POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Środa [19.04.2023, 23:03:41] • Świnoujście

Jak miasto egzekwuje opłaty z SPP

Jak miasto egzekwuje opłaty z SPP

fot. Urząd Miasta Świnoujście

Wobec tego, że w przestrzeni publicznej pojawiają się negatywne opinie dotyczące egzekwowania dodatkowej opłaty z tytułu nieopłacenia postoju w Strefie Płatnego Parkowania, zamieszczamy poniżej stanowisko w kwestii realnych możliwości skutecznego windykowania przez samorząd wskazanej kategorii należności.

Błędne utożsamianie dodatkowej opłaty za nieopłacony postój w strefie SPP z mandatem karnym

Kierowca, który nie zapłaci za postój w Strefie Płatnego Parkowania musi się liczyć z obowiązkiem uiszczenia powstałej z mocy prawa opłaty dodatkowej (uchwała Rady Miasta). Opłata ta w przestrzeni publicznej często jest mylona z mandatem karnym wystawianym na podstawie innych przepisów (kodeks wykroczeń) oraz egzekwowanym w ramach procedury odmiennej od tej, jaka ma zastosowanie do windykacji należności za SPP. Obie należności nie należą do tej samej kategorii zobowiązań. Zupełnie odmienne są również prawnofinansowe konsekwencje niezapłacenia opłaty dodatkowej i niezapłacenia mandatu. Odmienne przepisy regulują również kwestię międzynarodowej egzekucji każdej z tych należności. Wypada zaznaczyć, iż informacje o popełnieniu wykroczenia na terenie np. Niemiec, które otrzymują nasi obywatele, nie stanowią elementu egzekucji. Są to jedynie wezwania do dobrowolnej zapłaty, na które osoby poczuwające się do odpowiedzialności reagują uiszczając wskazaną kwotę. Publikowane w mediach informacje uznające ww. wezwania za czynności tożsame z windykacją opłaty dodatkowej za nieuiszczenie należności za postój w SPP dowodzą jedynie niewiedzy komentatorów i wprowadzają w błąd odbiorców, wywołując niepotrzebne napięcia społeczne.

Podstawy prawne dochodzenia należności

Opłata dodatkowa jest należnością o charakterze publicznoprawnym i właściwym sposobem jej przymusowego dochodzenia jest egzekucja administracyjna, uregulowana w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Niemniej jednak, aby doszło do egzekucji musi być wystawiony tytuł wykonawczy, którego niezbędnymi elementami są m.in. dane dłużnika, a także podstawa prawna działania wierzyciela. W przypadku samochodów zarejestrowanych na terenie naszego kraju ustalamy właściciela w systemie CEPIK, co umożliwia wysłanie upomnienia, a w przypadku braku reakcji dłużnika wystawiamy tytuł wykonawczy.

W przypadku samochodu zarejestrowanego na terenie obcego państwa, np. Niemczech, problematyczne jest ustalenie posiadacza pojazdu na podstawie numeru rejestracyjnego samochodu. Niemniej jednak, w ślad za jedną z gmin, która również ma problem z wskazanym procederem, udało nam się nawiązać z Federalnym Urzędem Transportu Samochodowego w Niemczech współpracę, która daje możliwość zidentyfikowania właścicieli pojazdów. Umożliwia nam ona nadto, przesłanie monitu na wskazany adres i oczekiwanie, że wezwany dobrowolnie wypełni obowiązek uiszczenia opłaty. Niestety, nadal pozostaje problem podstawy prawnej wszczęcia czynności egzekucyjnej jeśli wezwany nie zareaguje. Obecnie jedyną możliwością dokonania skutecznej egzekucji w krajach Unii Europejskiej, poza europejskim tytułem wykonawczym, który dotyczy tylko należności cywilnych i handlowych (opłata dodatkowa do nich nie należy), jest zastosowanie przepisów ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, stanowiącej transpozycję dyrektywy Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń. Niestety akt ten:

· nie wymienia opłaty administracyjnej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w Strefie Płatnego Parkowania jako dopuszczalnego przedmiotu wnioskowania o pomoc do obcego państwa,

· ogranicza możliwość wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy w sytuacji, gdy wysokość należności pieniężnej lub łączna wysokość kilku należności pieniężnych przeliczona na euro według kursu ostatnio ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przed dniem wysłania wniosku jest niższa niż 1500 euro.

