POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Środa [10.03.2021, 20:03:55] • zachodniopomorskie

„Region Dobrego Wsparcia”. Powracają szkolenia dla opiekunów osób niesamodzielnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego organizuje stacjonarne szkolenia dla opiekunów i wolontariuszy zajmujących się osobami wymagających na co dzień wsparcia i stałej pomocy. Zajęcia prowadzone są przez licencjonowaną pielęgniarkę z przygotowaniem pedagogicznym. Trwają zapisy na terminy w marcu.

Szkolenia w modelowym mieszkaniu

Bezpłatne szkolenia skierowane są w szczególności do opiekunów i rodzin osób przewlekle chorych, w tym z różnymi typami niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej.

Zajęcia odbywają się w specjalnie zaprojektowanym modelowym mieszkaniu przy ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie. Jego wnętrza przystosowane są do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami – ruchową, dysfunkcją wzroku, zmagających się z demencją lub chorobą Alzheimera. Uczestnicy kursu mają możliwość zapoznania się z zabudową kuchni zaprojektowaną dla różnych typów ograniczenia sprawności, z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie dostosowania łazienki na potrzeby osoby niesamodzielnej, z prawidłową ergonomią otoczenia podopiecznego.

Do szkoleń wykorzystywany jest manekin geriatryczno-pielęgnacyjny, dzięki któremu uczestnicy mogą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie: higieny i pielęgnacji całego ciała podopiecznego, profilaktyki przeciwodleżynowej, pomiaru poziomu cukru i innych parametrów życiowych. Manekin wykorzystywany jest do nauki przenoszenia osoby zależnej, karmienia różnymi metodami (np. sonda, zgłębnik żołądkowy) czy zastosowania pozycji ułożeniowych.

W trakcie 8-godzinnego szkolenia przekazywana jest także podstawowa wiedza dotycząca schorzeń przewlekłych i ich skutków dla zdrowia, komunikacji z podopiecznym, organizowania czasu wolnego i pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia. Uczestnicy uczą się także jak minimalizować ryzyko upadków podopiecznych.

Podczas szkolenia prezentowany jest dodatkowo sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie osobie zależnej np. fotel geriatryczny, udogodnienia przeciwodleżynowe, drobny sprzęt wspierający samodzielność, rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i komfort podopiecznych.

Terminy w marcu

Osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnym szkoleniu proszone są o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej www.rops.wzp.pl. Szkolenia odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym: mała liczba uczestników, zachowanie zaleconego dystansu społecznego, obowiązek zakrywania ust i nosa, pomiar temperatury ciała.

Najbliższe terminy szkoleń: 16 marca 2021 r. godz. 9.00 - 14.30 oraz 30 marca 2021 r. godz. 13.00 - 19.30

W przypadku braku wolnych miejsc, zostanie zaproponowany kolejny wolny termin. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie zainteresowanej firmy / jednostki pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i organizacyjnych. Prosimy o kontakt pod nr telefonu: 91 42 53 655.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Dla osób przyjezdnych przewidziano możliwość zwrotu kosztów podróży do wysokości kosztów komunikacji publicznej.

Najlepszy projekt w UE

Szkolenia odbywają się w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu (RPO WZ) „Region Dobrego Wsparcia", który ma zwiększyć dostępność do środowiskowych usług opiekuńczych w województwie zachodniopomorskim osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. To kontynuacja działań uznanych przez Komisję Europejską za najlepsze społeczne przedsięwzięcie w zwalczaniu nierówności i ubóstwa w UE.

Poprzednia edycja „Dobrego wsparcia" zakończyła się objęciem ponad 300 niesamodzielnych osób usługami opiekuńczymi. Z poradnictwa i szkoleń skorzystało blisko 500 opiekunów. Wyremontowano także 31 prywatnych mieszkań, dostosowując je do potrzeb osób niesamodzielnych. Powstały dwie wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego oraz dwa mieszkania wytchnieniowe (w Kołobrzegu i Szczecinie). Z tej formy pomocy skorzystało 81 osób.

Ogłoszenie dotyczące szkoleń, w tym, karta zgłoszenia: www.rops.wzp.pl/rehabilitacja-osob-niepelnosprawnych/region-dobrego-wsparcia/szkolenia-dla-opiekunow-osob-niesamodzielnych?fbclid=IwAR0O8rO8MKwogh9Jcw7eyiS78wSG4CJSxrqvKKMVA7aEF6CwDyPmMIegVF4

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe


komentarzy: 0, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
■ Obchody uroczystości z okazji Dni Morza zostaną upamiętnione poprzez złożenie kwiatów przez reprezentantów Urzędu Miasta w imieniu wszystkich delegacji w dniu 25 czerwca 2021 roku o godz. 11 na Placu Rybaka pod pomnikiem "Tym, którzy nie powrócili z morza". Osoby zainteresowane upamiętnieniem uroczystości mogą w ciągu całego dnia składać wiązanki kwiatów. Rozwiązanie to podyktowane jest zachowaniem obowiązujących środków ostrożności w ramach trwającej epidemii ■ Apel mieszkańców Przytoru-Łunowa. Mieszkańcy Przytoru-Łunowa zwrócili się z pisemną prośbą do prezydenta miasta Janusza Żmurkiewicza, o pilne rozwiązanie dużego problemu dzieci i rodziców jeszcze przed tegorocznymi wakacjami. „My niżej podpisani mieszkańcy dzielnicy Przytór/Łunowo, rodzice i opiekunowie dzieci w wieku szkolnym, zwracamy się z prośbą o zorganizowanie półkolonii w oparciu o bazę dydaktyczną dzielnicy lub filię MDK. Prośbę swą motywujemy tym, iż dzieci po całorocznym przebywaniu w przymusowym odosobnieniu potrzebują kontaktów, które w wielu przypadkach muszą być zainicjowane metodycznie, z pomocą specjalistów pedagogów, psychologów czy terapeutów zajęciowych. Wiemy, że od strony prawnej nie ma przeszkód dla organizacji tego typu opieki wakacyjnej, dlatego prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby z wyrazami szacunku” ■ Właściciele nieruchomości, którzy zainteresowani są usunięciem ze swoich posesji wyrobów zawierających azbest, mogą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników. ■ Czy Świnoujście płaci kary za przekroczenia dopuszczonych dla miasta limitów wodnych? Czy mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą się obawiać, że w mieście zabraknie wody? Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu zapytaliśmy o koszty dwóch inwestycji: budowę ujęcia słonawej wody i stacji uzdatniania wody w Świnoujściu. Interesowało nas m. in. z czego wynika 50-procentowa różnica w oszacowaniu wartości zamówienia w stosunku do stawek uzyskanych w wyniku rozeznania rynku. ■