POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Niedziela [31.03.2019, 10:04:14] • Szczecin

Kalendarium wydarzeń na Zamku Narodowym w Szczecinie: 1–7 kwietnia 2019

Kalendarium wydarzeń na Zamku Narodowym w Szczecinie: 1–7 kwietnia 2019

fot. Organizator

Nadchodzące atrakcje pierwszego tygodnia kwietnia na Zamku Narodowym w Szczecinie.

1 KWIETNIA | PONIEDZIAŁEK
Muzeum czynne 24h | Bezpłatny poniedziałek
Żartowaliśmy! Prima Aprlilis! Muzeum (jak zawsze w poniedziałki) nieczynne

2 KWIETNIA | WTOREK
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
10.00–13.00 | Centrum Dialogu Przełomy MNS | Sala edukacyjna | zgodnie z cennikiem
Dyżur członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich
na wystawie czasowej „100-lecie obrony Lwowa. Pamięci Orląt Lwowskich”
18.00 | Centrum Dialogu Przełomy MNS | Przestrzeń Dialogu (–1) | wstęp wolny
Spotkanie z Krzysztofem Strycharskim i Henryką Krzywonos-Strycharską | Promocja książki
„Moja żona tramwajarka”

3 KWIETNIA | ŚRODA
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
10.00–13.00 | Centrum Dialogu Przełomy MNS | Sala edukacyjna | zgodnie z cennikiem
Dyżur członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich
na wystawie czasowej „100-lecie obrony Lwowa. Pamięci Orląt Lwowskich”
10.00 | Muzeum Historii Szczecina MNS | wstęp wolny
Rozstrzygnięcie konkursu "Malowane kroniki Szczecina"
16.00 | Centrum Dialogu Przełomy MNS | Przestrzeń Dialogu (–1) | wstęp wolny
„Generał Mieczysław Boruta – Spiechowicz obrońca Lwowa” | Wykład dra Krzysztofa Szczura
Wydarzenie towarzyszące wystawie „100-lecie obrony Lwowa. Pamięci Orląt Lwowskich”
17.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | wstęp wolny
Akademia Historii Sztuki | „Sztuka II połowy XX wieku” | Wykład dra Szymona Piotra Kubiaka

4 KWIETNIA | CZWARTEK
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00
10.00–13.00 | Centrum Dialogu Przełomy MNS | Sala edukacyjna | zgodnie z cennikiem
Dyżur członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich
na wystawie czasowej „100-lecie obrony Lwowa. Pamięci Orląt Lwowskich”

5 KWIETNIA | PIĄTEK
Muzeum czynne od 10.00 do 16.00
10.00–13.00 | Centrum Dialogu Przełomy MNS | Sala edukacyjna | zgodnie z cennikiem
Dyżur członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich
na wystawie czasowej „100-lecie obrony Lwowa. Pamięci Orląt Lwowskich”

6 KWIETNIA | SOBOTA
Muzeum czynne od 10.00 do 18.00 | Bezpłatna sobota
10.00 | Muzeum Historii Szczecina MNS | bilety: 8 zł + zapisy*
Akademia Brzdąca | „Namaluj mi bajkę” | Prowadzenie: Krystyna Milewska
12.00 | Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego | bilety: 10 zł (bez zapisów)
Rysujemy w Muzeum | Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży | Prowadzenie: Maryla Raban
12.00 | Muzeum Historii Szczecina MNS | wstęp wolny
Oprowadzanie po wystawie „Najstarsze karty z dziejów Szczecina” | Prowadzenie Michał Pozorski

7 KWIETNIA | NIEDZIELA
Muzeum czynne od 10.00 do 16.00
Wystawa czasowa: „100-lecie obrony Lwowa. Pamięci Orląt Lwowskich”

Wystawa przygotowana przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich

29 marca – 30 kwietnia 2019 | Sala edukacyjna
Muzeum Narodowe w Szczecinie–Centrum Dialogu Przełomy

Ekspozycja przypomina obronę Lwowa – jedną z najważniejszych kart historii Polski związanych
z odzyskaniem przed stu laty niepodległości. 1 listopada 1918 roku żołnierze austro-węgierscy pochodzenia ukraińskiego zajęli większość gmachów publicznych we Lwowie. Proklamowali utworzenia Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Przeciw temu wystąpili Polacy w większości zamieszkujący Lwów: polskie organizacje konspiracyjne, mieszkańcy Lwowa, w tym młodzież, nazwana później Orlętami Lwowskimi. Pierwszy etap konfliktu trwającego w latach 1918–1919 zakończył się w nocy z 22 na 23 listopada 1918 roku – oddziały Armii Halickiej wprawdzie wycofały się ze Lwowa, ale zaczęły oblężenie miasta. Konflikt zakończył się w wyniku ofensywy Wojska Polskiego 22 maja 1919 roku.
Na wystawie prezentowane są pamiątki przywiezione na Pomorze Zachodnie po II wojnie przez Polaków, którzy osiedlili się tu po zajęciu południowo-wschodnich kresów II RP przez Związek Sowiecki.

Członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich będą dyżurować na wystawie w godzinach 10.00–13.00. To bezcenna okazja do spotkania i rozmowy z wyjątkowymi świadkami historii.

Malowane kroniki Szczecina
Dla wyobraźni, zwłaszcza dziecięcej, nie istnieją granice czasu ani przestrzeni. Tym bardziej w muzeum,
w którym niemożność bezpośredniego kontaktu z dawnymi faktami i zjawiskami zwiedzający zastępuje kontaktem z pozostałościami po tych wydarzeniach. Gdy oglądamy przedmioty i odczytujemy z nich treść –
to, jak wyglądają, czym są, o czym świadczą – tworzymy własny, tylko częściowo uniwersalny, obraz jakiejś historii. 
Dlatego proponujemy sprawdzian dla wyobraźni na podstawie okruchów przeszłości, czyli eksponatów
z wystawy „Najstarsze karty z dziejów Szczecina”. Mamy nadzieję, że zgromadzone na niej przedmioty ożyją w rysunkach dzieci, przedstawiających dawną rzeczywistość. Zadaniem uczestników konkursu będzie przedstawienie w formie plastycznej jednego dnia z życia ludzi mieszkających w Szczecinie między umownym 718 a 1243 rokiem. W pracach wśród bohaterów lub w scenerii wydarzeń muszą się pojawić artefakty z muzealnej ekspozycji (przedmioty codziennego użytku, broń, narzędzia, elementy stroju itp.).

Celem konkursu jest zachęcenie najmłodszych mieszkańców Szczecina do poznawania jego najstarszych dziejów, rozwijanie wyobraźni historycznej oraz kształtowanie umiejętności odczytywania znaczenia artefaktów archeologicznych. 
Koordynatorka konkursu: Ewa Kimak (Dział Edukacji MNS)

Akademia Historii Sztuki
„Sztuka II połowy XX wieku”
Wykład dra Szymona Piotra Kubiaka

Akademia Historii Sztuki to otwarte wykłady z zakresu historii sztuki, odbywające się od października do kwietnia, w każdą środę. Ze względu na przekrojowy charakter kursu polecamy go w szczególności młodzieży i osobom dorosłym, które pragną rozpocząć swoją przygodę z historią sztuki lub usystematyzować posiadane już wiadomości. Kurs obejmuje szeroki zakres tematów, od sztuki starożytnej po sztukę współczesną, uzupełniony o zajęcia związane z analizą i interpretacją dzieł sztuki. Wstęp wolny.

Kolejne wykłady:
10 kwietnia 2019 | „Sztuka polska II połowy XX wieku” | dr Beata Wolska
17 kwietnia 2019 | „Pascha w ikonografii chrześcijańskiej” | Rafał Szwedowicz

Akademia Brzdąca

Cykl sobotnich spotkań z kustoszem, opracowanych z myślą o dzieciach w wieku 3–4 lat, wprowadzających
w magiczny świat sztuki. Zajęcia polegają na opowieści o wybranym obrazie prezentowanym na ekspozycjach Muzeum Narodowego w Szczecinie i połączone są z działaniami plastycznymi. Malarstwo pokazuje świat widziany oczami artystów, zwraca uwagę na to, że dzieło ma nie tylko aspekt estetyczny, ale także pomaga zrozumieć otaczającą rzeczywistość.
Bezpośredni kontakt z barwą, obrazem, słowem otwiera widzów na odbiór sztuki wyobraźnią, sercem i myślą. Szczególnie najmłodsi – zainspirowani oglądanymi na wystawach pracami – z entuzjazmem rysują i malują postrzegany świat. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, od października do maja. Zapraszamy do mądrego i uważnego patrzenia na świat, sztuka bowiem cenniejsza jest niż złoto!

Kolejne zajęcia:
18 maja 2019 (sobota), godz. 11.00
Kleks: regularność i fantazja. Zakończenie Akademii
Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3
Prowadząca: Krystyna Milewska
 
Wstęp: 8 zł 
Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy. 
Oferta nie dotyczy grup zorganizowanych.

Kalendarium wydarzeń na Zamku Narodowym w Szczecinie: 1–7 kwietnia 2019

fot. Organizator

Rysujemy w Muzeum

Rysujemy w muzeum to zajęcia cykliczne, adresowane do osób w różnym wieku, prowadzone w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Ich głównym celem jest umożliwienie dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym bezpośredniego kontaktu ze sztuką, a także świadomego udziału w procesie twórczym. Warsztaty są również szansą na poznanie sylwetek najwybitniejszych artystów, których dzieła znajdują się w Muzeum Narodowym w Szczecinie. 
Uczestnicy zajęć – w zależności od indywidualnych potrzeb oraz możliwości wiekowych – będą przygotowywani do stania się odbiorcą i twórcą dziedzictwa kulturowego. Zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie technik malarskich oraz rysunkowych. Poznają takie pojęcia, jak: płaszczyzna, obraz na płaszczyźnie, martwa natura, kompozycja, perspektywa, kolor, tworzenie kolorów, światło, światłocień, walor, faktura. Nauczą się także podstaw analizowania dzieła sztuki ze względu na jego cechy formalne. 
Ponadto formuła zajęć umożliwi uczestnictwo w konkursach literackich i plastycznych organizowanych przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Oprowadzanie po wystawie „Najstarsze karty z dziejów Szczecina”

Zapraszamy na oprowadzanie po wystawach znajdujących się w Muzeum Historii Szczecina, które poprowadzi Michał Pozorski z Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Podczas pierwszej wędrówki po gotyckim Ratuszu Staromiejskim skupimy się na początkach istnienia Szczecina, oraz rozwoju miasta do przełomu XV i XVI wieku. Opowiemy o życiu codziennym mieszkańców, handlu czy kulturze i religii.


Wystawa „Najstarsze karty z dziejów Szczecina”
Jak żyli szczecinianie 600, 800, a nawet 1000 lat temu? Gdzie mieszkali? Jakich narzędzi używali do pracy? W jakie ozdoby stroili się od święta? W co wierzyli? Czym wojowali? Kto sprawował nad nimi władzę?
Na te i inne pytania dotyczące początków szczecińskiego grodu, rozwoju lokowanego na prawie magdeburskim miasta, stolicy księstwa Gryfitów, odpowiada wystawa Najstarsze karty z dziejów Szczecina.
Historia ta, pisana przede wszystkim za pomocą przedmiotów odnajdywanych przez archeologów na terenie Zamku Książąt Pomorskich i Podzamcza w czasie wieloletnich badań wykopaliskowych oraz nielicznych dokumentów, daje także możliwość tworzenia indywidualnych wyobrażeń o przeszłości wielokulturowego miasta, jakim Szczecin był już w średniowieczu.
Nawarstwienia szczecińskiego kompleksu grodowego, przez wieki tworzące się pod obecnymi budynkami Podzamcza, ukazane w formie profilu o 9-metrowej wysokości, tworzą archeologiczne tło wystawy. To właśnie w wilgotnych warstwach nadrzecznej osady zachowało się wiele zabytków ceramicznych, kamiennych i drewnianych, a nawet pozostałości konstrukcji domostw. Dzięki zaprezentowanym na początku wystawy fundamentom wczesnośredniowiecznego budynku zrębowego i fragmentów jego wyposażenia, możemy wyobrazić sobie wielkość chat i panujące tam warunki – półmrok i wszechobecny dym paleniska.
Jednak główną rolę na wystawie odgrywają przedmioty codziennego i niecodziennego użytku. Zestawione w odpowiedni sposób, opowiadają historię miasta. Posążek pogańskiego bożka domowego oraz inne przedmioty słowiańskiego kultu, sąsiadujące z wyposażeniem pierwszych szczecińskich świątyń chrześcijańskich, przywołują czasy podboju Pomorza Zachodniego przez Bolesława Krzywoustego i misji chrystianizacyjnej biskupa bamberskiego świętego Ottona, który dwukrotnie przybywał do Szczecina. Broń i oporządzenie jeździeckie z XI–XIV wieku mogły służyć wojom i rycerzom broniącym Szczecina przed wojskami polskimi, duńskimi czy brandenburskimi. Z drugiej strony kontakty szczecinian z innymi księstwami nie ograniczały się tylko do konfliktów zbrojnych. O wymianie handlowej i kulturowej z terenami skandynawskimi świadczą liczne sprzęty kupieckie i importowane towary. Ciekawym, choć niepozornym, tego przykładem jest szkatułka skandynawska, którą rzemieślnik – już najprawdopodobniej miejscowy – próbował ozdobić motywami słowiańskimi. Z niejasnych jednak powodów nie dokończył swojego dzieła.
Wytwory wyspecjalizowanych rzemieślników szczecińskich zaczęły pojawiać się natomiast w większych ilościach od czasu lokacji miasta, rozpoczętej w latach 1237–1243. W gablotach, przypominających średniowieczne kamieniczki, zaprezentowano szeroką gamę wyrobów szewskich, rybackich, kowalskich, bednarskich i garncarskich z XIII–XVII wieku, a obok modeli statków kupieckich używanych w okresie przynależności miasta do Hanzy można obejrzeć atrybuty kupców oraz niektóre przedmioty zbywane przez nich w Szczecinie.
Niewątpliwie uwagę zwiedzających przykuwa szczeciński „skarb stulecia”, odnaleziony na Podzamczu w 1999 roku. Ponad 350 srebrnych monet pomorskich oraz spora liczba różnorodnych ozdób z pozłacanego srebra, zdobiących strój patrycjuszowski, stanowią punkt centralny wystawy. Skarb, ukryty w trójnożnym metalowym garnku pod posadzką jednego z budynków przy historycznym Targu Rybnym, przez około 500 lat zalegania pod ziemią uległ sporej korozji. Dziś, po pracochłonnej konserwacji, można obejrzeć go w Ratuszu Staromiejskim w całej okazałości, snując dalsze rozmyślania o nieznanych i zapewne tragicznych losach właściciela tajemniczego skarbu, jak również o innych bezimiennych twórcach zgromadzonych na wystawie przedmiotów, będących przecież najwcześniejszym dziedzictwem kulturowym szczecinian.

Daniel Źródlewski
rzecznik prasowy


komentarzy: 0, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
■ PEC. W maju coroczna przerwa Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Świnoujściu informuje, że coroczna przerwa technologiczna w dostawie energii cieplnej do centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody nastąpi 20 maja 2019 od godziny 00.00 do 24.00. Przerwa związana jest z koniecznością wykonania niezbędnych remontów źródła ciepła i sieci ciepłowniczych. BIK UM Świnoujście ■
■ Matka, wyrzucona z domu przez własną córkę, schroniła się między grobami. Co spotkało kobietę, że jako schronienie wybrała cmentarną ciemność wśród mogił? Samotna, wyziębiona, z pewnością przerażona i bezradna, położyła się przy grobie. Tam dostrzegli ją ludzie i zawiadomili policję ■ STS Siedow nie wpłynie do Świnoujścia Kapitanat Portu Świnoujście informuje, że decyzją Pana Premiera RP (informacja od MSZ i MSWiA ) STS Siedow nie otrzymał zgody na wejście do Portu Świnoujście. Żaglowiec miał wpłynąć 18 maja ■ Niemieccy policjanci zatrzymali mieszkankę Neu Sallenthin na wyspie Uznam, która może mieć związek ze śmiercią znanego sportowca i ochroniarza 60-letniego Daga S. Jak donosi niemiecka gazeta Ostsee Zeitung przed śmiercią Dag S. prawdopodobnie wypił jakąś substancję. Czy była to trucizna, nie wiadomo. Wykaże to dopiero sekcja zwłok mężczyzny. Gazeta dodaje, że policja bierze również pod uwagę nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura w Stralsundzie nie potwierdza ani nie zaprzecza tym informacjom ■ Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa zakończyła poszukiwanie zaginionego na Bałtyku na wysokości Mrzeżyna kutra ŚWI 82. Na pokładzie były cztery osoby ■ Do 14 maja miasto czeka na chętnych, którzy zaprojektują drogi prawobrzeża. Cel inwestycji to usprawnienie połączenia portu z siecią krajową i międzynarodową. Zgodnie z procedurami dotyczącymi wykorzystania środków unijnych, inwestycja musi być zrealizowana do końca 2022 r ■ W środę przed godziną 11.00 na wyspie Wolin w lesie na terenie Przytoru zostały znalezione zwłoki mężczyzny. Z informacji wynika, że było to niedaleko wysypiska śmieci. Policjanci powiadomili stronę niemiecką. Trwa dochodzenie ■ Alarmy bombowe w kilku świnoujskich szkołach. Drugi dzień matur rozpoczął się niespokojnie. Policja otrzymała zgłoszenia o bombach znajdujących się na terenie pięciu szkół średnich. Informacje nadeszły około godziny 6.00. Wynikało z nich, że ładunki wybuchowe podłożone są w dwóch szkołach na Warszowie oraz trzech na lewobrzeżu. agrożone miały być: ZDZ, Zespół Szkół Morskich, LO im. Mieszka I oraz LO Logos ■ O 30 kwietnia do dzisiejszego poranka w Zachodniopomorskiem odnotowaliśmy 9 wypadków drogowych, 2 osoby zginęły, 8 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 86 nietrzeźwych kierowców, 29 po spożyciu alkoholu oraz 8 po narkotykach. Trwają powroty z majówki apelujemy o ostrożność i rozwagę na drodze ■ Do tragedii doszło w sobotę na promie Unity Line Gryf. Z pokładu dla samochodów spadło dwóch mężczyzn. Jeden nie przeżył, drugi jest w ciężkim stanie. Wypadek miał miejsce po godzinie 16.00. Mężczyźni pracujący na pokładzie samochodowym promu Gryf spadli z wysokości. Niestety, dla jednego z nich upadek okazał się śmiertelny. Drugiego z poszkodowanych mężczyzn, w stanie ciężkim, przetransportowano do szpitala śmigłowcem LPR ■ Młodociany nożownik zaatakował na placu zabaw przy Platanie. Prawdopodobnie tylko dzięki przytomnej reakcji dorosłych udało się uniknąć tragedii. Będąca prywatnie na placu zabaw jedna z nauczycielek Szkoły Podstawowej nr 1 zachowała zimną krew i dzięki jej interwencji nic się nie stało ■ 15 lat po wejściu do UE. Czy pamiętacie jeszcze jak w Świnoujściu świętowaliśmy integrację? ■ Radny chce „martwego pola” na ulicy Staszica ale urzędnicy nie chcą się zgodzić ■ Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego zajęła radnym ponad półtorej godziny. Ostatecznie uchwała została jednogłośnie przyjęta ■ Po godzinie 9.00 rozpoczęły się obrady X sesji VIII kadencji Rady Miasta Świnoujścia. W proponowanym gramie obrad znalazły się m.in. uchwały wprowadzające zmiany do dotychczasowej sieci szkół publicznych w mieście oraz ustanowienia specjalnej strefy rewitalizacji na Warszowie ■ Jak informuje Wydział Edukacji Urzędu Miasta Świnoujście, dziś 24 kwietnia 2019 r. pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza” przy ulicy Gdyńskiej w Świnoujściu zawiesili strajk. Tym samym placówka rozpoczęła normalną działalność. Od jutra 25 kwietnia 2019 r. normalną pracę rozpocznie również Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod żaglami” przy ulicy Batalionów Chłopskich w Świnoujściu ■ 24 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 11.30 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa Funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu” (Polskie LNG S.A.) ul. Ku Morzu 1■ Pogoda wymalowała nam wymarzone dni do spędzenia prawdziwie radosnych Świąt Wielkanocnych. Oby w blaskach słońca nie zginął prawdziwy sens tych Cudownych dni. Radosnych chwil w gronie najbliższych życzy wszystkim redakcja portalu iswinoujscie.pl ■ Na pamiątkę świętej nocy zmartwychwstania ogień zapłonął przed kościołem Chrystusa Króla ■ Ruszyły zapisy na 40 Maraton Świnoujście – Wolgast, 29 Półmaraton Wolgast oraz 4 Sztafetę Świnoujście – Wolgast ■ Niedziela Palmowa – to początek Wielkiego Tygodnia Postawiona w oknie domu chroni podobno przed uderzeniem pioruna. Rolnicy mieszali ją z ziarnem do zasiewu aby zapewnić sobie dobre plony, mamy dodawały dzieciom do śniadania aby te cieszyły się dobrym zdrowiem, zasuszona, czuwa nad szczęściem rodzin przez cały rok. Wszystko to jednak pod warunkiem, że dziś zostanie poświęcona. Palma wielkanocna nie jest jednak przedmiotem jakiegoś dziwnego kultu sama z siebie. Zasłużyła sobie na to gdy znalazła się pod stopami Chrystusa wjeżdżającego do Jerozolimy ■ Wielkanocne klimaty na Placu Wolności. Jechały do nas 800 kilometrów! To pierwszy taki jarmark wielkanocny w Świnoujściu. Zaproszenie do zaprezentowania swoich wyrobów nad morzem przyjęli twórcy z Krasnegostawu i okolic, miejscowości położonych między Lublinem, a Chełmie Lubelskim kilkadziesiąt kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej. Grupę wystawców zorganizowała Luba Rakiewicz, dyrektor Artystycznego Stowarzyszenia Kosiw, która z dumą pokazuje ilustrowane publikacje o twórczości mieszkańców swoich rodzinnych stron ■ Strajk w oświacie. Informacja na godzinę 10.00 czwartek 11 kwietnia 2019. - ogółem strajkujących nauczycieli 253, w tym 28 w przedszkolach i 225 w szkołach - 401 dzieci/uczniów (bez gimnazjalistów, którzy przystąpili do egzaminów) będących pod opieką, w tym 338 w przedszkolach (razem z przedszkolem nr 10, w którym nauczyciele nie strajkują) i 63 w szkołach ■ PEC. W maju coroczna przerwa Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Świnoujściu informuje, że coroczna przerwa technologiczna w dostawie energii cieplnej do centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody nastąpi 20 maja 2019 od godziny 00.00 do 24.00. Przerwa związana jest z koniecznością wykonania niezbędnych remontów źródła ciepła i sieci ciepłowniczych ■ Mieszkańcy Świnoujścia, którzy na co dzień zaopatrują się w pieczywo z piekarni przy ul. Monte Cassino czekała w sobotę rano niemiła niespodzianka. Ani w sklepie firmowym ani w żadnym innym na mieście nie dotarło zaopatrzenie od tego wytwórcy. Przyczyną była poważna awaria instalacji w piekarni. Tuż po północy pojawiły się tam wozy Straży Pożarnej i Pogotowie Ratunkowe. Ewakuowano pracowników firmy i mieszkańców posesji ■ Od 4 kwietnia. „Bielik” z Warszowa o 7.35. W związku z prośbami rodziców uczniów, Żegluga Świnoujska informuje, że od jutra, tj. czwartek 4 kwietnia 2019 r., na przeprawie promowej „Warszów”, prom z prawobrzeża (Warszów) będzie odbijał o godzinie 7.35, a nie o 7.40. Pozostałe godziny pozostają bez zmian ■ Odpowiedź na zarzuty jest już w Komisji Europejskiej ■ Spektakularne policyjne zatrzymanie samochodu na ulicy Daszyńskiego. Przeszukano auto, sprawdzano kierowcę i pasażerów. O co poszło? Policja milczy o przyczynach tej niedzielnej akcji ■ Rada Miasta jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie poparcia środowiska nauczycielskiego ■ Zastępca prezydenta Paweł Sujka: "Po referendach, które odbywały się w Świnoujściu mogę powiedzieć, że praktycznie wszystkie placówki edukacyjne w mieście deklarują przystąpienie do strajku ■ Jeśli dojdzie do strajku nauczycieli to także dzieci w przedszkolach pozbawione zostana opieki ■ Astaldi nie chce zapłacić za gadżety. Miało być uroczyście i z gadżetami. Były tylko gadżety. Na 5 lipca ubiegłego roku miasto zaplanowało uroczyste podpisanie umowy o budowie tunelu pod Świną. Zamówiono 1000 breloczków i antystresowych gadżetów w kształcie czapki z daszkiem o wartości 9 tysięcy złotych. Uroczystość tego dnia się jednak nie odbyła, a umowy z firmą Astaldi w ogóle nie podpisano. Kto zapłaci za gadżety? ■ To miało być tylko legitymowanie, a skończyło się ujawnieniem przez policjantów narkotyków. Pod zarzutem posiadania i handlu zakazanych ustawą środków odurzających zatrzymany został 34-letni mężczyzna. Zgodnie z obowiązującą ustawą może mu grozić kara pozbawienia wolności do 10 lat ■ 19 marca, w godzinach wieczornych były przeprowadzane zajęcia taktyczne w lesie na terenie obiektu wojskowego Karsibór. Podczas zajęć stosowano środki pozoracji. Użyte zostały świece dymne, które generują dym nietoksyczny i nieszkodliwy, a ich użycie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Ćwiczenia tego typu prowadzone są cyklicznie, kilka razy w ciągu roku. Wzięło w nich udział ponad dwudziestu żołnierzy. Żaden z nich nie zgłaszał po zajęciach problemów ani dolegliwości - tłumaczy kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski Rzecznik Prasowy 8. Flotylla Obrony Wybrzeża ■ Prom Karsibór uciekł z przeprawy! Nad wodą unosił się trujący opar! Zobacz film! ■ Niemiecki wymiar sprawiedliwości łaskawy dla sprawców napadu na taksówkarza ze Świnoujścia? ■ Córki odebrały testament matki zapisany na kartkach romansu. Ta książką niczym list w butelce po latach, wędrówki po falach życia trafiła w końcu do adresata. Mówi się, że takie historie zdarzają się tylko w hollywoodzkich produkcjach, jednak jedna z nich zdarzyła się w Świnoujściu. Tuż po naszej publikacji, w której opisaliśmy wzruszający temat testamentu anonimowej kobiety, która na kartkach książki kieruje ostatnie słowa do sowich najbliższy ma swój ciąg dalszy ■ Wojciech Zyska o Wolińskim Parku Narodowym: Na tle Wyspy Wolin to przysłowiowa „kość w gardle”. Pozostawiam park w dobrej kondycji. Odchodzę z podniesioną głową, dziękując jednocześnie wszystkim za współpracę i pomoc na rzecz ochrony tego parku – pisze w pożegnalnym liście dr inż. Wojciech Zyska, odwołany właśnie dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego ■ „Do trumny ubierzcie mnie na różowo”. Wzruszający list pacjentki zapisany na kartkach książki ■ To Świnoujście rozpętało aferę międzynarodową. Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski procedurę naruszenia unijnego prawa. Uruchomiona wobec Polski procedura naruszenia unijnego prawa dotyczy konfliktu z 2017 roku, kiedy świnoujski strażnik miejski spektakularnie zatrzymał niemieckie autobusy UBB na granicy. Chodzi o dostęp do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych. Rąbka tajemnicy uchyliła nam Komisja Europejska ■ Trwają prace nad uchwałą krajobrazową, zwaną też kodeksem reklamowym. Będzie to dokument porządkujący przestrzeń publiczną miasta. Wprowadzi zasady i warunki umieszczania reklam, urządzeń reklamowych oraz małej architektury i ogrodzeń na terenie całego Świnoujścia ■