentualne wątpliwości w ramach interpelacji czy wolnych wniosków. Tych punktów w obradach sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym być nie może.

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/66649/