POGODA

Reklama

Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Sobota [06.05.2017, 08:09:42] • Polska

Zwyci瞛cy FLORIAN紟 2017

Zwyci瞛cy FLORIAN紟 2017

fot. Organizator

4 maja br., podczas uroczystej Gali Fina這wej, og這szono werdykt Kapitu造 Konkursu i wr璚zono presti穎we statuetki Floriana zwyci瞛com I. edycji Konkursu. Do Konkursu wp造n窸o a 375 zg這sze prospo貫cznych inicjatyw z ca貫j Polski, do p馧fina堯w Kapitu豉 nominowa豉 54 inicjatywy oraz 3 firmy konkuruj帷e o tytu „Najbardziej zaanga穎wanego spo貫cznie pracodawcy”.

I Rozbudowa lokalnej infrastruktury

OSP Zielkowo, woj. warmi雟ko – mazurskie, Gmina Lubawa, powiat i豉wski
Inicjatywa: Obiekt codziennej rekreacji, wypoczynku i sportu w Zielkowie – projekt realizowany przez OSP z partnerami
Celem projektu by這 stworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej, kt鏎a b璠zie s逝篡 wszystkim mieszka鎍om za miejsce zabaw, spotka, wypoczynku, trening闚, zawod闚 sportowych i stra瘸ckich, miejsce r騜nych imprez plenerowych i integracyjnych. W wyniku realizacji projektu powsta豉 nowa infrastruktura u篡tku publicznego – boisko, plac zabaw dla dzieci oraz przestrze do wsp鏊nych spotka. Obiekt umo磧iwi rozwijanie aktywnych form sp璠zania wolnego czasu przez najm這dszych jak i starszych mieszka鎍闚 Zielkowa a tak瞠 przyjezdnych go軼i. Jednocze郾ie przestrze do codziennej rekreacji uatrakcyjni豉 wie jako miejsce zamieszkania i wp造n窸a na podniesienie jako軼i 篡cia. Sta豉 si wizyt闚k wsi oraz ca貫go regionu. Dodatkowym efektem inicjatywy jest integracja spo貫czna, kt鏎a rozwin窸a si w trakcie tworzenia obiektu poprzez wsp馧prac pokole, wzmocnienie lokalnych wi瞛i i solidarno軼i. Dzieci i m這dzie mia造 te okazj do poznawania lokalnej historii, obyczaj闚 a tak瞠 do rozwoju osobistego w 篡ciu spo貫cznym. Beneficjentami obiektu powsta貫go jako efekt podj皻ej inicjatywy b璠 wszyscy mieszka鎍y wsi Zielkowo – od najm這dszych po senior闚 a tak瞠 mieszka鎍y s御iednich miejscowo軼i, ca貫j gminy i powiatu.

OSP Grabowiec, woj. mazowieckie, Gmina Rzeczni闚, powiat lipski
Inicjatywa: Remont i wyposa瞠nie Remizy OSP w Grabowcu na potrzeby mieszka鎍闚 - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
G堯wnym celem projektu by豉 poprawa jako軼i i standardu 篡cia mieszka鎍闚 poprzez remont i doposa瞠nie budynku Remizy OSP – wsp鏊nej dla wszystkich mieszka鎍闚 przestrzeni pe軟i帷ej funkcj centrum 篡cia spo貫cznego i kulturalnego w miejscowo軼i Grabowiec. Zrealizowana inicjatywa podnios豉 standard u篡tkowy nowej przestrzeni oraz nada豉 obiektowi nowe funkcje: spo貫czne, kulturalne, rekreacyjne, co spowodowa這 o篡wienie dzia豉lno軼i kulturowej, zmobilizowanie do wsp鏊nych dzia豉 na rzecz wsi, wzmocnienie integracji mi璠zypokoleniowej. 安ietlica sta豉 si atrakcyjnym miejscem sp璠zania wolnego czasu, organizacji zebra wiejskich, szkole, przyj耩 z uroczystych okazji rodzinnych i wiejskich, imprez zwi您anych z kultywowaniem tradycji zwyczaj闚 ludowych. Beneficjentami zrealizowanej inicjatywy s wszyscy mieszka鎍y Grabowca a tak瞠 spo貫czno軼i okolicznych miejscowo軼i.

II Poprawa bezpiecze雟twa
OSP w Miejscu Odrza雟kim, woj. opolskie, Gmina Cisek, powiat k璠zierzy雟ko – kozielski
Inicjatywa: Akcja informacyjno-prewencyjna „NIE dla CZADU” - projekt realizowany przez OSP z partnerami
Za這瞠nie projektu polega這 na edukacji spo貫cze雟twa na temat bezpiecze雟twa w zakresie przeciwdzia豉nia zdarzeniom zwi您anym z tlenkiem w璕la. Inicjatywa skierowana by豉 do dzieci i m這dzie篡, a za ich po鈔ednictwem – do rodzic闚. Czynnikiem mobilizuj帷ym do przeprowadzenia akcji na szersz skal by豉 zatrwa瘸j帷a ilo嗆 zdarze z tlenkiem w璕la. Inicjatywa informacyjno-edukacyjna obj窸a swoim zasi璕iem nie tylko najm這dsze pokolenia, ale wszystkich mieszka鎍闚 gminy oraz osoby odwiedzaj帷e 2 najwi瘯sze centra handlowe wojew鏚ztwa opolskiego i u篡tkownik闚 medi闚 spo貫czno軼iowych. Statystyki Komendy Powiatowej PSP w K璠zierzynie ju odzwierciedlaj efekty akcji informacyjno-edukacyjnej: wzrost o ponad 300% wyjazd闚 do zdarze spowodowanych alarmem czujek, i w kt鏎ych nie by這 potrzeby hospitalizowania domownik闚. Dodatkowym efektem inicjatywy jest wi瘯sza 鈍iadomo嗆 pr篹nego dzia豉nia OSP i M這dzie穎wych Dru篡n Po瘸rniczych.