W przypadku mandatu karnego za naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązuje inny tryb na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Pomoc kancelarii

Regularnie pojawia się również zarzut zaniechania służb Urzędu Miasta Świnoujście w sferze współpracy z kancelariami prawnymi, prowadzącymi aktywną działalność w zakresie egzekucji omawianego rodzaju zobowiązań. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, iż zasadą jest minimalizowanie kosztów administracji publicznej, miedzy innymi poprzez korzystanie z możliwości wykonania czynności administracyjnych za pomocą własnych zasobów osobowych i rzeczowych. Nadto, przy zatrudnianiu podmiotów zewnętrznych kierujemy się w pierwszej kolejności zasadami celowości i oszczędności. Zobowiązuje nas do tego ustawa o finansach publicznych. Niestety, dotychczasowe oferty współpracy nie zawierały propozycji wynagrodzenia za tzw. sukces, tj. obliczonego w stosunku do wartości wyegzekwowanej należności, a jedynie propozycję stałej stawki należnej od ilości wykonanych czynności, niezależnie od ich rzeczywistej skuteczności w postaci do wzrostu dochodu gminy. W naszej ocenie, zaakceptowanie drugiego z ww. rozwiązań byłoby skrajnie nieracjonalne, co potwierdziły z czasem doświadczenia innej, podobnej gminy, której współpraca oparta na ryczałtowej formule wynagrodzenia dla kancelarii przyniosła wyłącznie stratę (należności wpłacone na podstawie monitów, czyli czynności, które możemy wykonać samodzielnie nie pokryły wydatków poniesionych na wynagrodzenie dla kancelarii). Jako wierzyciel, analizujemy na bieżąco każde możliwe rozwiązanie. Ze szczególną uwagą przyglądamy się jednak tylko takim propozycjom , które dają gwarancję dodatniego wyniku dla budżetu miasta.

Alternatywne sposoby przymusu

W dyskusjach publicznych sygnalizowane są liczne pomysły usprawniające ściągalność należności z tytułu tejże opłaty, w tym zakładanie blokad, odholowywanie pojazdów czy przymus bezpośredni np. pracowników Straży Miejskiej. Niestety, również te pomysły nie znajdują podstaw w obowiązującym prawie , i to zarówno polskim jak i europejskim . Przepisy jasno określają kiedy można takie czynności wykonać, i tak w przypadku

· blokady – jeśli kierowca zaparkuje auto w miejscu niedozwolonym w sposób niestwarzający zagrożenia lub nieutrudniający ruchu

· odholowania - gdy auto jest zaparkowane w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu,

Nie można również użyć przymusu bezpośredniego np. stosowanego przez pracowników SM, gdyż kierowca może dokonać płatności na konto UM w terminach wskazanych w zawiadomieniu (pierwsza wartość 7 dni).

Propagowanie tezy, że SPP zarabia tylko na mieszkańcach

Krzywdzące względem naszych sąsiadów i gości, którzy stanowią bardzo ważny element życia gospodarczego miasta) jest propagowanie informacji, że odwiedzający nasze miasto (w szczególności obywatele Niemiec) mogą parkować za darmo i to celowo wykorzystują.

Jako komentarz poniżej statystyka za okres 01.01.2022-6.04.2023:

Jak miasto egzekwuje opłaty z SPP

fot. Urząd Miasta Świnoujście

Z danych tych wynika, że samochody z rejestracją ZSW stanowią jedynie 14% wpłat ogółem. Nasuwa się jednoznaczny wniosek, iż pomimo trudności w egzekwowaniu tych opłat od nieuczciwych kierowców warto kontynuować taką politykę parkingową bo pomijając aspekt usprawnienia ruchu w mieście przynosi to korzyści finansowe niekoniecznie drenując kieszenie mieszkańców.

Urząd Miasta Świnoujście


komentarzy: 38, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-25 z 38

Gość • Piątek [21.04.2023, 16:18:46] • [IP: 80.156.29.**]

Piątek [21.04.2023, 06:40:08] • [IP: 176.221.122.***] co ty gadasz?!?! My tez u nich mozemy za darmo parkowac. Tez Ci nic nie grozi..

Gość • Piątek [21.04.2023, 16:18:00] • [IP: 80.156.29.**]

Gość • Czwartek [20.04.2023, 13:27:35] • [IP: 185.210.38.**] umiesy czytac?!?! Za okres od pierwszego stycznia do 6 kwietnia 2023 to jest.

Gość • Piątek [21.04.2023, 08:46:33] • [IP: 37.47.182.**]

A co z ogromnym zadłużeniem fregaty czyli ośrodka pomocy długoterminowej? Na jakim etapie jest dochodzenie, czy zostały już wyciągnięte konsekwencje za doprowadzenie do takiej zaległości i brak kontroli? O ile pamiętamy to było około 1.640.000 zł? Coś cicho w tym temacie?

Gość • Piątek [21.04.2023, 06:40:08] • [IP: 176.221.122.***]

W skrócie i jednym zdaniem:, , poprostu jesteśmy nieudolni, , a Niemcy nie, oni ściągaja należności bez problemu.

Gość • Czwartek [20.04.2023, 21:38:52] • [IP: 5.173.156.**]

W tym kraju nie da się już żyć

Gość • Czwartek [20.04.2023, 20:16:49] • [IP: 80.151.3.**]

Złodziejska firma poszłam do empiku po paczkę i Pan na ławeczce koło adlerow siedxi powiedział mi Pan notariusz, obserwuje i atak dosłownie 2 min tak nas okradają. Czy nie może być jak w Niemczech zegar na 2 godziny nie bo jesteśmy za głupim narodem

Gość • Czwartek [20.04.2023, 18:55:33] • [IP: 178.238.252.***]

DO ZABKI PRZY B.WRZESNIA 49 PODJEZDzAJA POLTIRY, ZIEZKIE, Z NAPOJAMI, ZOBACZCIE JAK ZNISZCZONY JEST KRAWEZNIK I CZESC TRAWNIKA, DOL NA POL KOLA, A POPRAWIA TO NASTEPNY POL TIR, KTORY PRZYWOZI POSCIEL DO POMIESZCZEN AMBRII, TE DWA OLBRZYMY NISZCZA TE CHODNIKI, A PRZECIEZ SA ZNAKI DROGOWE, BARIERKI, CO JESZCZE TRZEBA POSTAWIC BY ZROZUMIELI??PO CO TYLE ZABEK W JEDNYM MIEJSCY, PRZECIEZ W PROMIENIU 100 M SA 4 ZABKI!!

Gość • Czwartek [20.04.2023, 18:50:26] • [IP: 178.238.252.***]

PROSIMY O PUBLICZNE PRZEDSTAWIENIE PRAWDY KTO JEST WLASCICIELEM PARKOMATOW?!!

Gość • Czwartek [20.04.2023, 18:19:52] • [IP: 37.248.225.***]

TAK SKUBIĄ CIEMNY LUD. HIENY CMENTARNE.

Gość • Czwartek [20.04.2023, 17:39:24] • [IP: 46.231.56.**]

dlatego kary idą do poznaniaków bo żmur tam się po kadencji wynosi...

Gość • Czwartek [20.04.2023, 14:30:39] • [IP: 176.221.122.***]

Podziękujmy radnym na SPP na wiosennych wyborach, wystarczy sprawdzić kto jak głosował.

Gość • Czwartek [20.04.2023, 13:43:43] • [IP: 185.210.38.***]

Właścicielem systemu SPP w Polsce jest niemiecka firma i ona ma problem z odzyskaniem należności od Niemców? Co najmniej dziwne Chyba że właściciel się zmienił

Gość • Czwartek [20.04.2023, 13:27:35] • [IP: 185.210.38.**]

Znaczy wcześniej podawano kwotę 2, 5 mln zł i teraz nie wiadomo czy ktoś kłamie czy częściowo ściągnięto pieniądze zawłaszcza od kier. z zagranicy.

Gość • Czwartek [20.04.2023, 12:43:44] • [IP: 77.88.191.**]

Czwartek [20.04.2023, 09:39:00] • [IP: 88.218.253.***] blokady – jeśli kierowca zaparkuje auto w miejscu NIEDOZWOLONYM w sposób niestwarzający zagrożenia lub nieutrudniający ruchu · odholowania - gdy auto jest zaparkowane w miejscu, gdzie JEST TO ZABRONIONE i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu. Wyznaczone miejsca parkingowe nie spełniają tych warunków. Postój jest tam dozwolony.

Gość • Czwartek [20.04.2023, 12:04:32] • [IP: 77.88.191.**]

Czwartek [20.04.2023, 11:13:05] • [IP: 80.149.82.***] w artykule jest wskazana kwota 1.306.000 oraz udział procentowy ZSW - 14%

Gość • Czwartek [20.04.2023, 11:56:12] • [IP: 185.210.39.***]

Najgorszy jest parkomat przy starej pływalni, chyba go z jakiejś piwnicy wyciągnęli, da się płacić tylko drobnymi!! I w weekend też jest tam płatne

Gość • Czwartek [20.04.2023, 11:13:05] • [IP: 80.149.82.***]

w tej statystyce brakuje kwoty jaka otrzymala gmina, moze okazac sie ze te niespelna 200 tys od ZSW to jakies 50 % tego co gmina otrzymala od SPP:

Gość • Czwartek [20.04.2023, 11:05:34] • [IP: 176.221.123.***]

SPP to Prywatna Firma prowadzi działalnosc gospodarczą i podatki płaci do Kasy Miasta

Gość • Czwartek [20.04.2023, 10:48:52] • [IP: 178.238.251.***]

Dostawczak z napisem PANCERZ, który co dzień po 6.00 rano dowozi towar do Żabki na Boh. Września zniszczył chodnik i krawężniki na deptaku przy pizzerni. Kto zapłaci za tą demolkę?

Gość • Czwartek [20.04.2023, 10:04:17] • [IP: 77.88.191.**]

[20.04.2023, 07:42:33] • [IP: 46.231.59.***] Odpowiedź jest zawarta w piśmie na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Gość • Czwartek [20.04.2023, 09:48:44] • [IP: 176.221.123.***]

Niektóre tzw.miejsca postojowe wyglądają jak by tam wybuchła bomba ale kasiorę to się trzepie.

Gość • Czwartek [20.04.2023, 09:39:00] • [IP: 88.218.253.***]

blokady – jeśli kierowca zaparkuje auto w miejscu niedozwolonym w sposób niestwarzający zagrożenia lub nieutrudniający ruchu · odholowania - gdy auto jest zaparkowane w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu, DLACZEGO MIASTO NIE KUPI 100 BLOKAD I NIE PODPISZE UMOWY Z FIRMĄ PRZYSTOSOWANĄ DO ODHOLOWANIA SAMOCHODU ?? TO TAKIE PROSTE I PRAWNIE DOPUSZCZONE ROZWIĄZANIE ??

pionier52 • Czwartek [20.04.2023, 09:24:03] • [IP: 92.118.166.**]

przeciez ta opłata idzie do prywatnych kieszeni Poznaniaków...a nie naszej gminy.

Gość • Czwartek [20.04.2023, 09:04:40] • [IP: 176.221.122.***]

Skoro mieszkańcy to tylko 14% to czemu ich łupić? Chciwość jest dobra?

Gość • Czwartek [20.04.2023, 08:39:13] • [IP: 176.221.123.***]

czyli łupienie mieszkańców

Oglądasz 1-25 z 38
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344
■ 6 czerwca 2024 roku do Urzędu Miasta Świnoujście wpłynęła oferta Fundacji Wiatr w Żagle na realizację zadania publicznego pod nazwą: szkolenie pod tytułem „Odkrywanie autyzmu” Termin realizacji zadania: od 28.06.2024 r. do 5.07.2024 r. Oferta znajduje się do wglądu w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, i na stronie internetowej Miasta Świnoujście, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Ewentualne uwagi można zgłaszać do dnia 14 czerwca 2024 roku w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/2, w godzinach od 7.00 do 15.00. ■ Mamy przyjemność zaprosić na koncert w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum, który odbędzie się w Świnoujściu. 22 czerwca o godz. 19.00 ze sceny wybrzmią największe przeboje muzyki filmowej. Bilety w cenie 40 złotych do nabycia w kasach MDK oraz przez internet. Więcej w załącznikach ■ Zapraszamy na Otwarty Dzień w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu! 08.06 (sobota) 14:00 - 17:00 Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji: 2 Dmuchańce, Strefa Animacyjna, Zwiedzanie Schroniska, Strzelanie z Łuku, Popcorn. Przyjdźcie z całą rodziną, spędźcie miło czas i poznajcie naszych podopiecznych! To doskonała okazja, by dowiedzieć się więcej o naszej działalności oraz jak możecie pomóc bezdomnym zwierzętom. Do zobaczenia! ■ Jeden z promów Karsibór pojawi się w czerwcu na przeprawie Warszów. Powodem jest awaria chłodzenia na promie Bielik i konieczność jego remontu. Zmiany planowane są w dniach 03-10 czerwca. W związku z awarią systemu chłodzenia na promie Bielik I i pilnej konieczności jego remontu, na przeprawie miejskiej przez tydzień będą w eksploatacji promy: Bielik III i Karsibór I. Promy Bielik II (w trakcie planowanego remontu pędników) i Bielik IV (w trakcie planowanego remontu silnika głównego) wyłączone są z eksploatacji do końca czerwca. ■ Terminal kontenerowy do poprawki. Naruszono lub zignorowano szereg przepisów. Podczas podejmowania decyzji o lokalizacji terminala kontenerowego w Świnoujściu naruszono lub pominięto szereg przepisów. Całkowicie zignorowano kwestię m.in. interesu mieszkańców, uciążliwości, które odczuje lokalna społeczność, ale także bezpieczeństwa państwa w sytuacji, gdy inwestycja powstaje w sąsiedztwie terminala LNG. Świnoujski samorząd chce naprawić te błędy i odwołał się od wspomnianej decyzji Adama Rudawskiego, wojewody zachodniopomorskiego. Działania podjęto w szeroko pojętym interesie społecznym, w nadziei, że głos samorządu w końcu zostanie wysłuchany i uwzględniony. Nie było konsultacji, referendum, rzetelnych opracowań… ■ Druga edycja "Roztańczonych wysp" pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Świnoujście znów przyniosła niezapomniane chwile. Ponad 200 tancerzy z różnych regionów zaprezentowało swoje umiejętności, w tym zespoły z Dance Studio Paa Szczecin, Good Dance Academy Dobra, Strefy Ruchu Dagmara Błaszczak Nowogard oraz lokalne kluby Atu i 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Dla wielu młodych tancerzy była to pierwsza okazja do występu przed publicznością, co wzbudzało wyjątkowe emocje wśród ich rodziców. Najlepsze zespoły, które zdobyły nagrody Grand Prix, to Dance Studio Paa, Good Dance Academy oraz Studio Tańca "Etiuda". Sponsorem nagród była Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Słowianin” w Świnoujściu. Organizacja tego wydarzenia była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób. Serdecznie dziękujemy trenerom Agacie Midzie, Marcie Zienkiewicz oraz rodzicom tancerzy za ich wsparcie. Specjalne podziękowania składamy Pani Prezydent Joannie Agatowskiej za jej obecność i wsparcie ■ Nowi zastępcy: Joanna Agatowska będzie miała dwóch zastępców. Zastępcą do spraw społecznych będzie pan Roman Kucierski, zastępcą do spraw inwestycyjnych będzie pan Arkadiusz Mazepa. Natomiast sekretarzem miasta zostanie pan Paweł Juras ■ Ryszard Teterycz Przewodniczącym Rady Miasta Świnoujścia ! Nowy przewodniczący był jedynym zgłoszonym kandydatem. Poparło go 19 radnych. 2 było przeciw ■ 21 nowych radnych Rady Miasta Świnoujście odebrało zaświadczenia o wyborze oraz uroczyście złożyło ślubowanie. Wśród nich jest wielu społeczników. Na tej samej sesji nowa prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska złożyła ślubowanie i formalnie objęła urząd. ■ Na poniedziałek 6 maja 2024r. Komisarz Wyborczy w Szczecinie zwołał I sesję Rady Miasta Świnoujście IX kadencji. Obrady odbędą się w sali numer 315 Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 1/5. Początek o godzinie 10.00. Porządek obrad 1. Otwarcie inauguracyjnej sesji rady. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. 4. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór przewodniczącego rady. 6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Prezydenta Miasta Świnoujście. 7. Złożenie ślubowania przez prezydenta. 8. Zakończenie obrad ■ Joanna Agatowska Prezydentem Świnoujścia w I turze! To historyczne zwycięstwo! Oczywiście musi być potwierdzone oficjalnymi danymi z PKW ale na podstawie protokołów z 27 komisji wyborczych w Świnoujściu Joanna Agatowska w mistrzowskim stylu pokonała trzech swoich konkurentów i w I turze została prezydentem Świnoujścia! ■ Ostateczne rozliczenie tunelu nie zostało jeszcze dokonane. Nastąpi po wydaniu Świadectwa Wykonania, co spodziewane jest ok. września br. Roszczenia obu stron w związku z prowadzonymi mediacjami są objęte tajemnicą mediacji - tłumaczy Jarosław Jaz Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście ■