POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Czwartek [01.02.2024, 09:18:04] • Polska

Godność ma swoje imię

Godność ma swoje imię

fot. Organizator

Dziś, w Dniu walki z mobbingiem, rozpoczęła się pierwsza ogólnopolska antymobbingowa kampania społeczna. Jej hasło brzmi: Godność ma swoje imię. Julia, Zuzanna, Wiktoria, Jakub, Kacper, Szymon - to nie tylko lista trzech, aktualnie najbardziej popularnych, imion damskich i męskich w Polsce. To imiona osób doświadczonych mobbingiem.

Organizatorem kampanii Dobra Fundacja, która w centrum swoich zainteresowań postawiła człowieka, wartościową jednostkę, która ma tożsamość, wiek, płeć, stan zdrowia, doświadczenie zawodowe i ma swoje imię. Celem kampanii jest walka z mobbingiem.

- „Kampania Godność ma swoje imię, promuje właściwe postawy w miejscu pracy – mówi Kasia Jarymek fundatorka i prezeska Dobrej Fundacji – chcemy piętnować każdy przypadek mobbingu, pomagając osobom dotkniętym mobbingiem nagłośnić swoje historie i udzielając im pomocy prawnej. Będziemy budować świadomość wagi problemu oraz sposobów na walkę z nim. Zadaniem kampanii, która wystartowała dziś, w Dniu Walki z Mobbingiem, jest rozpoczęcie ogólnonarodowej dyskusji na temat mobbingu i jego skutków, a także dotarcie z działaniami edukacyjnymi do jak najszerszego grona firm i pracowników w Polsce.”

Kampania jest adresowana do bardzo szerokiego grona odbiorców. Przede wszystkim do osób doświadczających mobbingu, a także tych, które doznały go w przeszłości. Kampania chce dotrzeć także do osób decyzyjnych w firmach i instytucjach, aby uświadomić im skalę tego zjawiska i jego jednoznacznie negatywny wpływ na funkcjonowanie zespołów pracowniczych, a finalnie na kondycję firm.

Dotarcie to da kampanii dedykowana jej strona www.godnoscmaswojeimie.pl, która docelowo zostanie przekształcona w portal informacyjny na temat mobbingu i przeciwdziałaniu niepożądanym zachowaniom w miejscu pracy. Strona, wraz z obszerną strefą wiedzy, oraz rozbudowaną częścią edukacyjną, będzie zasilana przez wiedzę i doświadczenie 31 ekspertów Dobrej Fundacji specjalizujących się w prawie, psychologii oraz DEI. To grono prawników, psychologów, trenerów, badaczy, coachów, którzy od wielu miesięcy pracują nad wachlarzem działań pomocowych zarówno dla pracowników jak i organizacji dotkniętych problemem mobbingu.

Zasięg kampanii będą poszerzać działania w mediach społecznościowych, na profilach kampanii oraz planowane na późniejsze etapy kampanii, akcje promocyjne z patronami medialnymi i partnerami kampanii, a także aplikacja mobilna w której będzie można zgłosić problem i otrzymać podstawowe wsparcie.

Kampania chce także docierać do firm z wiedzą, edukacją, dobrymi praktykami. W tym celu Dobra Fundacja rozpoczyna budowanie Koalicji Firm - Razem przeciwko mobbingowi. Firmy, które zdecydują się przystąpić do koalicji będą jednocześnie sygnatariuszami kodeksu dobrych praktyk antymobbingowych, który został opracowany przez ekspertów Dobrej Fundacji. - Najważniejsza jest świadomość pracowników i kadry kierowniczej czym jest mobbing, jakie negatywne skutki wywołuje dla osoby mobbingowej oraz całej organizacji, a także jak mu zapobiegać. – mówi profesor Małgorzata Kurzynoga, radca prawny i ekspertka Dobrej Fundacji specjalizująca się w prawie pracy - Można to osiągnąć tylko przez szkolenia w tym zakresie, które są nieodłącznym elementem właściwej polityki antymobbingowej. Często mobbing jest mylony z dyskryminacją czy molestowaniem. Dochodzi też do nadużywania tego pojęcia - zdarza się, że pracownik oczekiwania kierowane przez pracodawcę, w zakresie osiągania określonych wyników, traktuje jako mobbing - i firma musi się wtedy bronić. Przede wszystkim jednak świadomość pozwala kreować właściwe wzorce zachowań, zapobiegając działaniom niepożądanym. W budowaniu właściwych standardów w zakresie zwalczania mobbingu i tworzenia efektywnego, i przyjaznego dla pracowników miejsca pracy, równie ważne jest ustanowienie przez pracodawców procedur pozwalających na szybkie ujawnienie i wyeliminowanie przejawów mobbingu.