OSP Bogunice, woj. 郵御kie, Gmina Lyski, powiat rybnicki
Inicjatywa: Przycisk 篡cia w Bogunicach - - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Inicjatywa – zamontowanie tzw. „Przycisk闚 篡cia” i po陰czenie ich z systemem alarmowania OSP, przeszkolenie spo貫czno軼i w zakresie udzielania pierwszej pomocy z naciskiem na u篡cie defibrylatora AED - wp造n窸a na podniesienie poziomu bezpiecze雟twa w ca貫j gminie, znacznie zwi瘯szy豉 鈍iadomo嗆 i podnios豉 umiej皻no軼i mieszka鎍闚 w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dzi瘯i tej inicjatywie podwy窺zy造 si te kwalifikacje stra瘸k闚 w ratowaniu 篡cia - wszystkie przeszkolone osoby b璠 potrafi造 udzieli pierwszej pomocy oraz u篡 urz康zenia typu AED w ka盥ym miejscu, w kt鏎ym si znajd. Wskutek przeprowadzonych dzia豉 informacyjnych mieszka鎍y b璠 umieli uruchomi przycisk 篡cia, by pom鏂 swoim bliskim lub s御iadom. Przeszkolone osoby potwierdzi造 r闚nie, 瞠 przezwyci篹y造 w豉sny l瘯 przed udzielaniem pomocy i u篡waniem defibrylatora AED. Beneficjantami inicjatywy s wszyscy mieszka鎍y wsi. B璠 nimi r闚nie wszyscy ludzie, kt鏎ym w przysz這軼i zostanie udzielona pierwsza pomoc przez osoby przeszkolone w ramach inicjatywy „Przycisk 篡cia w Bogunicach”.

III Ochrona 鈔odowiska iekologia
Nie przyznano nagrody

IV Poprawa estetyki przestrzeni publicznej
OSP w Br鏚kach, woj. wielkopolskie, Gmina Lw闚ek, powiat nowotomyski
Inicjatywa: Sadzawka 鈍. Floriana czyli Br鏚ki w akcji, b璠zie strefa rekreacji - projekt realizowany przez OSP z partnerami
Inicjatywa polega豉 na zagospodarowaniu zaniedbanej sadzawki w reprezentacyjnym centrum wsi, stworzeniu strefy rekreacji i wypoczynku oraz miejsca spotka dla mieszka鎍闚. Wa積ym celem projektu by這 stworzenie wsp鏊noty i wi瞛i spo貫cznych poprzez zaanga穎wanie mieszka鎍闚 do pracy spo貫cznej podczas realizacji projektu. Dzi瘯i realizacji projektu zyska豉 miejsce wypoczynku, rekreacji i zabaw przeznaczone do publicznego u篡tkowania. Poprawi這 si bezpiecze雟two przeciwpo瘸rowe. Dodatkowo, mieszka鎍y i przyjezdni zatrzymuj帷y si przy sadzawce 鈍. Floriana b璠 mieli mo磧iwo嗆 poznania bogatej historii Ochotniczej Stra篡 Po瘸rnej w Br鏚kach i jej wk豉du w rozw鎩 tej Ma貫j Ojczyzny opisanych na tablicy informacyjnej. Jednocze郾ie miejscowa jednostka OSP wykaza豉 si umiej皻no軼i zorganizowania spo貫cznej inicjatywy, zmobilizowania ca貫j spo貫czno軼i wok馧 dzia豉 na rzecz wsp鏊nego dobra i pozyskiwania 鈔odk闚 na sfinansowanie projektu. Dodatkowym efektem inicjatywy by這 pokazanie mieszka鎍om okolicznych wsi, 瞠 wsp鏊nym spo貫cznym zaanga穎waniem mo積a zrealizowa zamierzenia pozornie niemo磧iwe. Beneficjentami inicjatywy s wszyscy mieszka鎍y wsi. Projekt zosta zrealizowany przy zaanga穎waniu spo貫cznym stra瘸k闚 ochotnik闚, mieszka鎍闚 gminy oraz ze wsparciem finansowym ze strony w豉dz samorz康owych.

OSP Goraj, woj. lubelskie, Gmina Goraj, powiat bi貪orajski
Inicjatywa: Pami皻aj帷 o przesz這軼i, dbamy o przysz這嗆 - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
G堯wnym celem dzia豉 by豉 poprawa estetyki oraz bezpiecze雟twa u篡tkownik闚 dojazdu do miejsc wa積ych dla lokalnej spo貫czno軼i: zabytkowego cmentarza 穎軟ierskiego z okresu I Wojny 安iatowej w Zastawiu i cmentarza parafialnego w Goraju wraz z otaczaj帷 infrastruktur. Celem inicjatywy by豉 tak瞠 integracja r騜nych 鈔odowisk spo貫cznych wok馧 wsp鏊nych dzia豉 polegaj帷ych na uszanowaniu pami璚i zmar造ch oraz poleg造ch 穎軟ierzy, piel璕nacji kultury i tradycji zwi您anych z gmin Goraj. Dzi瘯i inicjatywie zorganizowanej przez OSP w Goraju przywr鏂ono 豉d estetyczny i zwi瘯szono bezpiecze雟two na zaniedbanych dotychczas cmentarzach wpisanych do rejestru zabytk闚. W wyniku podj皻ych dzia豉 uda這 si tak瞠 przywr鏂i pami耩 w鈔鏚 lokalnej spo貫czno軼i o miejscu spoczynku ofiar I Wojny 安iatowej. Istotnym efektem inicjatywy by這 tak瞠 zjednoczenie mieszka鎍闚 poprzez zaanga穎wanie w prac spo貫czn na rzecz wsp鏊nych warto軼i oraz w豉dz samorz康owych wok馧 wa積ych dla lokalnej spo貫czno軼i obiekt闚 nale膨cych do tradycji i kultury tego miejsca. Beneficjentami inicjatywy s mieszka鎍y gminy oraz osoby odwiedzaj帷e cmentarze – w sumie tysi帷e ludzi.

V Edukacja
OSP w Por瑿ie, woj. ma這polskie, Gmina My郵enice, powiat my郵enicki
Inicjatywa: Klub 字odowiskowy dla Dzieci i M這dzie篡 w Por瑿ie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
Celem inicjatywy by這 stworzenie bezpiecznego i przyjemnego miejsca dzia豉j帷ego na zasadzie „otwartych drzwi”, do sp璠zania w spos鏏 tw鏎czy wolnego czasu dla dzieci i m這dzie篡 w wieku 5 – 18 lat a tak瞠 stworzenie warunk闚 do udzielania im pomocy i wsparcia w nauce oraz w rozwi您ywaniu trudnych dla nich problem闚. Za這瞠niem przy鈍iecaj帷ym przy tworzeniu Klubu by這 r闚nie rozwijanie wsp馧pracy z innymi organizacjami i instytucjami. Efektem przeprowadzonych dzia豉 jest Klub, kt鏎ego funkcjonowanie i opiekun闚 wspieraj, na zasadzie wolontariatu, cz這nkowie OSP z wykszta販eniem pedagogicznym. W Por瑿ie powsta這 przyjazne i bezpieczne miejsce zapewniaj帷e wyr闚nywanie szans edukacyjnych, w kt鏎ym najm這dsi mieszka鎍y mog sp璠za czas w spos鏏 atrakcyjny i kreatywny, rozwija swoje zainteresowania i zdolno軼i, kondycj fizyczn, zabaw i prac zespo這w. W ramach zaj耩 lepiej poznaj lokaln histori i tradycje, maj mo磧iwo嗆 spotykania interesuj帷ych ludzi. S te zach璚ani do korzystania z instytucji kulturalnych i o鈍iatowych. Dodatkowo, bli瞠j poznaj 篡cie stra瘸ka, a przyst瘼uj帷 do M這dzie穎wej Dru篡ny Po瘸rniczej bior udzia w szkoleniach i 獞iczeniach. Klub jest wa積ym miejscem zw豉szcza dla dzieci z rodzin patologicznych, poniewa w tym w豉郾ie miejscu odnajduj spok鎩, poczucie bezpiecze雟twa, rado嗆 篡cia, poczucie godno軼i, prawo do 篡cia w spokoju i bezpiecze雟twie. Klub wsp馧dzia豉 z lokalnymi organizacjami, ze Szko陰 podstawow, ch皻nie wspiera dzia豉nia Parafii, Ko豉 Gospody Wiejskich i rady So貫ckiej.

OSP Niegowonice, woj. 郵御kie, Gmina ζzy, powiat zawiercia雟ki
Inicjatywa: Ratownictwo po godzinach – bezpieczny pies, bezpieczny cz這wiek - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Celem projektu by豉 edukacja przez zabaw z psami ratowniczymi wykorzystywanymi na co dzie w akcjach poszukiwawczych, poznanie ich m康ro軼i, determinacji oraz mo磧iwo軼i s逝瞠nia spo貫cze雟twu jakie oferuje dzia豉lno嗆 w OSP. Dzi瘯i temu mo磧iwe by這 kreowanie po膨danych zachowa u najm這dszych, uczenie ich empatii dla zwierz徠 i ludzi a tak瞠 bezpiecznych zachowa w kontakcie ze zwierz皻ami, a przede wszystkim w przypadku ataku psa. Inicjatywa zosta豉 zrealizowana przez druha Tomasza M璚ik-Kronenberga z Sekcji Wspomagaj帷ej Dzia豉nia Poszukiwawcze z Psem OSP Niegowonice i jego 2 psy: Basi i Zosi. Zaj璚ia z psami cieszy造 si ogromnym zainteresowaniem dzieci, rodzic闚 oraz opiekun闚 plac闚ek, w kt鏎ych odbywa造 si spotkania. Organizatorzy inicjatywy otrzymywali liczne zaproszenia i pro軸y o przeprowadzenie zaj耩, a w niekt鏎ych przypadkach spotkania te by造 powtarzane. W 2016 r. odby這 si 26 spotka z psami: w przedszkolach, 鈍ietlicach i szko豉ch, na festynach, podczas do篡nek w gminie ζzy i s御iednich miejscowo軼iach, podczas szkolenia ratowniczego OSP. Dzi瘯i uprzejmo軼i stra瘸k闚 i kierownictwa PSP przeszkolono tak瞠 80 dzieci w zakresie zabieg闚 reanimacyjnych prowadzonych u dzieci i doros造ch. Podczas Gali Wolontariatu uczestnicy podkre郵ali prospo貫czny charakter inicjatywy „Ratownictwo po godzinach – bezpieczny pies, bezpieczny cz這wiek”, a autor inicjatywy otrzyma z r彗 Pos堯w i Senator闚 RP nagrodz „Laur Wolontariatu” oraz wizerunek psa ratowniczego wykonanego przez dzieci w skali 1:1.

VI Rozw鎩 sportu irekreacji orazturystyki
OSP Dymitr闚 Ma造, woj. podkarpackie, Gmina Baran闚 Sandomierski, powiat tarnobrzeski
Inicjatywa: Z Wis陰 za pan brat - projekt realizowany przez OSP z partnerami
Inicjatywa dotyczy豉 popularyzacji wykorzystania zasob闚 zwi您anych z Wis陰 w kontek軼ie wypoczynku, rekreacji oraz na rzecz zr闚nowa穎nego rozwoju i poszanowania tego cennego zasobu natury. Grupa wolontariuszy i m這dzie uczestnicz帷a w projekcie podj窸a si dzia豉 promuj帷ych ten zas鏏 i ukaza豉 praktyczn mo磧iwo嗆 jego wykorzystania na rzecz rekreacji i wypoczynku mieszka鎍闚 Podkarpacia, poprzez przygotowanie, organizacj sp造wu Wis陰 i promocj walor闚 tej inicjatywy. W efekcie powsta這 solidne partnerstwo na rzecz realizacji przedsi瞝zi璚ia. W sp造wie uczestniczy這 blisko 50 os鏏, a dzi瘯i inicjatywie rozpowszechniono atuty i zasoby Wis造, pokazano jej szlak jako alternatyw do wypoczynku i rekreacji. Informacje ze sp造wu zosta造 upowszechnione wielotorowo w mediach lokalnych, regionalnych i w TV og鏊nopolskiej. Sukcesem inicjatywy jest tak瞠 zaplanowanie kolejnego sp造wu „3 Korony: Krak闚 - Sandomierz - Warszawa” z deklaracj w陰czenia si jeszcze wi瘯szej ilo軼i partner闚.

OSP w Polesiu, woj. 堯dzkie, Gmina ㄊszkowice, powiat 這wicki
Inicjatywa: RUNNING OSP POLESIE - wielkie bieganie w ma貫j wsi - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Celem inicjatywy by這 zaszczepienie w鈔鏚 lokalnej spo貫czno軼i nawyk闚 aktywnego sp璠zania wolnego czasu poprzez bieganie, integracja mieszka鎍闚 poprzez wsp鏊ne treningi, wyjazdy czy spotkania okoliczno軼iowe jak wigilia czy zako鎍zenie sezonu oraz aktywizowanie fizyczne ludzi w ka盥ym wieku. Najwa積iejszym efektem projektu "Running OSP Polesie" jest zdrowszy tryb 篡cia mieszka鎍闚 poprzez uprawianie sportu – seniorzy w mniejszym stopniu narzekaj na nadci郾ienie, m這dzie sp璠za wi璚ej czasu na bieganiu ni przez telewizorem. Idea powo豉nia do 篡cia sekcji biegowej Running OSP Polesie spotka豉 si z ogromnym zainteresowaniem i dzi zrzesza 60 os鏏, a treningi odbywaj si kilka razy w tygodniu. Cz這nkowie klubu uczestniczyli ju w P馧maratonie υwickim i Skierniewickim, warszawskich biegach na 10 km, a pierwsza w historii gminy ca這dniowa impreza biegowo-rekreacyjna „Biegamy Polesie 2016” przyci庵n窸a 220 zawodnik闚, w鈔鏚 kt鏎ych najm這dsi mieli po 4 lata. W czerwcu 2017r. odb璠zie si kolejna impreza sportowa "Biegamy Polesie 2017". Dzia豉lno嗆 klubu dodatkowo sprzyja integracji spo貫cze雟twa i jednocze郾ie ods豉nia otwarto嗆 OSP na nowe pomys造 oraz entuzjazm w ich realizowaniu.


VII Kultura itradycja
OSP w Lekowie, woj. mazowieckie, Gmina Regimin, powiat ciechanowski
Inicjatywa: Ocali od zapomnienia - projekt realizowany przez OSP z partnerami
Celem projektu by豉 konserwacja zabytkowych nagrobk闚 znajduj帷ych si na cmentarzu parafialnym w Lekowie, kt鏎e wyr騜niaj si kunsztem artystycznym i s „鈍iadkami historii”. Celem by這 r闚nie budowanie 鈍iadomo軼i historycznej mieszka鎍闚 Gminy Regimin i parafii lekowskiej m. in. za pomoc odtworzenia los闚 os鏏 spoczywaj帷ych w tych mogi豉ch. Efektem projektu jest renowacja trzech nagrobk闚 i pozyskanie 鈔odk闚 na sfinansowanie konserwacji kolejnych grob闚. Dzi瘯i projektowi mieszka鎍y Gminy Regimin i Parafii Lekowo mogli zapozna si z 篡ciorysami os鏏 pochowanych na miejscowym cmentarzu. Sta這 si to mo磧iwe dzi瘯i wydaniu ksi捫ki „Ocali od zapomnienia. Cmentarz w Lekowie”. Ponadto, zwi瘯szy豉 si 鈍iadomo嗆 historyczna, a tak瞠 wra磧iwo嗆 na potrzeb dbania o zabytkowe obiekty. Dodatkowo, bogata historia w豉snej okolicy staje si powodem do dumy.

OSP Lubnia, woj. pomorskie, Gmina Brusy, powiat chojnicki
Inicjatywa: 300% normy - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
My郵 przewodni inicjatywy by這 pokazanie m這dym pokoleniom reali闚 篡cia w czasach PRL-u, u鈍iadomienie im, na przyk豉dzie maszyn rolniczych i metod pracy, ewolucji technologicznej jaka si dokona豉 na przestrzeni lat. Jednocze郾ie by豉 to doskona豉 okazja, by zach璚i m這dych mieszka鎍闚 do zg喚biania historii rejonu. Dzi瘯i podj皻ym dzia豉niom stworzono ca貫j lokalnej spo貫czno軼i okazj do przypomnienia i wyja郾ienia na przyk豉dzie maszyn rolniczych na czym polega kontrast mi璠zy dzisiejsz technologi a prac na roli w tamtym czasie. Starsi mieszka鎍y z emocjami wspominali dawne lata i swoj ci篹k prac – o篡wiaj帷 wspomnienia pokazywali jak niegdy wi您ano s這m i ch皻nie snuli opowie軼i o tym „jak to by這 za tamtych czas闚”, natomiast m這dzi – zapoznali si z dot康 nieznanymi im mechanizmami pracy gospodarczej. Inicjatywa, przeprowadzona podczas dorocznych do篡nek (w 2016r. w gminie Brusy odby造 si do篡nki wojew鏚zkie) dodatkowo sprzyja豉 integracji pokole przy wsp鏊nej zabawie.

VIII Aktywizowanie senior闚 iwsp馧praca pokole
OSP w G鏎kach Zagajnych, woj. kujawsko-pomorskie, Gmina Kcynia, powiat nakielski
Inicjatywa: Ma這 nas do pieczenia chleba - projekt realizowany przez OSP z partnerami
Inicjatywa polega豉 na stworzeniu k帷ika kulinarnego i budowie pieca chlebowego b璠帷ych okazj do stworzenia unikalnego w powiecie nakielskim miejsca nawi您uj帷ego do tradycji wsp鏊nego wypiekania chleba, zorganizowania miejsca spotka spo貫czno軼i, integracji pokole poprzez wsp鏊n prac przy realizacji projektu. Inspiracj do realizacji przedsi瞝zi璚ia by przede wszystkim brak 鈍iadomo軼i o lokalnej kulturze i tradycji oraz ch耩 stworzenia we wsi wyj徠kowego miejsca – unikalnego na terenie powiatu i jednocze郾ie zwi瘯szaj帷ego atrakcyjno嗆 organizowanych piknik闚 i festyn闚. Efektem inicjatywy jest przywr鏂enie estetycznego wygl康u przestrzeni w centrum wsi, zwi瘯szenie atrakcyjno軼i wsi poprzez budow unikalnego pieca do wypieku chleba i stworzenie nowego miejsca spotka wsp鏊noty. Natomiast przeprowadzone warsztaty i 安i皻o Chleba wzbogaci造 wiedz mieszka鎍闚 z zakresu ludowej tradycji i znaczenia chleba. Projekt przyczyni si do integracji pokole i powrotu do tradycji wsp鏊nego 鈍i皻owania. Praca przy projekcie rozbudzi豉 aktywno嗆 mieszka鎍闚 do wsp鏊nych dzia豉, a k帷ik kulinarny sta si nieod陰cznym elementem infrastruktury wykorzystywanym przy organizacji biesiad i festyn闚 organizowanych przez OSP oraz Panie z Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia Kobiet. Beneficjentami inicjatywy byli mieszka鎍y wsi oraz osoby przyje盥瘸j帷e z okolic, dzieci ze szk鏊 dla, kt鏎ych przeprowadzane b璠 warsztaty, Gminny O鈔odek Kultury w Kcyni.

OSP Mrowino, woj. wielkopolskie, Gmina Rokietnica, powiat pozna雟ki
Inicjatywa – Aktywizowanie senior闚 i wsp馧praca pokole - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Celem inicjatywy jest u鈍iadamianie senior闚 o niebezpiecznych zdarzeniach, z kt鏎ymi mog mie styczno嗆 w 篡ciu codziennym i w jaki spos鏏 im zapobiega. Edukacja dotyczy przede wszystkim zatru czadem i ratuj帷ej 篡cie roli czujnik闚 w pomieszczeniach mieszkalnych, zasad bezpiecze雟twa palenia drewnem w kominkach i kot這wniach centralnego ogrzewania oraz udzielania pierwszej pomocy. W wyniku prowadzonych dzia豉 zwi瘯sza si 鈍iadomo嗆 senior闚 w zakresie codziennego bezpiecze雟twa – umiej皻nego korzystania z piec闚, sprz皻u AGD oraz umiej皻no軼i w alarmowaniu s逝瘺 ratunkowych. Seniorzy otrzymuj tak瞠 realn pomoc ze strony OSP w zakupie i instalacji czujnik闚 czadu, w zakresie prawid這wego korzystania z komink闚 i piec闚. Zwi瘯sza si ich odwaga do udzielania pierwszej pomocy.


IX Integracja spo貫czna
OSP w Bia造m Ko軼iele, woj. ma這polskie, Gmina Wielka Wie, powiat krakowski
Inicjatywa: Najwi瘯szym problemem dzieci powinny by niepouk豉dane zabawki…- projekt realizowany przez OSP z partnerami
Kto kiedy powiedzia, 瞠 najwi瘯szym problemem dzieci powinny by niepouk豉dane zabawki… Niestety cz瘰to choroba i b鏊 nie pozwalaj im nawet na zabaw. Wiedz o tym doskonale rodzice, kt鏎ym przysz這 zmierzy si z powa積 chorob syna czy c鏎ki, a tak瞠 pracownicy oddzia堯w dzieci璚ych w szpitalach, gdzie sale niestety nie s puste. Przekonali si o tym r闚nie druhowie OSP w Bia造m Ko軼iele, kt鏎zy od kilku lat, z okazji Dnia Dziecka oraz 安. Miko豉ja, odwiedzaj ma造ch pacjent闚 na Oddziale Neurochirurgii Dzieci璚ego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Prokocimiu. W ramach inicjatywy, OSP wyposa瘸 Oddzia Neurochirurgii Dzieci璚ego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w pulsoksymetry lub inny niezb璠ny sprz皻. Odwiedziny pokazuj jak bardzo dzieci czekaj na te spotkania i jak bardzo si z nich ciesz. Inicjatywa ma te drugi wymiar – spo貫czny, poniewa wsp鏊na praca i zaanga穎wanie ca貫j wsp鏊noty na rzecz chorych dzieci, buduj i wzmacniaj wi瞛i rodzinne oraz spo貫czne. Najlepszym potwierdzeniem potrzeby prowadzonej inicjatywy jest u鄉iech na twarzach chorych dzieci i ich rodzic闚 oraz s這wo „Dzi瘯uj”.

OSP w Su趾owicach, woj. ma這polskie, Gmina Iwanowice, powiat krakowski
Inicjatywa: Aktywne formy wypoczynku, bior帷e czynny udzia w procesie rehabilitacji - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Celem projektu by豉 aktywizacja oraz integracja os鏏 niepe軟osprawnych wzrokowo z osobami sprawnymi poprzez przeprowadzenie cyklu spotka kulturalno-rozrywkowych, podczas kt鏎ych poruszano tematy zwi您ane z bezpiecze雟twem i s逝瘺 OSP. Za這瞠niem inicjatywy by這 te wype軟ienie potrzeby wsparcia os鏏, kt鏎e z powodu u這mno軼i czuj si niedowarto軼iowane, a z drugiej strony – wsparcia os鏏 zdrowych czuj帷ych si nieswojo w towarzystwie os鏏 niepe軟osprawnych. Projekt potwierdzi potrzeb organizowania zaj耩 integruj帷ych osoby niepe軟osprawne z ca陰 spo貫czno軼i. Niepe軟osprawni aktywnie uczestniczyli w zaj璚iach i warsztatach, a pe軟osprawni mieszka鎍y czuli si potrzebni drugiej stronie. Beneficjentem inicjatywy by Zwi您ek Niewidomych – Okr璕 Ma這polski, Ko這 Powiatowe w Olkuszu. Istotnym efektem by豉 r闚nie wynikaj帷a z projektu integracja spo貫czno軼i jest wsp鏊nym dobrem i korzy軼i.

X Innowacje orazintegracja cyfrowa poprzez zwi瘯szanie dost瘼no軼i doInternetu itworzenie bezpiecznego 鈔odowiska cyfrowego
OSP Rabiany, woj. mazowieckie, Gmina Korytnica , powiat w璕rowski
Inicjatywa: Innowacyjna Stra Po瘸rna - projekt realizowany przez OSP z partnerami
Celem projektu by這 stworzenie multimedialnej sali w remizie OSP Rabiany, w kt鏎ej mieszka鎍y gminy mogliby korzysta z Internetu. Dotychczas zaledwie 37% spo貫czno軼i mia這 dost瘼 do sieci i by造 to g堯wnie osoby m這de – do 30 roku 篡cia, natomiast osoby starze by造 „cyfrowo” wykluczone. Celem inicjatywy by豉 tak瞠 aktywizacja mieszka鎍闚 wsi poprzez organizowanie spotka, podczas kt鏎ych wszyscy mieliby dost瘼 do sieci, mogliby uczestniczy we wsp鏊nych projekcjach film闚, zdj耩 czy transmisji sportowych na wielkim ekranie. Dzi瘯i stworzeniu nowoczesnej przestrzeni multimedialnej w remizie OSP Rabiany uda這 si prze豉ma nisk aktywno嗆 spo貫czn i brak ch璚i wsp馧dzia豉nia jednych 鈔odowisk z innymi mieszka鎍ami. W efekcie uda這 si zaktywizowa m這dzie do dzia豉 z osobami starszymi a tak瞠 przeciwdzia豉 zjawiskom patologicznym poprzez rozbudzanie zainteresowa multimedialnych mieszka鎍闚 oraz integracj spo貫czn. Beneficjentami projektu s mieszka鎍y wsi Rabiany, ich go軼ie oraz mieszka鎍y s御iednich miejscowo軼i.

XI Wsp馧praca zagraniczna
OSP w Bielewie, woj. wielkopolskie, Gmina Krzywi, powiat ko軼ia雟ki
Inicjatywa: Zlot Zabytkowych Pojazd闚 Stra瘸ckich PYRO-CAR Bielewo 2016 - projekt realizowany przez OSP z partnerami
Mi璠zynarodowy Zlot zorganizowano w celu integracji stra瘸k闚 OSP dzia豉j帷ych na terenie gminy Krzywi, szczeg鏊nie z jednostek typu "M", kt鏎e straci造 dawne znaczenie a posiadaj pi瘯na histori, i pokazanie w dzia豉niu starych sikawek i samochod闚. Przy tej okazji promowano tak瞠 lokalne potrawy, dlatego nazw zlotu nawi您ano do skojarze „stra瘸ckich”: car-pojazd, pyro – ogie w j. greckim, a w gwarze wielkopolskiej „ziemniaki”. Zlot, w kt鏎ym uczestniczy造 zaprzyja幡ione dru篡ny stra瘸k闚 z Czech i S這wacji, uatrakcyjniony wyst瘼ami Dzieci璚ej Dru篡ny Po瘸rniczej OSP Bielewo, stra瘸ckiej orkiestry d皻ej i zespo逝 wokalnego Semplicze, pokazem pracy rze嬌iarza, wystaw pojazd闚 motorowych, pokazami jazdy na motocyklach 簑磧owych, sta si miejscem integracji bardzo wielu 鈔odowisk: kilku pokole stra瘸k闚, mieszka鎍闚 wsi i s御iednich miejscowo軼i. Zlot umo磧iwi pokazanie dawnego dorobku jednostek OSP typu "M”, pobudzi ich do aktywno軼i i wskaza mo磧iwo軼i pracy z dzie熤i, seniorami oraz wsp馧pracy z podobnymi jednostkami stra篡 z zagranicy. W Zlocie uczestniczy這 17 OSP z gminy Krzywi, kilka zaprzyja幡ionych OSP z powiatu ko軼ia雟kiego i gosty雟kiego, 2 dru篡ny z zagranicy i oko這 1 000 widz闚, a stoisko z potrawami z "pyr" by這 wr璚z oblegane. PYR-CAR zintegrowa mieszka鎍闚 i wypromowa wie. Impreza odbi豉 si du篡m echem w okolicy. Organizatorzy spodziewaj si t逝m闚 widz闚 na kolejnym Zlocie w 2017r.
OSP w G喚bowicach, woj. ma這polskie, Gmina Osiek, powiat o鈍i璚imski
Inicjatywa: Witamy w Polsce – 2016 - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Celem spotkania M這dzie穎wych Dru篡n Po瘸rniczych z Polski i Niemiec jest wzmocnienie przyjaznych relacji pomi璠zy m這dzie膨 – d捫enie do d逝gotrwa貫go partnerstwa pomi璠zy MDP G喚bowice i JF /Glienicke-Nordbahn, dalszy rozw鎩 umiej皻no軼i spo貫cznych i indywidualnych, promowanie relacji mi璠zy kulturowych, poznawanie zwyczaj闚, a tak瞠 wymiana do鈍iadcze w pracy z m這dzie膨, wdra瘸nie odpowiedzialno軼i za zachowanie indywidualne i grupowe partner闚. Ta wsp馧praca zbli瘸 i 陰czy r闚nie cz這nk闚 starszych OSP, w szczeg鏊no軼i wychowawc闚 i opiekun闚 z obydwu kraj闚. G堯wny efekt spotkania to dalsza integracja oraz wsp馧praca pomi璠zy m這dzie膨 i opiekunami z Polski i Niemiec, zacie郾ienie wsp馧pracy i wymiana do鈍iadcze w鈔鏚 ratownik闚, a przede wszystkim rozw鎩 m這dzie篡 i nawi您ywanie przyja幡i z r闚ie郾ikami z Niemiec - wi瘯szo嗆 m這dzie篡 kontynuuje kontaktowanie si przy pomocy komunikator闚 internetowych. Uczestnicy ch皻nie udzielali si we wszystkich punktach programu i wyrazili ch耩 uczestnictwa w wymianie w kolejnym roku.

XII Najbardziej zaanga穎wany spo貫cznie pracodawca
Amica S.A. , woj. wielkopolskie
Amica S.A - producent sprz皻u AGD, firma zatrudnia ok. 2500 pracownik闚 mieszkaj帷ych w okolicach Wronek.
Prezes Zarz康u Amica S.A., Pan Jacek Rutkowski, jest zaanga穎wany w dzia豉nia o szerokim zakresie, kt鏎e przynosz pracownikom i spo貫czno軼i wiele korzy軼i poprawiaj帷ych jako嗆 篡cia: OSP Amica, Fundacja Amicis, firmowe przedszkole i 興obek Amica Kids dla dzieci pracownik闚, finansowanie i szkolenie 92 wykwalifikowanych ratownik闚 dbaj帷ych o bezpiecze雟two w firmie. Pracownicy mog tak瞠 korzysta z przychodni zak豉dowej, dodatkowych bada profilaktycznych i o鈔odka wypoczynkowo-szkoleniowego. W uznaniu za zaanga穎wanie, finansowe i rzeczowe, w wsparcie lokalnych grup spo貫cznych, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki wr璚zy w 2015 r. Prezesowi Amica S.A. statuetk "Duma Wronek".

NOWAK „Okucia Meblowe” Sp. z o.o., woj. wielkopolskie
Nowak Okucia Meblowe Sp. z o.o. Sp. k. – firma z bran篡 metalowej z siedzib w Olszowej sk豉daj帷a si z 2 zak豉d闚 zatrudnia ok. 400 os鏏.
Alojzy Nowak, za這篡ciel firmy wyr騜nia si prospo貫czn postaw wobec problem闚 鈔odowiska wiejskiego, w kt鏎ym 篡je i funkcjonuje. Troszczy si o w豉軼iwe warunki pracy, szko造, parafii i funkcjonowania wiejskich organizacji. S逝篡 pomoc finansow, rzeczow oraz nieodp豉tnie 鈍iadczonymi us逝gami (prace 郵usarskie, hydrauliczne i elektryczne, sprz皻 transportowy i budowlany), przekazuje 1% podatku dochodowego na rzesz miejscowej OSP, partycypuje w kosztach inwestycji wiejskich i samorz康owych, wspiera m. in. szko喚, OSP, Ko這 Gospody Wiejskich, LZS, parafi. Dzi瘯i spo貫cznej pomocy A. Nowaka, wa積e dla wsp鏊noty obiekty jak remiza OSP wraz z kuchni Ko豉 Gospody Wiejskich, boisko i pomieszczenia LZS, szko豉 i ko軼i馧 zyska造 na atrakcyjno軼i i funkcjonalno軼i, stwarzaj帷 ca貫j spo貫czno軼i lepsze warunki do spotka i wsp鏊nego sp璠zania czasu. W wyniku wsp馧pracy przedsi瑿iorc闚 z organizacjami wiejskimi i samorz康em gminnym wie stale si rozwija, przyci庵aj帷 nowych mieszka鎍闚 - we wsi przyby這 wiele nowych posesji i powstaj nast瘼ne, wzros豉 tak瞠 liczba mieszka鎍闚 oraz liczba podmiot闚 gospodarczych.

www.floriany.pl

Beata Je


komentarzy: 0, skomentuj, drukuj, udost瘼nij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodaj帷 komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Polityk prywatno軼i.

Zauwa篡貫 b陰d lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
■ Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Flukowskiego w 安inouj軼iu ma przyjemno嗆 zaprosi w dniu 16 listopada (pi徠ek) o godz.17:00 na „Spotkanie Jubileuszowe Micha豉 Juszczakiewicza”, aktora, re篡sera, producenta filmowego, a nade wszystko – Przyjaciela naszej Biblioteki oraz wiernego sympatyka 安inouj軼ia. Spotkanie, na kt鏎e z這膨 si artystyczne upominki od przyjaci馧 i wielbicieli Micha豉, poprowadzi red. Mariola 草速owska. Nie zabraknie r闚nie s這dkich niespodzianek! Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biblioteki G堯wnej, ul. Pi連udskiego 15. Wst瘼 wolny! ■
■ Zobaczy policjant闚 i zacz掖 ucieka. 24-latka zatrzyma trzepak! Do zdarzenia dosz這 w czwartkowy wiecz鏎. Policjanci patroluj帷y ulice Ko軼iuszki zauwa篡li w pewnym momencie m篹czyzn kt鏎y swoim wygl康em przypomina osob poszukiwan. Gdy m篹czyzna dostrzeg policjant闚, zacz掖 ucieka. Nie spodziewa si jednak, 瞠 zostanie obezw豉dniony przez trzepak kt鏎y stan掖 na jego drodze. Jak si okaza這, bliskie spotkanie z trzepakiem zako鎍zy這 si dla 24-latka skr璚eniem prawej stopy. O szczeg馧y odno郾ie zdarzenia poprosili鄉y Oficera Prasowego KMP w 安inouj軼iu ■ Fatalna pogoda nie zniech璚i豉 安inouj軼ia do 鈍i皻owania 100 rocznicy Niepodleg這軼i Fatalna pogoda nie zniech璚i豉 安inouj軼ia do 鈍i皻owania 100 rocznicy Niepodleg這軼i ■ Ruszy造 przygotowania do 27. Fina逝 Wielkiej Orkiestry 安i徠ecznej Pomocy w 安inouj軼iu. Harcerski Sztab zaprasza wszystkich ch皻nych do rejestracji wolontariuszy WO同, kt鏎a odb璠zie si w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy ul. Pi連udskiego 15, w terminach - 14-16.11.2018 r. (鈔oda-pi徠ek), w godz. 17.00-18.45 - 17.11.2018 r. (sobota), w godz. 10.00-12.00 ■