iswinoujscie.pl • Piątek [17.02.2017, 15:41:03] • Świnoujście

Stanowisko Grupy Morskiej na temat terminala kontenerowego: Odrzucenie przez nas projektu uchwały nie jest głosem ani za, ani przeciw jego budowie

Stanowisko Grupy Morskiej na temat terminala kontenerowego: Odrzucenie przez nas projektu uchwały nie jest głosem ani za, ani przeciw jego budowie

fot. Sławomir Ryfczyński

W związku z falą ataków skierowanych na radnych zrzeszonych w Klubie Radnych Grupa Morska – Cała Naprzód, w wyniku odrzucenia przez nich projektu uchwały zgłoszonego pod obrady dnia 9 lutego 2017 r. przez Klub Radnych SLD, oświadczamy, że przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowaliśmy negatywnie, ponieważ:

1. Wbrew deklaracjom projektodawców, nie wnosił on do kwestii koncepcji budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu niczego więcej niż to, co z mocy prawa musi być w tej koncepcji zawarte.

2. Odpowiedzi na pytania postawione w projekcie uchwały nie mogą zostać udzielone wcześniej, niż na poszczególnych etapach opracowywania koncepcji, co czyniło jej przyjęcie bezzasadnym.

3. Trwając na niejednokrotnie zgłaszanym stanowisku, że merytoryczna dyskusja nad planowaną inwestycją może się odbywać dopiero w oparciu o przedłożoną mieszkańcom koncepcję, zwracamy uwagę na fakt, że gotowość Klubu Radnych SLD do rozważania budowy portu wewnętrznego dowodzi potencjalnej zgody jego członków na przeprowadzenie dróg transportowych do i z portu aż w granice miasta.

4. W związku z powyższym nie można było uznać przedłożonej propozycji za nic więcej, jak tylko przejaw próby konfliktowania mieszkańców naszego miasta i zdyskredytowania radnych, którzy opowiedzą się przeciw niej.

5. Jeszcze raz kategorycznie oświadczamy, że odrzucenie przez nas projektu tej uchwały nie jest głosem ani za, ani przeciw budowie terminala kontenerowego, a jedynie aktem niezgody przeciwko politycznym manipulacjom.

6. Jednocześnie oświadczamy, że głos większości mieszkańców Świnoujścia oddany w zapowiedzianym referendum, będzie dla nas wiążący.

Radni Rady Miasta Świnoujście:
Sławomir Nowicki
Alicja Bohdziewicz
Zdzisław Merchelski
Sebastian Olszar

Źródło: http://iswinoujscie.pl/artykuly/47163/