Szacuje się, że problem mobbingu w Polsce może mieć zasięg podobny do innych krajów Unii Europejskiej, wynoszący około 3-10% populacji pracowników (Marciniak 2015). Skala tego problemu może dotyczyć zatem od 300 tysięcy, do nawet 1,5 miliona osób w Polsce, bo na rynku pracy jest ponad 15 milionów Polaków. Skala tym bardziej niepokojąca, że w świetle badań - Bowling i Beehr (2006) - występuje związek między doświadczaniem mobbingu a napięciem, lękiem, depresyjnością, wypaleniem, frustracją, negatywnymi emocjami związanymi z pracą oraz objawami psychosomatycznymi. Wyniki badań pokazują, że mobbing w miejscu pracy wiąże się przede wszystkim z doświadczaniem silnego, długotrwałego stresu, prowadzącego do poważnych zaburzeń zdrowia psychicznego i fizycznego, do syndromu stresu pourazowego a niekiedy nawet śmierci.

Mobbing jest zatem jednym z najważniejszych zjawisk niszczących poczucie dobrostanu pracowników. - Dlatego tak ważne jest - zdaniem Joanny Cur, radcy prawnego i ekspertki Dobrej Fundacji - aby społeczeństwo uznało mobbing za absolutnie niedopuszczalne zachowanie, a pracownicy i pracodawcy wspólnie dążyli do stworzenia środowiska pracy opartego na szacunku, wspólnych wartościach, współpracy i równości. Byłoby to niezwykle ważnym krokiem w stronę eliminacji tego zjawiska, co powinno przekładać się na realne zmiany w organizacjach, zarówno na poziomie firm, jak i indywidualnych postaw pracowników.

Mimo, że skala i skutki mobbingu mogą być tak dotkliwe, wiąże się z nim wiele bazowych problemów związanych choćby z definicją mobbingu w prawie pracy, brakiem zjawska mobbingu w prawie karnym czy niemożliwością dowiedzenia mobbingu. Eksperci Fundacji mają w związku z tym konkretne oczekiwania związane z kampanią. Profesor Małgorzata Kurzynoga uważa, że największym sukcesem kampanii byłoby przyczynienie się do zmiany regulacji mobbingu w kodeksie pracy, która jest bardzo niekorzystna dla ofiar mobbingu. Polska definicja mobbingu, zamieszczona w art. 94(3) k.p. wymaga łącznego spełniania kilku przesłanek co w praktyce jest niezwykle trudne. Między innymi pracownik musi udowodnić, że postępowanie mobbera wywołało u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Jeżeli pracownik tej przesłanki u siebie nie czuje, to nie jest w stanie wykazać mobbingu. Przesłanka ta jest nieracjonalna. Poza zakresem definicji mobbingu leży także szereg nieprawidłowych i przemocowych zachowań w miejscu pracy. Dlatego też powinna być zmieniona w kierunku wyznaczonym przez standardy międzynarodowe, które posługują się szeroką formą przemocy. Przemoc to nie tylko mobbing czy molestowanie seksualne, w rozumieniu prawa polskiego, lecz o wiele szersze zjawisko. Ponadto, definicja mobbingu powinna być rozszerzona na
wszystkie osoby zatrudnione, ponieważ stosunek pracy nie ma tu najmniejszego znaczenia, podobnie jak w przypadku bhp. Zwłaszcza w polskich warunkach, gdzie mamy duży procent osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. -Dlatego też, w ramach działania kampanii, planowane jest powołanie zespołu prawnego, który zajmie się przygotowaniem nowelizacji przepisów dotyczących mobbingu w Kodeksie Pracy oraz wprowadzających mobbing jako odrębne przestępstwo do kodeksu karnego, a także lobbingiem na rzecz przyjęcia przez Polskę Konwencji o przeciwdziałaniu przemocy i molestowaniu.

- Kampania ma szansę zwrócić uwagę wszystkich stron, pracowników, pracodawców, legislatorów, sędziów, na potrzebę informowania i przeciwdziałania mobbingowi,- dodaje Krzysztof Bramorski, radca prawny, ekspert Dobrej Fundacji - wprowadzania odpowiednich regulacji na poziomie zakładów pracy, akcentowania podstępności i szkodliwości tego zjawiska w wymiarze środowiska pracy oraz jego skutków społecznych. Moje doświadczenie wskazuje, że szeroka kampania, wsparta przez środowiska eksperckie i polityczne, ma szanse przyczynić się do kształtowania właściwej polityki antymobbingowej, a w konsekwencji do zwiększenia wrażliwości na symptomy mobbingu.

