iswinoujscie.pl • Poniedziałek [29.06.2020, 23:29:40] • Świnoujście

Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działania Prezydenta

Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działania Prezydenta

fot. Andrzej Ryfczyński

Pierwszego czerwca 2020 r. w Urzędzie Miasta Świnoujście rozpoczęła się kontrola przeprowadzana przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Na zadane przez redakcję iswinoujscie.pl pytanie czego dotyczą działania NIK w świnoujskim magistracie, otrzymaliśmy odpowiedź od p.o kierownika BIiKS Joanny Ścigały o następującej treści: kontrola NIK dotyczy "Gospodarowania nieruchomościami przez jednostki samorządu terytorialnego w miejscowościach turystycznych województwa zachodniopomorskiego".

Według zapewnień kierownika BIiKS jest to kontrola planowa, ujęta w planie kontroli NIK pod numerem P/20/083 dla delegatury w Szczecinie.

Źródło: http://iswinoujscie.pl/artykuly/66063/