iswinoujscie.pl • Środa [21.08.2019, 17:32:37] • Świnoujście

Na lekarza i kartę zgonu poczekacie

Na lekarza i kartę zgonu poczekacie

fot. iswinoujscie.pl

Niektóre samorządy zdecydowały się na takie rozwiązanie, widząc, jakie problemy mają mieszkańcy. Wygląda jednak na to, że nasze miasto nie zamierza zatrudniać koronera, czyli lekarza stwierdzającego zgony.

Kto wzywał do chorego, który chwilę później zmarł, karetkę, dobrze wie, o co chodzi. Od ratowników z pogotowia słyszy się w takich przypadkach, że nie są od stwierdzania zgonów, ale ratowania ludzi żywych. Szukanie lekarza, który przyjedzie do domu i wystawi kartę zgonu może trwać długie godziny. Sytuacja trwa od lat. Wiele samorządów - by pomóc mieszkańcom - postanowiło więc zatrudnić koronera, czyli lekarza stwierdzającego zgony. O takiego lekarza pytał też niedawno w interpelacji radny Wiesław Góreczny.

Także i my pytamy magistrat, czy zamierza zatrudnić koronera i czy prezydent dostrzega, że brak takiego lekarza to poważny problem dla mieszkańców.

Urząd Miasta odpowiedział nam, że w zakresie stwierdzenia zgonu podstawowe regulacje zawiera ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny.

- Zgon i jego przyczynę stwierdza lekarz rodzinny tej osoby lub inny, który w okresie 30 dni przed zgonem udzielał zmarłemu świadczeń lekarskich (np. lekarza ze szpitala, w którym przebywał zmarły) - informuje Hanna Lachowska z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta. - Zgodnie z przepisami, Gmina Miasto Świnoujście zleca lekarzowi wystawienie karty zgonu jedynie w sytuacji, gdy osoba zmarła nie była ubezpieczona i nie miała swojego lekarza rodzinnego.

Jeżeli natomiast zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, to w takim wypadku kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie sądu bądź prokuratora dokonał oględzin lub sekcji zwłok.

Źródło: http://iswinoujscie.pl/artykuly/59413/