Tu także, jak w wielu innych obszarach życia człowieka obowiązuje sprawdzona zasada – lepiej zapobiegać, niż leczyć. Zgadza się z tym Katarzyna Biernacka, Chief People Officer, firmy Antal - partnera kampanii Godność ma swoje imię - Usuniecie skutków mobbingu w miejscu pracy jest bardzo trudne, a poprawa złej atmosfery stanowi długotrwały proces. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest więc przeciwdziałanie zjawisku niż radzenie sobie z jego efektami. Dlatego, jako firma, aktywna społecznie, która od lat edukuje pracodawców w tematach dotyczących najbardziej wrażliwych wyzwań społecznych, z ogromną przyjemnością zostaliśmy partnerem kampanii.

Dobra Fundacja wspólnie z firmą Antal planuje w ramach działań kampanii prowadzenie badań dotyczących mobbingu, ponieważ zjawisko to jest stanowczo zbyt mało zbadane w Polsce.

- Naszym celem jest zbadanie aktualnej sytuacji na rynku pracy – dodaje Katarzyna Biernacka - oraz dostarczenie pracodawcom wiedzy o sposobach przeciwdziałania mobbingowi, budowaniu pozytywnych relacji w zespołach, a także reagowaniu na sygnały jego wystąpienia. Angażując się w edukację społeczną dotyczącą rozpoznawania mobbingu, dążymy do tworzenia harmonijnych relacji między pracodawcą a pracownikiem (Marciniak 2015) - Jarosław Marciniak „Mobbing, dyskryminacja, molestowanie. Przeciwdziałanie w praktyce”. Rok 2015

Alina Stahl – Dyrektor Komunikacji i Public Relations


komentarzy: 0, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344
■ Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz w Świnoujściu, informuje że w związku z konserwacją sieci, węzła i instalacji przez PEC w dniu 22.05.2024 r. (środa) Pływalnia na Uznam Arenie przy ul. Grodzkiej 5, będzie w tym dniu NIECZYNNA. Jednocześnie informujemy, że hala sportowa i siłownia na tym obiekcie, będzie funkcjonować bez zmian ■ Już 19 maja hala sportowa SP nr 1 przy ul. Witosa w Świnoujściu zamieni się w arenę pełną tańca i emocji. Ponad 200 tancerzy z sześciu szkół tanecznych z różnych miast, w tym ze Szczecina, Kołobrzegu i Rzeszowa, stanie do rywalizacji w Turnieju Tańca Nowoczesnego „Roztańczone Wyspy”. ■ Nowi zastępcy: Joanna Agatowska będzie miała dwóch zastępców. Zastępcą do spraw społecznych będzie pan Roman Kucierski, zastępcą do spraw inwestycyjnych będzie pan Arkadiusz Mazepa. Natomiast sekretarzem miasta zostanie pan Paweł Juras ■ Ryszard Teterycz Przewodniczącym Rady Miasta Świnoujścia ! Nowy przewodniczący był jedynym zgłoszonym kandydatem. Poparło go 19 radnych. 2 było przeciw ■ 21 nowych radnych Rady Miasta Świnoujście odebrało zaświadczenia o wyborze oraz uroczyście złożyło ślubowanie. Wśród nich jest wielu społeczników. Na tej samej sesji nowa prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska złożyła ślubowanie i formalnie objęła urząd. ■ Na poniedziałek 6 maja 2024r. Komisarz Wyborczy w Szczecinie zwołał I sesję Rady Miasta Świnoujście IX kadencji. Obrady odbędą się w sali numer 315 Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 1/5. Początek o godzinie 10.00. Porządek obrad 1. Otwarcie inauguracyjnej sesji rady. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. 4. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór przewodniczącego rady. 6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Prezydenta Miasta Świnoujście. 7. Złożenie ślubowania przez prezydenta. 8. Zakończenie obrad ■ Joanna Agatowska Prezydentem Świnoujścia w I turze! To historyczne zwycięstwo! Oczywiście musi być potwierdzone oficjalnymi danymi z PKW ale na podstawie protokołów z 27 komisji wyborczych w Świnoujściu Joanna Agatowska w mistrzowskim stylu pokonała trzech swoich konkurentów i w I turze została prezydentem Świnoujścia! ■ Ostateczne rozliczenie tunelu nie zostało jeszcze dokonane. Nastąpi po wydaniu Świadectwa Wykonania, co spodziewane jest ok. września br. Roszczenia obu stron w związku z prowadzonymi mediacjami są objęte tajemnicą mediacji - tłumaczy Jarosław Jaz Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście ■