POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Poniedziałek [26.09.2022, 21:14:31] • Świnoujście

Święto świnoujskich prymusów. Zobacz film!

Święto świnoujskich prymusów. Zobacz film!

fot. Sławomir Ryfczyński

Po dwuletniej przerwie, w piątek o godz. 8.30 w Sali Teatralnej Miejskiego Domu Kultury spotkali się prymusi ze wszystkich świnoujskich szkół. Dzieci i młodzież przyszły na uroczystość wraz z rodzicami i dziadkami. W uroczystości uczestniczył Kurator Zachodniopomorski oraz inni zaproszeni goście. Najlepsi z najlepszych otrzymali z rąk Prezydenta Miasta Janusza Żmurkiewicza nagrody Prymusa za osiągnięte wyniki w nauczaniu.W Świnoujściu uczy się corocznie ok. 5.000 dzieci i młodzieży, w oświacie pracuje około 800 pracowników, którym przede wszystkim za włożoną pracę dziękował Prezydent.

Święto świnoujskich prymusów. Zobacz film!

fot. Sławomir Ryfczyński

W roku 2021 Rada Miasta Świnoujście przyjęła Lokalny Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży, na podstawie którego przyznawane są coroczne wyróżnienia dla tych, którzy więcej wysiłku wkładają w osiąganie wybitnych wyników. Jesteście diamentami, które warto pokazywać, żeby inni brali z was przykład - mówił do młodzieży Prezydent Janusz Żmurkiewicz.

Święto świnoujskich prymusów. Zobacz film!

fot. Sławomir Ryfczyński

Po tradycyjnych przemówieniach dzieciom, młodzieży oraz dyrektorom i nauczycielom z poszczególnych szkół wręczone zostały nagrody finansowe.

Święto świnoujskich prymusów. Zobacz film!

fot. Sławomir Ryfczyński

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O nagrodę Prezydenta Miasta Świnoujście "Prymus" może ubiegać się uczeń, który osiągnął w danym roku szkolnym wysokie wyniki i wybitne osiągnięcia w nauce.
Nagroda za wysokie wyniki w nauce może być przyznana:
a) uczniowi szkoły podstawowej, który na koniec roku szkolnego uzyskał:
- w klasach IV-VI średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,7;
- w klasach VII-VIII średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,6;
b) uczniowi szkoły ponadpodstawowej, który na koniec roku szkolnego uzyskał:
- w klasach I -II średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,3;
- w pozostałych klasach średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,2;
Przez wybitne osiągnięcia w nauce należy rozumieć:
a) uzyskanie tytuły laureata, finalisty lub wyniku bardzo dobrego przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w konkursach, olimpiadach i turniejach zgodnie z wykazem Ministerstwa Edukacji i Nauki, organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, instytucje międzynarodowe, państwowe, naukowe, uczelnie wyższe,
b) uzyskanie nagrody w formie indeksu wyższej uczelni,
z wyłączeniem konkursów, olimpiad i turniejów płatnych.

Łącznie, za ubiegły rok szkolny, nagrodę Prezydenta Miasta Świnoujście „PRYMUS” otrzymało 97 uczniów ze wszystkich typów szkół Gminy Miasto Świnoujście.

Święto świnoujskich prymusów. Zobacz film!

fot. Sławomir Ryfczyński

SZKÓŁY PODSTAWOWE
Klasy IV – VI
Uczniowie nagrodzeni za wysokie wyniki w nauce
Grymuza Kacper - średnia 6,0 – Szkoła Podstawowa nr 1
Orszanowska Aleksandra – średnia 6,0- Szkoła Podstawowa nr 1
Kurtyka Oliwier – średnia 5,91 - Szkoła Podstawowa nr 1

Kołaska Blanka – średnia 5,82 - Szkoła Podstawowa nr 4
Dydo Anna- średnia 5,77 - Szkoła Podstawowa nr 1
Dunajko Kajetan - średnia 5,75 - Szkoła Podstawowa nr 4
Nele Wiktoria - średnia 5,75 - Szkoła Podstawowa nr 4
Kaczmarek-Horbik Nikola - średnia 5,75 - Szkoła Podstawowa nr 2
Grobelny Oliwer - średnia 5,73- Szkoła Podstawowa nr 1
Baldi Fabio - średnia 5,73 - Szkoła Podstawowa STSG
Piórski Jerzy - średnia 5,73 - Szkoła Podstawowa LOGOS
Drachal Franciszek - średnia 5,70 - Szkoła Podstawowa nr 1
Tomaszczuk Patrycja - średnia 5,70 - Szkoła Podstawowa nr 6

Klasy VII – VIII
Uczniowie nagrodzeni za wysokie wyniki w nauce

Bzymek Dominika - średnia 6,0 – Szkoła Podstawowa nr 1
Gralak Franciszek - średnia 6,0 – Szkoła Podstawowa nr 1
Dąbska Izabela - średnia 5,93 – Szkoła Podstawowa nr 4
Ciesielska Alicja - średnia 5,89 – Szkoła Podstawowa nr 4
Romanowska Daria - średnia 5,86 – Szkoła Podstawowa nr 2
Korda Maja - średnia 5,78 – Szkoła Podstawowa nr 1
Stalka Emilia - średnia 5,78 – Szkoła Podstawowa nr 1
Szepke Lena - średnia 5,72 – Szkoła Podstawowa nr 1
Paczkowska Liliana - średnia 5,72 – Szkoła Podstawowa nr 2
Kowalewski Borys - średnia 5,71 – Szkoła Podstawowa nr 1
Stempel Jan- średnia 5,71 – Szkoła Podstawowa Logos
Mathews Jan - średnia 5,71 – Szkoła Podstawowa nr 6
Wojciechowska Joanna - średnia 5,67 – Szkoła Podstawowa nr 2
Warś Karolina - średnia 5,65 – Szkoła Podstawowa nr 6
Szperkowska Lena - średnia 5,64 – Szkoła Podstawowa STSG
Sieroczek Julia - średnia 5,64 – Szkoła Podstawowa nr 1
Salamonik Gabriela- średnia 5,64 – Szkoła Podstawowa nr 6
Karczmarek Jakub - średnia 5,61 – Szkoła Podstawowa nr 4

Klasy VII – VIII
Podwójnie nagrodzeni uczniowie za wysoką średnia oraz sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty

Caban Anna – Szkoła Podstawowa nr 6- laureat konkursu z języka polskiego- średnia – 5,72
Gortad Julia - Szkoła Podstawowa nr 4- finalista konkursu z matematyki- średnia – 5,72
Wolniak Maciej- Szkoła Podstawowa nr 4- finalista konkursu z matematyki- średnia – 5,72
Janc Agata - Szkoła Podstawowa nr 6- finalista konkursu z matematyki- średnia – 5,67

Klasy VII- VIII
uczniowie nagrodzeni za sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty
Wielgoliński Sambor - Szkoła Podstawowa nr 1- laureat konkursu z biologii
Styperek Dominik- Szkoła Podstawowa nr 4- finalista konkursu z języka angielskiego
Rupar Kajetan - Szkoła Podstawowa nr 4- finalista konkursu z geografii
Otocki Patryk- Szkoła Podstawowa nr 6- finalista konkursu z matematyki
Ruciński Maciej - Szkoła Podstawowa nr 6- finalista konkursu z języka angielskiego
Siedlewski Jakub- Szkoła Podstawowa nr 1- finalista konkursu z języka niemieckiego
Bartosik Bartosz - Szkoła Podstawowa nr 1- finalista konkursu z matematyki
Kowalski Piotr - Szkoła Podstawowa nr 9- finalista konkursu z matematyki
Schwierzy Konrad - Szkoła Podstawowa STSG- finalista konkursu z języka niemieckiego
Zawalski Jan - Szkoła Podstawowa STSG- finalista konkursu z języka polskiego i historii
Krawczyk Nicole - Szkoła Podstawowa STSG- finalista konkursu z języka angielskiego
Kurek Aleksander Szkoła Podstawowa STSG- finalista konkursu z matematyki
Piotrowska Matylda - Szkoła Podstawowa LOGOS - finalista konkursu z języka angielskiego
Wójcicka Helena - Szkoła Podstawowa LOGOS - finalista konkursu z języka polskiego

UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
nagrodzeni za wysokie wyniki w nauce


Kowaluk Iwo - średnia 6,0 – LO STSG
Tarnawska Julia - średnia 5,86 – LO STSG
Dwornik Roksana - średnia 5,80 – LO im. Mieszka I
Szczepanowska Magdalena - średnia 5,69 – LO im. Mieszka I
Osewska Julita - średnia 5,69 – LO im. Mieszka I
Wielgolińska Apolonia - średnia 5,65 – LO im. Mieszka I
Masłowski Piotr - średnia 5,57 – LO LOGOS
Nowicka Karolina - średnia 5,54 – LO LOGOS
Iwaniuk Natalia - średnia 5,53 – LO LOGOS
Kołakowska Barbara - średnia 5,50 – ZSM
Kozioł Julia - średnia 5,50 – LO im. Mieszka I
Jaworska Natalia - średnia 5,50 – LO im. Mieszka I


Drążyk Aleksandra- średnia 5,45 – LO im. Mieszka I
Grytczuk Natalia- średnia 5,42 – LO STSG
Figas Jakub - średnia 5,38 – LO im. Mieszka I
Palus Natalia - średnia 5,31 – LO im. Mieszka I
Krzak Jakub - średnia 5,31 – LO im. Mieszka I
Sajko Martyna - średnia 5,31 – LO LOGOS
Baczyńska Julia - średnia 5,30 – ZSM
Aftyka Gabriela - średnia 5,29 – LO im. Mieszka I
Adamczyk Oliwia - średnia 5,29 – LO im. Mieszka I
Sawicz Zuzanna - średnia 5,25 – LO im. Mieszka I
Małocha Klaudyna - średnia 5,25 – LO im. Mieszka I
Suchecka Aleksandra - średnia 5,24 – LO im. Mieszka I
Wichowski Dawid - średnia 5,23 – CEZIT
Kosel Jakub- średnia 5,23 – CEZIT
Felisiak Antoni - średnia 5,23 – LO im. Mieszka I
Kułakowski Maksymilian - średnia 5,23 – LO LOGOS
Jon Roksana - średnia 5,21 – LO im. Mieszka I
Faryniarz Mateusz - średnia 5,21 – LO im. Mieszka I
Natkański Piotr - średnia 5,20 – ZSM
Drzewiecki Kamil - średnia 5,20 – ZSM
Karczewicz Emilia - średnia 5,20 – LO im. Mieszka I
Szczepankowska Paulina- średnia 5,20 – ZSM
Nicowska Anna- średnia 5,20 – CEZIT

Uczniowie nagrodzeni drużynowo – Zespół Szkół Morskich
Uczniowie zdobyli III miejsce drużynowo w finale polskim międzynarodowego konkursu Europejskiej Agencji Kosmicznej polegającym na samodzielnym konstruowaniu minisatelit – symulatorów sond kosmicznych oraz przeprowadzaniu za ich pomocą badań naukowych.
Kortas Oskar
Łukjaniec Piotr
Markiewicz Patryk
Wiśniewska Martyna

Święto świnoujskich prymusów. Zobacz film!

fot. Sławomir Ryfczyński

Podczas uroczystej gali w Miejskim Domu Kultury Prezydent Miasta złożył gratulacje dla dyrektorów placówek wyróżnionych uczniów oraz nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursów przedmiotowych:

Pani Kamilli Jelonek , dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP i nauczycielom szkoły Pani Marii Żółtowłos, Izabeli Moroch, i Monice Maj.
Pani Agnieszce Adamczyk dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kpt.ż.w. Mamerta Stankiewicza oraz Pani Agnieszce Matuszek, Katarzynie Kimel, Wanessie Osewskiej.
Pani Anicie Smolij dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sucharskiego.
Pani Renacie Brudnik dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi im. Mieszka I
Panią Annie Dunajko dyrektorowi Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki.
Pani Marzenie Gańcza dyrektorowi Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Panu Danielowi Siwiec.
Pani Elżbiecie Wyszyńskiej dyrektorowi Liceum Katolickiego
Panią Sylwii Szostak dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I oraz Pani Karinie Dydo, Lidii Gawrońskiej, Elżbiecie Kapla
Panią Dagmarze Kubiak – Rosiak dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przytorze oraz Pani Sylwii Komodzie - Mazur
Pani Małgorzacie Gołębiowskiej dyrektorowi liceum ogólnokształcącego Fundacji Logos, Pani Karolinie Piotrowskiej dyrektorowi szkoły podstawowej Fundacji Logos oraz Pani Jolancie Cygan
Pani Barbarze Sadza dyrektorowi szkół Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej oraz Panu Michałowi Markiewicz, Beacie Stankiewicz, Helenie Tomaszewskiej, Adriannie Ziółkowskiej, Panu Dawidowi Walus

Ogłoszone zostały też wyniki miejskiego współzawodnictwa sportowego podsumowującego rywalizację szkół w roku szkolnym 2021/2022

W kategorii Szkoły Podstawowe
3 miejsce SP nr 6- 242 punkty
2 miejsce SP nr 4- 244 punkty
1 miejsce SP nr 1 – 349 punktów

W kategorii Szkoły Ponadpodstawowe
3 miejsce LO fundacji „Logos” – 36 punktów
2 miejsce – CEZIT– 113punktów
1 miejsce – LO Mieszka I - 120 punktów


Jarosław Jaz
Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście
Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych
Urząd Miasta Świnoujście


źródło: www.iswinoujscie.pl


komentarzy: 65, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-25 z 65

Gość • Poniedziałek [10.10.2022, 12:52:26] • [IP: 83.23.164.***]

Pani Kamilli Jelonek, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP raz jeszcze wszystkiego najlepszego od sportowców amatorów. Pozdrawiamy i polecamy się pamięci Pani dyrektor.

Gość • Niedziela [02.10.2022, 13:19:15] • [IP: 46.205.132.***]

Szkoda tylko ze prymusi 2 poprzednich lat nie zostali nagrodzeni :)

Gość • Czwartek [29.09.2022, 15:58:17] • [IP: 176.221.123.***]

A co to za miłosny serial za kotarą, kolejna kariera nikodema dyzmy? Ten to chyba na viagrze jedzie?

Gość • Środa [28.09.2022, 20:55:31] • [IP: 37.47.189.**]

I to jest kotarowy obraz miejskiej oświaty.

Gość • Środa [28.09.2022, 07:28:50] • [IP: 2.106.93.**]

Prymusi to kujony, dodatkowo na siłę ciągnięci do średniej 6 przez nauczycieli. Żeby szkoła miała się czym chlubić. A przyszłość tych „prymusów”? Wystarczy popatrzeć jak zakończyli „geniusze” poprzednich lat.

Gość • Środa [28.09.2022, 06:17:10] • [IP: 62.69.252.***]

Pani Kamilli Jelonek, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP wszystkiego najlepszego od sportowców amatorów.

Gość • Wtorek [27.09.2022, 22:46:27] • [IP: 176.221.122.***]

Bardzo niestosowne jest pytanie zadawane z wyrzutem przez pana prezydenta uczniowi, przy których stała tylko mama:" A gdzie tata?". W jednym przypadku wiem, że ojciec dziecka nie żyje. Czy takie zachowanie prezydenta Żmurkiewicza jest taktowne... ?

Gość • Wtorek [27.09.2022, 21:46:04] • [IP: 89.151.36.***]

Wtorek [27.09.2022, 17:06:10] • [IP: 176.221.122.***] Dziadzio czyta bajki a kapciowy słucha...

Gość • Wtorek [27.09.2022, 20:24:03] • [IP: 46.205.128.**]

11:02:34] • [IP: 31.61.247.***] Pora na seksuologa, Dyziowi z wiców też sie wszystko kojarzyło z jednym. Albo włóż TAM lód, ochłoniesz trochę

Gość • Wtorek [27.09.2022, 20:18:01] • [IP: 37.248.216.**]

Średnia 6, 0 już to widzę.Niemozliwe wystarczy przeczytać opis oceny celującej i. ... koniec.Naciąganie jak nic!!

Gość • Wtorek [27.09.2022, 19:54:15] • [IP: 185.210.37.*]

[27.09.2022, 13:18:13] • [IP: 37.248.223.***] Byle nie architekrtem tej dziury Świnoujskiej bo nie będzie to dobrze o niej świadczyć. Na temat lekarzy też już mamy wyrobione zdanie gro z nich powinno mieć po 100h godzin etyki zawodowej więcej i powinni udać się do psychologa by leczyć swoje wypalenie zawodowe...

Gość • Wtorek [27.09.2022, 18:30:47] • [IP: 176.221.123.***]

A co to, jakaś impra byłych (chyba) ORMO-wców?

Gość • Wtorek [27.09.2022, 17:42:37] • [IP: 37.47.130.**]

Polska nie ma przyszłości i ci wszyscy" prymusi" i tak nie zrobią kariery czego dowodami są prymusi poprzednich lat.

Gość • Wtorek [27.09.2022, 17:06:10] • [IP: 176.221.122.***]

Zakulisowa namiętność a dziadek przemawia

Gość • Wtorek [27.09.2022, 16:40:23] • [IP: 176.221.123.***]

13:18:13] • [IP: 37.248.223.***, przyszli lekarze chodzą do podstawówki i LO, uczeni są zdalnie. Dlatego trzeba zdrowo się odżywiać i w ogóle dbać o zdrowie, bo jak wpadniemy w ich ręce...

Gość • Wtorek [27.09.2022, 16:15:56] • [IP: 94.254.175.*]

Drugi plan primo

Gość • Wtorek [27.09.2022, 16:13:49] • [IP: 176.221.123.***]

Sejm RP rozwiązał ORMO w 1989 rnasz sasiad jak skończył 18 lat Zycia poszedł na Posterunek i zapisał sie do ORMO dostał Mundur i Beret Niebieski potem ubrań już nie kupował bo dostawał za darmo ORMO wskie

hehe • Wtorek [27.09.2022, 15:41:46] • [IP: 79.255.231.***]

Wpis został usunięty ze względu na złamanie prawa lub regulaminu serwisu przez użytkownika/Admin

polak mały • Wtorek [27.09.2022, 15:38:57] • [IP: 79.255.231.***]

do malkontetów co piszą, że ci prymusi kończą w żabce lub urzędach, zamknąć jape głąby nieuki ignoranci. .. sio...

polak mały • Wtorek [27.09.2022, 15:34:08] • [IP: 79.255.231.***]

Brawo synek P.M. I tak jesteś the best. ..

Gość • Wtorek [27.09.2022, 15:17:41] • [IP: 31.61.167.**]

Kaczyński też był prymusem?? ;)

Gość • Wtorek [27.09.2022, 15:05:06] • [IP: 46.205.132.***]

Tylko słabi uczniowie nazywają zdolnych prymusów kujonami. Już w podstawówce zaczyna się kształtowanie przyszłości. Warto się uczyć nawet jak zazdrośnicy będą dokuczać.

Gość • Wtorek [27.09.2022, 14:37:44] • [IP: 37.8.215.***]

rodzice chyba najbardziej sie ciesza, gratulacje!

Gość • Wtorek [27.09.2022, 14:17:17] • [IP: 37.47.178.***]

Brawo Daniel - gratulacje.

Gość • Wtorek [27.09.2022, 14:02:13] • [IP: 31.61.247.***]

32 lata ukrywał przed mieszkańcami przynależność do ORMO, aż niedawno mliko się rozlało! Zupełnie inaczej wyglądało by kierowanie Urzędem Miastem i obsada urzędnicza miasta , gdyby mieszkańcy i jego S. P." przyjaciel" S. M. wiedzieli o tym zaraz po upadku ORMO w roku 1989. Jak on może teraz pokazywać się publicznie??

Oglądasz 1-25 z 65
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@iswinoujscie.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344
■ Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu ma przyjemność zaprosić na otwarcie wystawy malarstwa na szkle Pana Leszka Króla z Kamienia Pomorskiego. Wernisaż odbędzie się dnia 8 grudnia (czwartek) o godz. 17:00 w Galerii Biblioteki Głównej przy ul. Piłsudskiego 15. Wstęp wolny! ■ Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rada Miasta przyjęła treść apelu do firmy Fresenius o pozostawienie w Świnoujściu sprzętu do dializ i przekazaniu go miastu, które chce działalność stacji powierzyć Szpitalowi Miejskiemu ■ Naczelnik Wydziału Ochrony Srodowiska i Leśnictwa Tułodziecka-Terenda; "uważam za ogromny sukces, że mamy w Świnoujściu parking na którym możemy przechować odholowane pojazdy i wraki ■ Radna Agatowska: apeluję do wydziału gospodarki komunalnej i środowiska o spotkanie z Policją i ustalenie zasad dotyczących usuwania samochodów i wraków zaparkowanych w pasie drogowym ulic ■ 94 wnioski na zakup węgla w Świnoujściu, w większości wnosokują o to mieszkańcy praworzeża ■ Prezydent Miasta; „postanowiłem wyłączyć po zmroku oświetlenie promenady i parków bo nikt z tego teraz nie korzysta” ■ Ćwiczenia „NEPTUN-22” w Świnoujściu – utrudnienia w ruchu. 25 listopada 2022 roku, od godziny 07:30 do godziny 14:30, na terenie dzielnicy Warszów w Świnoujściu, odbędą się ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „NEPTUN-22”, w związku z czym, należy spodziewać się utrudnień w ruchu w rejonie terminala LNG i przyległego kompleksu leśnego. W tym czasie ruch pojazdów na ul. Ku Morzu, na odcinku od zjazdu z wiaduktu do ronda przy parkingu, zostanie wstrzymany. Organizatorzy ćwiczeń - Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie oraz Komenda Miejska Policji w Świnoujściu przepraszają za możliwe utrudnienia. ■ W ciągu dnia w pasie częściowo centralnym i zachodnim będą występować spadki temperatury powietrza i gruntu do oraz poniżej 0°C powodujące oblodzenia wilgotnych i mokrych nawierzchni dróg oraz chodników, ponadto w województwie podkarpackim i lubelskim od rana będą występować gęste mgły ograniczające widzialność poziomą do 50 - 100 m. ■ Taksówkarze (przedsiębiorcy) chcący zachować dotychczasowe licencje wydane przed 1 stycznia 2020r. powinni do 31 grudnia 2022r. złożyć wniosek o dostosowanie licencji do obecnych ustawowych wymogów. Wniosek należy złożyć w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście ■ Mężczyzna wypadł przez okno na 4. piętrze. Do tego zdarzenia doszło nad ranem 3.11.2022r. Z okna znajdującego się na czwartym piętrze budynku przy ulicy Matejki 1a, wypadł mężczyzna. Na skutek upadku doznał licznych obrażeń, został przewieziony do szczecińskiego szpitala ■ Multipleks Cinema3D zlokalizowany w Galerii Corso od 28 października br. funkcjonuje pod nową nazwą Multikino. Zmienione zostały wszystkie logotypy znajdujące się w centrum handlowym w Świnoujściu oraz na jego fasadzie ■ Portal iswinoujscie.pl wygrał w sądzie z gminą miasto Świnoujście. Wygrana właściciela i naczelnego redakcji dotyczy nieprawnego żądania usunięcia z portalu, artykułu: „Czy Urząd Miasta ustawił zakup auta dla prezydenta Janusza Żmurkiewicza?” ■ Rano i przed południem w głębi województw północnych, wschodnich oraz miejscami na południu spodziewane są gęste mgły ograniczające widzialność poziomą do 100-300 metrów ■ Ze Świnoujścia znika stacja dializ. To początek horroru dla pacjentów. Już w grudniu swoją działalność zakończy stacja dializ w Świnoujściu. To bardzo zła wiadomość dla wszystkich pacjentów korzystających ze stacji dializ znajdującej się w "Rusałce" ■ Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu ma przyjemność zaprosić w dniu 18 października (wtorek) o godz. 17:00 – na spotkanie autorskie z Panem Markiem Żymłą. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Galerii Biblioteki Głównej przy ul. Piłsudskiego 15. Wstęp wolny! ■ Mieszkańcy Świnoujścia, zainteresowani zakupem węgla opałowego, proszeni są o zgłaszanie zapotrzebowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, pod numerem telefonu 091 32 25 491. W terminie do 10 października 2022 roku należy zgłosić zapotrzebowanie na cały sezon grzewczy. Szacowana cena opału wyniesie około 2600-2800 zł brutto za tonę. W ofercie znajdzie się: miał węglowy, groszek oraz orzech 2. W Świnoujściu węgiel będzie można nabyć w miejskiej spółce PEC lub w innych podmiotach wskazanych przez Prezydenta Miasta. Opał pochodzić będzie z zasobów zorganizowanych przez PGE Paliwa sp. z o.o. oraz spółkę OT Port. ■ Informacja banku. Punkt kasowy w urzędzie. Jak informuje Bank Pekao S.A., od dnia 3 października 2022r. do odwołania punkt kasowy banku przy ul. Wojska Polskiego 1/5 (budynek urzędu miasta) będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 15.30, dla petentów urzędu miasta w godz. 08.00 – 15.15. Przerwa w obsłudze w godz. 12.00 -12.15 ■